• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Укладаємо договір позички

18.03.2019 4649 0 0

Господарські договори: поради, зразки, практика


Договір позички (безплатного користування майном) сьогодні укладається досить часто. Із консультації ви дізнаєтеся, чим відрізняється договір позички від договору оренди майна, у якій формі укладається такий договір та які умови треба до нього включити.


Суть договору

Питання, що стосуються договору позички, регулюються гл. 60 ЦК. Також до цього договору застосовуються норми гл. 58 ЦК «Найм (оренда)».

За договором позички одна сторона (яка надає позичку, позичкодавець) на безплатній основі передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачу) річ для користування протягом певного строку (ст. 827 ЦК). Цей вид договору схожий із договором оренди майна. Головна їх відмінність у тому, що договір оренди завжди платний (ч. 1 ст. 759 ЦК).

Сторони та форма договору

Сторонами договору позички є позичкодавець і користувач.

Позичку може надати як фізособа, так і юрособа. Правда, юрособі прямо заборонено передавати в безплатне користування предмети, що їй належать, своєму засновнику, учаснику, керівнику, члену органу управління або контролю (ч. 2 ст. 829 ЦК).

Форма укладання договору позички залежить від виду договору та від того, хто виступає сторонами правочину. Зокрема:

 • усна форма припустима для договору позички речі побутового призначення, укладеного між фізособами (ч. 1 ст. 828 ЦК);
 • проста письмова форма – для договору позички, що укладається між юрособами, юрособою та фізособою (ч. 2 ст. 828 ЦК), а також для договору позички будівлі/капітальної споруди строком до 3 років (ст. 793, ч. 3 ст. 828 ЦК);
 • нотаріальне посвідчення потрібно для укладання договору позички будівлі/капітальної споруди строком на 3 і більше років (ст. 793, ч. 3 ст. 828 ЦК), а також договору позички транспортного засобу (далі – ТЗ), крім наземного самохідного ТЗ, у якому хоча б однією стороною є фізособа (с. 4 ст. 828 ЦК).

Чи потрібно нотаріально засвідчити договір позички ТЗ за участю фізособи?

На сьогодні це питання залишається спірним через пробіли в законодавстві. Відповідно до ст. 828 ЦК обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягає договір позички ТЗ, коли хоча б однією з його сторін є фізособа. Виняток становить договір позички наземних самохідних ТЗ, який укладається в простій письмовій формі. Однак у діючому законодавстві немає визначення «наземний самохідний ТЗ», тому звернемося до судової практики.

Як показує судова практика, суди підтримують позицію підприємств і фізосіб у тому, що в нотаріальному посвідченні договорів позички автомобілів (за участю фізосіб) немає необхідності.

Так, постановою Луганського окружного адміністративного суду від 11.07.16 р. у справі № 812/569/16 (ЄДРСР, реєстр. № 58856767) залишено без змін ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 07.09.16 р. (ЄДРСР, реєстр. № 61111388), якою були задоволені позовні вимоги щодо зобов'язання видати тимчасовий реєстраційний талон на право користування ТЗ – автомобілем на підставі договору позички ТЗ (договір без нотаріального посвідчення).

Позиція суду така: відповідно до ст. 1 Закону № 1961 наземні ТЗ – це пристосування, призначені для перевезення людей та/або вантажів, а також установленого на такому пристосуванні спеціального обладнання або механізмів, які підлягають держреєстрації та обліку в територіальних органах МВС. А згідно з п. «b» ст. 1 Європейської угоди про роботу екіпажів ТЗ автомобіль – це будь-який самохідний автотранспортний засіб, який зазвичай використовується для автоперевезень людей чи вантажів або для буксирування дорогами ТЗ, які використовуються для перевезення людей або вантажів (цей термін не поширюється на сільськогосподарські трактори). Виходячи із цих двох визначень, суд дійшов висновку, що автомобілі відносяться до наземних самохідних ТЗ.

Таким чином, договір позички автомобіля не вимагає нотаріального посвідчення, для нього достатньо простої письмової форми. Але при цьому важливо пам'ятати, що є ризики визнання такого договору недійсним і необхідності звернення до суду за захистом своїх прав.

Істотні умови договору

До істотних умов договору позички відносяться (ст. 180 ГК):

1. Предмет договору – річ, визначена індивідуальними ознаками, яка зберігає свій первісний вигляд при кількаразовому використанні, або майнові права.

2. Ціна договору. Договір позички є безплатним, у противному разі він автоматично перетворюється в договір оренди.

3. Строк дії договору – період, протягом якого сторони можуть реалізувати свої права та виконувати обов'язки за договором. Якщо сторони в договорі позички не встановили строк користування річчю, то такий строк визначається відповідно до мети використання конкретної речі, переданої в позичку (ст. 831 ЦК).

Інші умови договору

Крім перелічених вище істотних умов до договору позички також доцільно включати положення про права та обов'язки сторін, порядок передачі майна в позичку/із позички (тут настійно рекомендуємо звертати увагу на акт приймання-передачі речі/майна в користування, де треба вказати характеристики речі, переданої в користування за договором позички).

Так, позичкодавець має право на відчуження речі, яка була передана ним користувачу за договором позички. При цьому в користувача немає переважного права перед третіми особами на укладання договору купівлі-продажу речі, якою він користується за договором позички (ч. 2 ст. 832 ЦК).

Згідно зі ст. 833 ЦК користувач зобов'язаний:

 • підтримувати належний стан речі, переданої йому в користування за договором позички (наприклад, проводити поточний ремонт автомобіля, яким він користується за договором позички), тобто нести певні витрати, пов'язані з виконанням договори;
 • використовувати річ, передану йому в користування, тільки за її цільовим призначенням або відповідно до мети, визначеної в договорі позички;
 • особисто використовувати річ, передану йому в користування за договором позички, якщо інше не передбачено умовами договору;
 • після закінчення строку дії договору позички повернути позичкодавцю річ у тому стані, у якому вона була на момент передачі в користування.

Припинення строку дії та розірвання договору позички

Позичкодавець має право вимагати розірвання договору та повернення йому речі, яка перебуває в користувача, якщо (ч. 2 ст. 834 ЦК):

 • у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала необхідна йому самому;
 • користування річчю не відповідає її призначенню, а також умовам договору позички;
 • річ була самостійно передана в користування третій особі;
 • у результаті недбалого поводження з річчю вона може бути пошкоджена або знищена.

Користувач має право повернути річ, передану йому в користування, у будь-який час до закінчення строку дії договору, а в разі, якщо така річ потребує особливого догляду або зберігання, зобов'язаний попередити позичкодавця не пізніше ніж за 7 днів до повернення речі про відмову від договору.

Якщо після закінчення строку дії договору позички користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її повернення з відшкодуванням нанесених збитків.

Особа, яка стала власником речі, що перебуває в користуванні за договором позички, наприклад, за договором купівлі-продажу, має право вимагати розірвання договору позички, який був укладений без певного строку. Користувач повинен бути попереджений заздалегідь у строк, що відповідає меті оренди (ч. 3 ст. 834 ЦК).

Зверніть увагу! У випадку смерті фізособи або ліквідації юрособи, якій була передана річ у користування за договором позички, такий договір припиняє свою дію, тобто право спадкування не виникає.

Наведемо приклад складання договору позички (див. зразок 1) та акта приймання-передачі (див. зразок 2).

Зразок 1

Договір позички № 11

м. Київ

26.02.19 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тополя» в особі директора Петрової Тамари Семенівни, що діє на підставі Статуту (далі – Позичкодавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто» в особі директора Торгового Руслана Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Користувач), із другої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), дотримуючись вимог чинного законодавства України, підписали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Позичкодавець надає, а Користувач приймає в строкове безплатне користування обладнання згідно з п. 1.2 Договору (далі – майно).

1.2. У користування передається майно: апарат NOVAprep Processor System (NPS25), серійний номер 123456, у кількості 1 шт. разом із комплектом поставки до апарату, перелік якого наведено в акті приймання-передачі, що є невід’ємною частиною Договору та підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін (за наявності).

1.3. Сукупна вартість майна на момент його передачі Користувачеві становить 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.) із ПДВ.

1.4. Стан майна на момент передачі Користувачеві: новий, без зовнішніх і внутрішніх дефектів, придатний до введення в експлуатацію.

2. Мета користування майном

2.1. Майно передається Користувачеві в безплатне користування з метою здійснення лабораторних досліджень Користувачем за адресою: м. Київ, вул. Нестеренка, 8.

3. Порядок передачі майна

2.1. Майно передається Користувачеві Позичкодавцем протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами Договору та вважається переданим з моменту підписання Сторонами (представниками Сторін) акта приймання-передачі майна.

2.2. Користувач самостійно забезпечує вивіз майна зі складу Позичкодавця (м. Київ, вул. Денна, 4).

4. Строк користування майном

4.1. Майно передається Користувачеві Позичкодавцем в користування до 31 грудня 2019 року (включно).

4.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів із дати закінчення строку користування майном Користувач зобов'язується повернути майно Позичкодавцеві (якщо не був продовжений строк користування) за свій рахунок на склад Позичкодавця відповідно до п. 3.1 Договору. При цьому майно вважається переданим з моменту підписання Сторонами (представниками Сторін) акта приймання-передачі Майна.

4.3. Строк безплатного користування майна може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Позичкодавець має право:

5.1.1. Після закінчення строку дії Договору отримати майно в належному стані.

5.1.2. У будь-який час розірвати Договір, письмово попередивши про це Користувача не менш ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору.

5.1.3. У разі несвоєчасного повернення майна Користувачем вимагати з останнього відшкодування шкоди, а також сплати неустойки.

5.2. Позичкодавець зобов’язаний:

5.2.1. Провести всі пусконалагоджувальні роботи згідно з вимогами виробника.

5.2.2. Ознайомити Користувача з правилами технічної експлуатації майна та направити свого фахівця для проведення відповідного інструктажу безпосередньо на місці експлуатації майна.

5.2.3. Надавати інформаційну та консультаційну допомогу Користувачеві щодо порядку правильної експлуатації майна, переданого в безплатне користування.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Отримати від Позичкодавця майно в обумовлений Договором строк і в належному стані.

5.3.2. Повернути майно Позичкодавцеві в будь-який час до закінчення строку дії Договору.

5.4. Користувач зобов’язаний:

5.4.1. Використати майно, що надане у безплатне користування, відповідно до мети, визначеної у п. 2.1 Договору.

5.4.2. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна, що безплатно використовується, згідно з технічною документацією виробника та загальноприйнятих норм лабораторної практики.

5.4.3. Усунути можливість доступу до майна, що надане у безплатне користування, некомпетентних осіб.

5.4.4. Утримувати майно, надане у безплатне користування, у повній справності.

5.4.5. У разі пошкодження або знищення майна, що передається у безплатне користування, відшкодувати його вартість відповідно до п. 1.3 Договору.

6. Вирішення спірних питань

6.1. Усі спірні питання, пов’язані з Договором, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом Договору.

7.2. У разі порушення строку передачі майна в користування, вказаного в п. 3.1 Договору, Позичкодавець зобов'язаний сплатити Користувачеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення передачі майна.

7.3. У разі порушення Користувачем строків повернення майна Позичкодавцеві, зазначених у п. 4.1 Договору, Користувач зобов'язаний сплатити Позичкодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення повернення майна, а також штраф у розмірі 10 % вартості майна, зазначеної у п. 1.3 Договору.

7.4. Сторона, яка порушила умови Договору, зобов'язана сплатити штрафні санкції протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від другої Сторони.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків за Договором, якщо доведуть, що таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (далі – форс-мажорні обставини), за умови, що це буде підтверджено документом компетентного органу держави – Торгово-промисловою палатою України.

8.2. Форс-мажорними обставинами згідно з Договором Сторони визначили обставини, що виникли поза волею або всупереч волі Сторін Договору та які неможливо було передбачити, попередити чи відвернути, зокрема стихійні явища природного характеру (землетрус, повінь, урагани, ожеледиця, попадання блискавки, скупчення снігу); дії техногенного, антропогенного та біологічного характеру (вибухи, пожежі, масові епідемії); обставини громадського життя (війна, воєнна блокада, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти).

8.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за Договором у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання вказаних обставин, повідомити про це іншій Стороні в письмовій формі або за допомогою іншого зв’язку.

8.4. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин Сторона, яка не повідомила про це іншій Стороні, несе всі пов’язані з цим збитки.

9. Строк дії Договору

9.1. Договір набуває чинності з 26 лютого 2019 року та діє по 31 грудня 2019 року.

9.2. Договір припиняє свою дію у таких випадках:

9.2.1. За згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору. При цьому Сторона – ініціатор припинення Договору надсилає письмове повідомлення про його припинення іншій Стороні не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати припинення Договору.

9.2.2. Завершення строку дії Договору позички.

9.2.3. За рішенням суду, яке набуло законної сили.

9.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання/ неналежне виконання.

10. Інші умови

10.1. З моменту підписання Договору всі попередні переговори та переписка з його приводу втрачають силу.

10.2. Усі зміни та доповнення до Договору матимуть юридичну силу, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін, а також скріплені печатками Сторін (за наявності).

10.3. Договір підписаний у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

11. Адреси та реквізити Сторін:

<...>

__________________________

Зразок 2

Акт № 1
приймання-передачі майна
за договором позички від 26.02.19 р. № 11

м. Київ

27.02.19 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Користувача – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто» Торговий Руслан Володимирович, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та представник Позичкодавця – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Тополя» Петрова Тамара Семенівна, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, склали цей акт про таке:

1. Позичкодавцем було передано Користувачеві таке майно відповідно до п. 1.2 Договору позички від 26.02.19 р. № 11:

(грн.)


з/п

Найменування майна

Кількість

Серійний номер

Вартість із ПДВ

1

2

3

4

5

1

Апарат NOVAprep Processor System (NPS25)

1

123456

1 000 000,00

3. Разом з апаратом передається таке допоміжне обладнання:

 • персональний комп’ютер (серійний номер 987456) з установленим програмним забезпеченням;
 • монітор (серійний номер 111222333).

3. Загальна вартість обладнання із ПДВ: 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

4. Претензій до кількості обладнання, технічного стану та його упаковки Користувач не має.

Адреси та реквізити сторін:

<...>

Висновки

Форма укладання договору позички залежить від виду договору та сторін правочину (наприклад, договір позички будівлі/капітальної споруди, укладений строком на три і більше роки, вимагає нотаріального посвідчення). Позичку може надати як фізособа, так і юрособа. До договору позички рекомендується додатково
складати акт приймання-передачі речі/майна в користування.

Зразок.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали