Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заблокували ПН або РК: що робити та що буде, якщо нічого не робити

16.02.2021 11051 0 8

ПДВ: практичні рішення нестандартних ситуацій


Із проблемою блокування податкової накладної та розрахунку коригування (далі – ПН, РК) може зіткнутися кожний платник ПДВ. У консультації ми розповімо:

 • що робити, якщо ПН або РК заблоковано;
 • чи є наслідки в разі неподання документів для розблокування ПН або РК;
 • як бути, якщо заблоковано помилково виписану ПН або ПН, у якій допущено помилку;
 • коли потрібно відобразити в декларації з ПДВ (далі – декларація) розблоковані ПН і РК.

Дії платника ПДВ у випадку блокування ПН/РК

Якщо ПН/РК не відповідають ознакам безумовної (автоматичної) реєстрації, наведеним у п. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 11.12.19 р. № 1165 (далі - Порядок № 1165/1), вони підпадають під моніторинг і, відповідно, виникає ризик їх блокування.

Про те, що ПН/РК заблоковані, постачальник і покупець дізнаються із квитанції, де вказуються (п. 11 Порядку № 1165/1):

 • номер і дата складання ПН/РК, реєстрацію якої/якого зупинено;
 • критерій (критерії) ризиковості платника податків та/або здійснення операцій, на підставі яких зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, із розрахованим показником за кожним критерієм;
 • пропозиція платникові податків надати пояснення та копії документів, необхідні для прийняття податковим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації.

Документи на розблокування ПН/РК готує та подає особа, яка складала ПН/РК (у загальному випадку це постачальник). Тобто незважаючи на те, що від’ємний РК, оформлений на платника ПДВ, реєструє в ЄРПН покупець, подбати про його розблокування повинен постачальник.Розглянемо порядок дій платника ПДВ для розблокування ПН/РК.

1 из 1

На що звернути увагу під час підготовки копій документів і пояснення для розблокування ПН/РК?

Як видно на схемі, якщо підставою для зупинення реєстрації ПН/РК є будь-який критерій ризиковості платника ПДВ, то, перш ніж подавати документи для розблокування ПН/РК, потрібно подати документи для виключення з переліку ризикових. Як показує практика, якщо не вийти зі складу ризикових платників ПДВ, відмову в реєстрації ПН/РК практично гарантовано.

Зазначимо, що пакет документів для зняття ризиковості (перелік наведено в п. 6 Порядку № 1165/1) можна подавати повторно, оскільки в Порядку № 1165/1 не сказано, що такий пакет можна подати тільки один раз. Тобто в даному випадку рішення про відмову – не вирок, на відміну від рішення комісії про відмову в реєстрації ПН (п. 13 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.19 р. № 520, далі - Порядок № 520). Тому платник ПДВ може подавати пакет документів для зняття критерію ризиковості кілька разів, тим більше якщо виникнуть обставини, які послужать аргументом для прийняття комісією рішення про виключення платника з переліку ризикових.

Докладно про те, якими критеріями користуються податківці при присвоєнні платникові ПДВ статусу ризикового, див. у матеріалі «Як уникнути статусу ризикового платника ПДВ».

Готуємо пакет документів для розблокування

Під час підготовки документів потрібно пам’ятати таке:

 • пояснення та копії документів платник ПДВ може подати тільки протягом 365 календарних днів, що настають за датою оформлення ПН/РК (п. 6 Порядку № 520);
 • кількість доданих до повідомлення (ідентифікатор форми F/J 1312603) документів (за допомогою додатка «Документ довільного формату – ідентифікатор форми F/J 1360102») не обмежена. При цьому розмір вкладень (у форматі PDF, PNG або JPG) до такого документа не повинен перевищувати 2 Мб;
 • засвідчувати підписом або печаткою копії документів не потрібно, оскільки такі документи подаються у відсканованому вигляді у форматі PDF з відповідним накладенням на них кваліфікованого електронного підпису та печатки (ЗІР, категорія 101.18);
 • платник ПДВ може подати один пакет документів до декількох ПН/РК, якщо:
  – вони були складені на одного отримувача – платника ПДВ за одним і тим самим договором;
  – у таких ПН/РК відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТЗЕД або послуг згідно з ДКПП).

Повідомлення заповнюється так:

 • у полі «Дата повідомлення» вказується поточна дата;
 • полі «Номер повідомлення» – порядковий номер згідно з нумерацією таких повідомлень у платника, також може бути наведений, наприклад, номер ПН, для розблокування якої складається повідомлення;
 • таблиці – реквізити ПН/РК, реєстрація яких зупинена;
 • під таблицею – кількість додатків (копій документів, які будуть подаватися разом із повідомленням);
 • у полі «Пояснення» у довільній формі наводяться пояснення щодо операції постачання, за якою була заблокована ПН або РК. Тобто вказується джерело отримання товарів, якщо це продукція власного виробництва, наявність матеріально-технічних і трудових ресурсів. Зазначимо, що поле для пояснень у повідомленні невелике і, якщо в ньому не міститься вся необхідна інформація, її слід надати окремо, а в цьому полі написати, наприклад: «Пояснення викладено в окремому документі на ___ аркушах, що додається».

Розглянемо докладніше, які документи подаються як додатки до повідомлення.

Копії документів

Перелік копій документів, які знадобляться органу ДПС для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК, міститься в п. 5 Порядку № 520. До нього входять:

 • договори, у тому числі зовнішньоекономічні, з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податків, якими оформлені повноваження осіб, що придбавають продукцію в інтересах платника податків для здійснення операції;
 • первинні документи на постачання або придбання товарів (послуг), зберігання та транспортування, навантаження-розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури (інвойси), акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності типових форм і галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи про підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорта якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Зазначимо, що цей перелік документів не є вичерпним. Тобто платники ПДВ формують пакет документів залежно від своєї ситуації і можуть доповнювати його необхідними документами (наприклад, копіями оборотно-сальдових відомостей за рахунками 10, 20, 26, 28 і т. п.).

! Для успішної операції із розблокування ПН/РК документи повинні містити відповіді на запитання про те, як (звідки) був отриманий товар, де здійснювалася господарська операція, хто був у ній задіяний, хто є покупцем (отримувачем) товарів (послуг).

Пояснення

Податківці приділяють пильну увагу поясненню, тому дуже важливо скласти його правильно.

! Під час підготовки пояснення насамперед потрібно пам’ятати, що метою його подання є підтвердження реальності господарської діяльності.

Щоб розуміти, які операції податкова може розглядати як нереальні, рекомендуємо вивчити розд. III Методрекомендацій, наведених у листі ДФС від 16.05.16 р. № 16872/7/99-99-14-02-02-17.

Так, пояснення повинне містити, зокрема, інформацію про наявність у платника ПДВ приміщень (власних, орендованих), виробничих потужностей (власних, орендованих), земельних ділянок (власних, орендованих), найманих працівників. Раніше у виданні «Вісник. Офіційно про податки та збори» (2017, № 47, с. 24) податкова наводила приклад пояснень для виробничого підприємства, пропонуючи відобразити таку інформацію:

1) про виробничий процес, у результаті якого придбана сировина (матеріали) перетворюється в реалізовану продукцію. Нагадаємо, істотною є інформація про виробництво продукції, щодо якої була складена заблокована ПН, а саме:

 • про технологію виробництва цієї продукції;
 • про основні види сировини, напівфабрикати, використовувані у виробництві такої продукції;
 • про середні затрати на одиницю готової продукції;
 • про адміністративно-майновий стан платника, який дає підставу забезпечити виробництво цієї продукції;
 • про наявність у платника основних засобів, трудових, енергетичних та інших ресурсів, необхідних для виробництва цієї продукції;

2) про джерела та дати придбання товарів, місця їх зберігання, якщо таке придбання відбулося до 01.01.17 р. або якщо товари придбавалися в неплатників ПДВ (незалежно від дати придбання).

Як обґрунтувати наявність матеріально-тех­нічної бази?

Підтвердити наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення операцій, які були зазначені в заблокованій ПН/РК, можна такими документами, як інвентаризаційна відомість, звітність за формою № 20-ОПП (додаток 10 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588), договори оренди, документи, що підтверджують право власності підприємства на об’єкти.

Зазначимо, що форма № 20-ОПП відіграє важливу роль як у прийнятті податкового рішення про реєстрацію ПН/РК, так і в блокуванні ПН/РК та у визнанні платника ПДВ ризиковим. Адже інформацію про об’єкти, які платник ПДВ використовує у своїй господарській діяльності, податкова отримує виключно із цієї форми. І якщо ви її не подавали, то вважайте, що таких об’єктів у вас немає.

У своїх роз’ясненнях (див., наприклад) податкова зазначає, що неподання форми № 20-ОПП призводить до того, що в електронній базі ДПС відсутня інформація про об’єкти, які використовуються платником для ведення господарської діяльності, тому такий платник відноситься до ризикових, а вчинювані ним операції відповідають критеріям ризиковості операцій. І як наслідок цього – блокування реєстрації ПН/РК.

Порада! Перш ніж подавати документи на розблокування, переконайтеся, що всі об’єкти, про які ви згадали в поясненні та які повинні бути відображені у формі № 20-ОПП, дійсно там є. Перевірити інформацію про свої об’єкти оподаткування можна в приватній частині електронного кабінету в розділі «Облікові дані платника» – «Відомості про об’єкти оподаткування».

Як обґрунтувати наявність трудових ресурсів?

Підтвердити наявність у вас необхідних трудових ресурсів для провадження госпдіяльності та конкретно для операції, зазначеної в заблокованій ПН/РК, можна, пославшись на звітність за формою № 1ДФ, повідомлення про прийняття на роботу, накази про прийняття на роботу, штатний розпис.

Також у поясненні рекомендуємо детально описати операцію, за якою заблоковано реєстрацію ПН/РК, і вказати документи, що підтверджують здійснення цієї операції (краще в хронологічному порядку).

Якщо документи для розблокування ПН/РК не подавати...

Насамперед зазначимо, що відповідальність за неподання копій документів і пояснення для розблокування ПН/РК нормативними документами не передбачена. З п. 4 Порядку № 520 випливає, що платник має право подати ці документи, тобто він не зобов’язаний це робити. Однак неприємні наслідки все-таки є.

 1. Ви позбавляєте свого покупця права на податковий кредит. Адже якщо немає зареєстрованої в ЄРПН ПН, немає й податкового кредиту. Це може зіпсувати вам репутацію та позбавити ринку збуту.
 2. Постачальник не має права зменшити податкові зобов’язання без наявності РК, зареєстрованого в ЄРПН. Тобто якщо ви не розблокуєте від’ємний РК, сплатите зайві гроші до бюджету.
 3. Нормою п. 1201.2 ПК передбачені штрафні санкції за відсутність реєстрації ПН/РК, якщо цей факт буде виявлений у ході документальної перевірки. На даний момент (до закінчення карантину) діє мораторій на такі штрафи, але, зрозуміло, він не вічний.

Заблоковано помилкову ПН

У яких випадках ПН може бути помилковою?

Це може бути, наприклад, ПН, оформлена на дату другої події (тобто дві ПН на одну операцію), або ПН, виписана на операцію, якої не було.

Нагадаємо, що формувати показники декларації на підставі даних, які не підтверджені первинними документами, заборонено (п. 44.1 ПК). Тому в декларації помилкова ПН не відображається. Аналогічної думки дотримується й податкова (ЗІР, категорія 101.18).

Як ми вже зазначали вище, у випадку зупинення реєстрації ПН в ЄРПН платник ПДВ має право (не зобов’язаний!) подати пакет документів для прийняття органом ДПС рішення про реєстрацію такої ПН. Тобто він може й не подавати документи для розблокування зайвої ПН.

А що говорить із цього приводу податкова?

У ЗІР (категорія 101.18) роз’ясняється, що у випадку зупинення реєстрації помилково складених ПН платник ПДВ може не подавати пояснення та копії документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію такої ПН в ЄРПН. Водночас для розблокування реєстрації помилкової ПН платник може подати тільки письмове пояснення. Адже первинні документи на постачання товарів/послуг, зазначених у такій ПН, у нього відсутні.

Отже, у випадку блокування помилкової ПН у платника є два варіанти:

 • варіант 1 – не вживати ніяких дій для розблокування такої ПН. Однак не варто забувати про штраф згідно з п. 1201.2 ПК (якщо в ході перевірки будуть виявлені незареєстрованні ПН). Звичайно, цей штраф платник може оспорити, мотивуючи тим, що це помилкова ПН, оформлена на операцію, яка не підтверджена первинними документами (п. 44.1 ПК йому в допомогу). Також він може отримати індивідуальне роз’яснення від податкової на свою адресу;
 • варіант 2 – подати письмове пояснення для її розблокування, у якому можна, зокрема, указати таке (див. зразок).

Зразок

<...>

Податкова накладна від 05.02.21 р. № 31 була оформлена повторно на одну операцію з постачання (на цю операцію в ЄРПН вже була зареєстрована податкова накладна від 03.02.21 р. № 23). Згідно з п. 44.1 ПК для цілей податкового обліку платник податків визначає податкові зобов’язання на підставі первинних документів. Оскільки податкова накладна від 05.02.21 р. № 31 була складена на неіснуючу операцію з постачання, первинних документів, що підтверджують факт її здійснення, немає.

<...>

Заблоковано ПН із помилкою

Припустимо, ви відправили на реєстрацію ПН, вона була заблокована, при цьому з’ясувалося, що в ній допущено помилку (наприклад, у кількісних або цінових показниках). Що робити в подібній ситуації?

Рекомендуємо вважати таку ПН помилково оформленою, адже на неї, по суті, теж немає первинного документа, що підтверджує операцію. Тобто можна або взагалі не подавати ніяких документів, або подати пояснення із зазначенням, що ПН виписана помилково на операцію постачання, якої не було, а покупцеві скласти правильну ПН. Звичайно, помилкова ПН у декларації не відображається.

Коли розблоковану ПН/РК відображати в декларації

Отже, пакет документів подано і ПН/РК розблоковано. І тут може виникнути запитання: як правильно тепер відобразити їх у звітності з ПДВ?

Насамперед з’ясуємо, яку дату вважати датою реєстрації розблокованого документа (ПН або РК).

Як випливає з роз’яснення податкової (ЗІР, категорія 101.18), датою та часом подання ПН/РК в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції (у т. ч. і у квитанції про блокування ПН/РК).

Ті ПН/РК, реєстрація яких була зупинена, реєструються в день набуття чинності рішення податкової про їхню реєстрацію (п. 19 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.10.12 р. № 1246). Але при цьому вони реєструються в ЄРПН тією датою, коли були відправлені до ДПС для реєстрації в ЄРПН, що зафіксовано у квитанції (ЗІР, категорія 101.18).

Тепер розглянемо порядок відображення даних із розблокованих ПН і РК у звітності сторін.

Розблоковано ПН

Для постачальника товарів (послуг) факт розблокування ПН нічого не змінює. Адже він відображає постачання в декларації за той звітний період, у якому ця операція відбулася. Причому незалежно від того, була зареєстрована ПН в ЄРПН чи ні.

Що стосується покупця, то він не має права відображати податковий кредит на підставі незареєстрованої ПН. Тобто покупець зможе відобразити податковий кредит у декларації (п. 198.6 ПК, ІПК ДФС від 12.03.18 р. № 954/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, далі - ІПК № 954):

 • або в періоді оформлення ПН. Такий висновок випливає з роз’яснення податкової в ІПК № 954. Але цю відповідь наведено в індивідуальному роз’ясненні, і, якщо ви хочете скористатися таким варіантом, має сенс отримати таке саме на свою адресу;
 • або в періоді розблокування або за будь-який наступний звітний період протягом 1 095 днів із дати складання ПН.

Якщо ж ПН була подана на реєстрацію несвоєчасно (із порушенням строку, установленого п. 201.10 ПК), тоді після розблокування вона може бути відображена в декларації покупця в періоді реєстрації (розблокування) або в будь-якому наступному звітному періоді протягом 1 095 днів із дати її оформлення.

Розблоковано РК

Порядок відображення даних із РК у звітності постачальника та покупця залежить від суті коригування. Тобто якщо в результаті коригування:

1. Сума компенсації вартості товарів (послуг) збільшується (додатний РК), постачальник збільшує суму податкових зобов’язань у декларації за той звітний період, у якому був оформлений РК, незалежно від факту його реєстрації в ЄРПН (пп. 192.1.2 ПК). Покупець же не має права збільшити податковий кредит без наявності зареєстрованого РК.

Уважаємо, що після реєстрації РК покупець може відобразити його дані в декларації за той звітний період, у якому РК був складений, оскільки датою його реєстрації буде дата подання в ЄРПН. Зрозуміло, якщо йдеться про РК, поданий на реєстрацію своєчасно. Інакше покупець може збільшити податковий кредит тільки в періоді реєстрації РК.

2. Сума компенсації вартості товарів (послуг) зменшується (від’ємний РК), покупець зобов’язаний зменшити податковий кредит у періоді оформлення РК, незалежно від факту його реєстрації в ЄРПН (пп. 192.1.1 ПК). А от постачальник має право зменшити податкові зобов’язання тільки після реєстрації РК. Причому ситуація з відображенням у декларації від’ємного РК для постачальника складніша, у першу чергу через порядок формування показників формули в системі електронного адміністрування (далі – СЕА).

Оскільки датою реєстрації РК є дата його подання на реєстрацію в ЄРПН, після реєстрації дані РК відобразяться в показниках формули в СЕА того звітного періоду, у якому РК був оформлений. Тому відобразити в декларації від’ємний РК постачальник повинен у періоді його оформлення (ми говоримо про своєчасне подання РК на реєстрацію в ЄРПН).

Якщо ж постачальник відобразить від’ємний РК у декларації за період, у якому РК був розблокований, тоді після подання декларації за цей період у нього виникне показник Перевищ.

Висновки

У випадку зупинення реєстрації ПН/РК постачальник готує пакет документів для розблокування. Однак якщо причиною блокування був критерій ризиковості платника ПДВ, слід спочатку позбутися цього статусу. Мета подання документів і для зняття статусу ризикового платника, і для розблокування ПН/РК – довести реальність провадження господарської діяльності (операції за заблокованими ПН/РК).

Зразок_Письмове пояснення.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали