• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Уносимо зміни до діючого договору

05.12.2018 46714 0 0

Господарські договори: практичні поради та зразки документів


На практиці нерідко виникає необхідність внести зміни до вже діючого договору – продовжити строк його дії, змінити ціну або інші умови. У консультації ми розповімо, як правильно це зробити та що при цьому слід урахувати.


Продовження строку договору

Якщо контрагенти бажають продовжити строк дії укладеного договору, то все буде залежати від умов, прописаних у договорі.

СИТУАЦІЯ 1

У договорі передбачена умова про можливість автоматичного продовження строку його дії.

До договору повинна бути включена приблизно така умова: «Цей договір укладено строком на один рік (або на більш тривалий строк). У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну договору після закінчення строку його дії договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які передбачені даним договором».

У такому випадку укладати додаткову угоду не потрібно. Якщо жодна зі сторін не заперечує, договір продовжує діяти за замовчуванням.

СИТУАЦІЯ 2

Договір містить умову про необхідність завчасно повідомити про припинення договірних відносин.

Формулювання в цьому випадку може бути таким: «Якщо за місяць (або за більш короткий чи тривалий строк) до закінчення строку дії договору не надійде заява від однієї зі сторін про розірвання договірних відносин, договір уважається продовженим на той самий строк».

У даній ситуації укладати додугоду теж не потрібно. Однак якщо суб'єкт господарювання (далі – СГ) має намір розірвати договір, то треба встигнути повідомити контрагента до закінчення строку, зазначеного в договорі. Тобто договір буде діяти, поки одна зі сторін не направить заяву про його розірвання.

СИТУАЦІЯ 3

У договорі не прописано умови про можливість його продовження на новий строк.

Тоді пролонгація можлива шляхом укладання додугоди (див. зразок 1) або обміну листами.

ЗРАЗОК

Додаткова угода № 1 до договору поставки від 01.12.18 р. № 64

Товариство з обмеженою відповідальністю «Калина» в особі директора Сидорука Анатолія Івановича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується Постачальник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Верба» в особі директора Романовського Павла Дмитровича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується Покупець), з іншої сторони, що є сторонами договору поставки від 01.12.18 р. № 64 (далі – Договір), вирішили укласти цю додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. Продовжити строк дії Договору до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

2. Угода є невід’ємною частиною Договору і набуває чинності з моменту її підписання сторонами.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін. Сторони підтверджують свої зобов’язання за ним.

<...>

Унесення змін до діючих договорів

Припустимо, що СГ необхідно змінити не строк дії договору, а інші його умови (ціну, кількість або асортимент товару і т. д.). За загальним правилом вносити до договору зміни дозволено, але зробити це можна тільки зі згоди сторін (ст. 651 ЦК, ст. 188 ГК). Тому, якщо обидві сторони договору згодні внести зміни до діючого договору, ніяких складностей не буде – їм просто потрібно укласти додугоду (див. зразок 2).

ЗРАЗОК

Додаткова угода № 5 до договору від 01.02.18 р. № 587

<...>

1. Змінити п. 1.4 Договору, виклавши його в такій редакції:

«1.4. За домовленістю сторін Експедитор може надавати Замовнику додаткові послуги: доставка вантажу до місцезнаходження вантажоодержувача, завантаження, розвантаження вантажу, оформлення документів та організація роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог, брокерські послуги та інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, що згідно з умовами Договору та чинного законодавства України є транспортно-експедиторськими послугами».

2. Додати п. 1.7 до Договору, виклавши його у такій редакції:

«1.7. У рамках виконання Договору щодо послуг з митного оформлення вантажу (багажу) Сторони домовилися про те, що:

а) Експедитор за обумовлену плату і в обумовлений термін здійснює декларування товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів (далі – товари) Замовника, що переміщуються через митний кордон України, а також надає Замовнику інші, пов’язані із цим послуги;

б) Експедитор здійснює дії, пов’язані з декларуванням і митним оформленням товарів Замовника, від імені, за рахунок і за дорученням Замовника в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

1.7.1. Замовник в рамках виконання цього пункту Договору зобов’язаний:

1.7.1.1. До початку митного оформлення кожного відправлення (надходження) товарів надавати Експедитору всі необхідні для цього оформлення документи встановленої форми.

1.7.1.2. У разі необхідності надавати уповноваженій особі Експедитора доручення на виконання окремих повноважень від імені Замовника.

1.7.1.3. Забезпечувати Експедитору доступ до вантажу (багажу), що підлягає декларуванню та митному оформленню, у разі необхідності митного огляду.

1.7.1.4. Сплатити митні платежі згідно з пп. 1.7.2 Договору.

1.7.1.5. Своєчасно оплачувати винагороду Експедитору згідно з пп. 1.7.3 Договору.

1.7.1.6. Компенсувати Експедитору витрати, пов’язані з виконанням на вимогу митниці робіт із завантаження, розвантаження, перевантаження товару.

1.7.1.7. Надавати на вимогу Експедитора та митних органів письмові пояснення щодо предмету митного оформлення, опис товарів, детальну інформацію про вантаж (багаж) та іншу необхідну для митного оформлення вантажу інформацію.

1.7.2. Умови сплати митних платежів.

1.7.2.1. Митні платежі (мито, митні збори, акцизний збір, ПДВ) мають бути сплачені до того, як митниці будуть пред’явлені вантажі (багаж), що підлягають оформленню, та декларація з доданими до неї документами. Відповідальність за сплату митних платежів несе Замовник.

1.7.2.2. Сплата митних платежів на рахунки митниці здійснюється Замовником самостійно.

1.7.3. Розрахунки та умови виплати винагороди Експедитору.

1.7.3.1. За надання послуг з митного оформлення товарів Замовник виплачує Експедитору винагороду, розмір якої залежить від обсягу виконаних доручень. Розрахунок винагороди здійснюється згідно з тарифом Експедитора, який вказується на сайті Експедитора.

1.7.3.2. Винагорода виплачується Експедитору в безготівковій формі в національній грошовій одиниці України, не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту виставлення рахунка. Експедитор виставляє рахунок після надання послуг Замовнику. Моментом виконання робіт є завершення митного оформлення товарів Замовника (штамп митної служби/іншого уповноваженого органу на декларації, транспортному документі або видача митницею/уповноваженим органом відповідного документа, необхідного для митного оформлення).

1.7.3.3. Замовник виплачує винагороду Експедитору на підставі рахунка, виставленого Експедитором. Сторони підписують акт виконаних робіт щомісячно, після надання Експедитором послуг Замовнику відповідно до умов п. 2.8 Договору.

1.7.3.4. Замовник зобов’язується відшкодувати Експедитору витрати, здійснені ним для належного виконання доручення Замовника.

1.7.4. Замовник несе повну юридичну відповідальність за достовірність даних, зазначених ним в документах, що надаються Експедитору, а також відповідність документів вантажу (багажу), що підлягає декларуванню».

3. Додати речення до п. 1.3 Договору, виклавши його в такій редакції:

«У квитанції відображається загальна вартість послуг з митного оформлення вантажу Замовника (Вантажовідправника) як брокерські (митні) послуги».

4. Додати речення до п. 3.4 Договору, виклавши його в такій редакції:

«У рахунках-фактурах, що виставляються Експедитором, вказується загальна вартість усіх транспортно-експедиторських послуг, що були надані Замовнику в рамках виконання Договору».

5. Додати речення до п. 4.8 Договору, виклавши його в такій редакції:

«Вантажовідправник гарантує сплату вартості транспортно-експедиторських послуг Експедитору та несе відповідальність перед Експедитором за Вантажоодержувача або Платника, якщо він вказує їх як платника за ці послуги».

6. Інші умови Договору не змінено Угодою і залишаються чинними в тій самій редакції, що була викладена сторонами раніше.

7. Угода складена українською мовою, на одній сторінці у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

8. Угода набуває чинності з моменту її підписання і засвідчення печатками сторін.

9. Юридичні та банківські реквізити сторін:

<...>

Але як бути, якщо контрагент відмовляється вносити зміни до договору? Тоді, залежно від змісту діючого договору, можливі такі варіанти.

Варіант 1. У договорі зазначено, що кожна зі сторін може змінювати його умови в односторонньому порядку. Виходить, укладати додугоду не потрібно. Для цього досить направити контрагенту лист про зміну умов договору в односторонньому порядку. Утім, на практиці таку умову прописують рідко, адже це невигідно контрагентам. Інакше кожний із них зможе безперешкодно змінювати умови договору на свій розсуд.

Тому якщо в договорі і вказується можливість унесення до нього змін в односторонньому порядку, то найчастіше прописуються конкретні умови, коли таке можливе. Наприклад, формулювання може бути таким: «Орендодавець має право на зміну ціни договору в односторонньому порядку, якщо орендар затримає оплату за договором більш ніж на 30 календарних днів».

Важливо: якщо ви не хочете, щоб у договорі була умова про можливість контрагента змінювати умови договору без вашої згоди, уважно вивчайте проект договору перед його підписанням.

Варіант 2. Право тієї або іншої сторони договору на зміну його умов передбачене законом. Наприклад, згідно із ч. 5 ст. 844 ЦК у разі істотного зростання після укладання договору вартості матеріалу, обладнання, які повинні бути надані підрядником, а також вартості послуг, надаваних йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. А якщо замовник відмовиться від збільшення кошторису, підрядник має право вимагати розірвання договору.

Варіант 3. У договорі нічого не сказано про можливість змінювати його умови в односторонньому порядку, а контрагент відмовляється вносити до нього зміни.

У такому випадку спор доведеться вирішувати в суді. Це передбачено ч. 2 ст. 651 ЦК. При цьому згідно з даною нормою договір може бути змінений у судовому порядку тільки в разі істотних порушень договору другою стороною або в інших випадках, установлених законом. Чи є порушення договору суттєвим, у кожному випадку визначає виключно суд.

Судова практика

Вирішуючи питання про оцінку суттєвості допущених стороною договору порушень, суди повинні з'ясувати не тільки наявність такого порушення, але й наявність шкоди, заподіяної цим порушенням другою стороною. Така шкода може бути виражена у вигляді реального збитку та(або) упущеної вигоди, а її розмір не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладанні договору, а також установити, чи дійсно істотною є різниця між тим, на що має право розраховувати сторона, укладаючи договір, і тим, що в дійсності вона змогла отримати. Будь-яких додаткових критеріїв для визначення суттєвості порушення законодавством не встановлено, тому суди виходять тільки із правил ст. 651 ЦК (див. постанову Верховного Суду України від 29.08.18 р., ЄДРСР, реєстр. № 76184370).

З якого моменту договір уважається зміненим?

У разі зміни договору зобов'язання змінюється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору (ч. 3 ст. 653 ЦК). А якщо договір змінюється в судовому порядку, зобов'язання змінюється з моменту набуття рішення суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Зверніть увагу: якщо договір змінено у зв’язку з істотним його порушенням однією зі сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, заподіяних зміною або розірванням договору (ч. 5 ст. 653 ЦК).

Висновки

На практиці в контрагентів може виникнути необхідність у зміні умов договору (продовження строку договору, зміна ціни, асортименту, строків виконання робіт, надання послуг і т. д.). За загальним правилом змінювати умови договору можна лише зі згоди сторін. Якщо ж друга сторона проти таких змін, то внесення змін в односторонньому порядку допускається, тільки якщо це передбачено діючим договором. Якщо ж таку умову до договору не включено, змінити його умови можна виключно через суд.

ЗРАЗОК.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали