• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Послуги: облікові аспекти

18.03.2019 544 0 2

Господарські договори: поради, зразки, практика


Облік операцій за договором про надання послуг має свої особливості. Про них і йтиметься в консультації.


Бухгалтерський облік

Виконавець визнає дохід від надання послуг виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу, якщо результат операції може бути достовірно оцінений (п. 10 П(С)БО 15). Як правило, дохід відображається в бухобліку на дату підписання акта наданих послуг або іншого документа, що підтверджує факт їх надання (п. 10, 11 П(С)БО 15).

Зверніть увагу! Факт отримання передоплати за послуги не приводить до виникнення доходу в бухобліку (п. 6.4 П(С)БО 15).

Дохід від реалізації послуг відображається за кредитом субрахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Затрати на надання послуг списуються в дебет субрахунка 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Чи обов’язково вконавцю формувати собівартість послуг та вести облік затрат на субрахунку 903?

Так, обов'язково. Адже якщо на підприємстві не ведеться облік виробничої діяльності (у т. ч. послуг), а понесені витрати відображаються в складі адміністративних, збутових та інших операційних витрат, визначити їх собівартість неможливо. Як наслідок, некоректно формуються показники фінансової та податкової звітності. Відповідно, неправильно визначається база обкладення податком на прибуток, що може призвести до донарахування податкових зобов'язань при перевірках.

Замовник залежно від характеру послуг включає їх вартість до складу первісної вартості необоротних активів (Дт 15) або запасів (Дт 20, 22, 28), якщо послуги пов'язані із придбанням таких активів (п. 8 П(С)БО 7, п. 11 П(С)БО 8, п. 9 П(С)БО 9).

Вартість послуг може бути включена до складу витрат. При цьому вид витртат – прямі (Дт 23), загальновиробничі (Дт 91), адміністративні (Дт 92), збутові (Дт 93) або інші (Дт 94) – також визначається залежно від мети використання робіт або послуг.

Вартість придбаних послуг включається до складу первісної вартості необоротних активів, запасів або витрат на підставі акта або іншого документа, що підтверджує їх надання.

Податковий облік

Податок на прибуток

Згідно з пп. 134.1.1 ПК об'єкт оподаткування визначається за правилами бухобліку. При цьому коригувати фінрезультат на податкові різниці зобов'язані тільки ті підприємства, річний дохід яких перевищує 20 млн грн. Інші підприємства можуть не застосовувати такі коригування.

У загальних випадках фінрезультат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку, коригуванню не підлягає.

Однак при експорті послуг виконавцю слід урахувати, що якщо операція визнається контрольованою згідно зі ст. 39 ПК, то проводиться коригування за пп. 140.5.1 ПК. У цьому випадку ціна операції визначається за принципом «витягнутої руки». Якщо така ціна перевищує договірну (контрактну) вартість реалізованих послуг, то на суму перевищення потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування, розрахований за правилами бухобліку.

Замовник послуг повинен пам'ятати, що при наявності підстав застосовуються такі коригування:

 • згідно з пп. 140.5.2 ПК – за операціями, які є контрольованими на підставі ст. 39 ПК;
 • згідно з пп. 140.5.4 ПК – за неконтрольованими операціями при придбанні послуг у нерезидентів (у т. ч. пов'язаних осіб), зареєстрованих у державах, зазначених у пп. 39.2.1.2 ПК (Перелік № 1045), а також у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до Переліку № 480 відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПК;
 • згідно з пп. 140.5.4 ПК – при придбанні послуг у неприбуткових організацій, унесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), на дату такого придбання.

Урахуйте, що пп. 140.5.4 ПК не діє, зокрема, якщо:

 • виконуються операції з бюджетними установами;
 • вартість послуг, придбаних у неприбуткових організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня цього року. У 2019 році це 104 325 грн. (4 173 грн. х 25);
 • платник податку на прибуток зможе довести, що ціна придбання послуг у неконтрольованій операції відповідає ціні, визначеній за принципом «витягнутої руки» згідно із процедурою, установленою ст. 39 ПК.

ПДВ

Постачання послуг на території України є об'єктом обкладення ПДВ (п. 185.1 ПК). Для визначення місця постачання послуг слід застосовувати норми п. 186.2-186.4 ПК.

ПРИКЛАД

У березні 2019 року підприємство виконало такі операції:

 • надало автопослуги замовнику 1 на території України на суму 240 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 40 000 грн.);
 • отримало передоплату за автопослуги від замовника 2 у сумі 48 000 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 8 000 грн.);
 • отримало рекламні послуги на суму 3 600 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 600 грн.).

У квітні 2019 року замовнику 2 були надані послуги в розмірі отриманої передоплати.

Покажемо, як відображаються ці операції в обліку (див. таблицю на наступній сторінці).

(грн.)


з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Березень 2019 року

1

Отримано передоплату за автопослуги від замовника 2

Виписка банку

311

681

48 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ*

Податкова накладна

643

641

8 000

3

Надано автотранспортні послуги замовнику 1

Акт наданих послуг

361

703

240 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641

40 000

* Місцем постачання транспортних послуг (послуг із перевезення вантажів) є місце знаходження постачальника послуг (п. 186.4 ПК). Значить, у нашому випадку – це територія України, тому такі послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %.

5

Списано на витрати затрати на надання автопослуг замовнику 1 (сума умовна)

Накладні на списання ПММ (типова форма № М-11)*, подорожні листи, товарно-транспортна накладна (типова форма № 1-ТН)**, розрахунково-платіжна відомість працівника (типова форма № П-6)***, розрахунок амортизації за автотранспортом (типова форма № ОЗ-16)****

23

131, 203, 65, 66

90 000

6

Віднесено до складу собівартості витрати на надання автопослуг замовнику 1

Бухгалтерська довідка

903

23

90 000

7

Надійшло плати за автопослуги від замовника 1

Виписка банку

631

311

240 000

8

Отримано рекламні послуги

Акт наданих послуг

93

631

3 000

9

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

600

10

Перераховано кошти за отримані рекламні послуги

Виписка банку

631

311

3 600

11

Списано на фінансовий результат:

– вартість автопослуг

Бухгалтерська довідка

791


903


90 000

– вартість отриманих рекламних послуг

93

3 000

– дохід від надання послуг із перевезення вантажів

703

791

200 000

Квітень 2019 року

1

Надано послуги з автоперевезень замовнику 2

Акт наданих послуг

361

703

48 000

2

Закрито розрахунки за ПДВ

Бухгалтерська довідка

703

643

8 000

3

Здійснено зарахування заборгованостей

681

361

48 000

4

Списано на витрати затрати на автоупослуги (сума умовна)

Подорожні листи, типові форми № М-11, № 1-ТН, № П-6, № ОЗ-16

23

131, 203, 65, 66

13 000

5

Списано до складу собівартості витрати на автопослуги

Бухгалтерська довідка

903

23

13 000

6

Списано на фінансовий результат:

– вартість автопослуг


791


903


13 000

– дохід від наданих послуг

703

791

40 000

* Затверджена Наказом № 193.
** Додаток 7 до Правил № 363.
*** Затверджена Наказом № 489.
**** Затверджена Наказом № 352.

Висновки

У бухгалтерському обліку доходи від реалізованих послуг відображаються за кредитом субрахунка 703, а витрати, пов'язані з їх наданням, – за дебетом субрахунка 903. Вартість отриманих послуг відноситься на витрати залежно від напрямку їх використання в господарській діяльності платника податків.

У податковому обліку в загальних випадках різниці не виникають. Крім того, необхідно пам'ятати, що обкладення послуг ПДВ залежить від того, де надається послуга, тобто від місця постачання. Якщо місце постачання послуг – територія України, то вони обкладаються ПДВ за ставкою 20 %.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали