з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Березень 2019 року

1

Отримано передоплату за автопослуги від замовника 2

Виписка банку

311

681

48 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ*

Податкова накладна

643

641

8 000

3

Надано автотранспортні послуги замовнику 1

Акт наданих послуг

361

703

240 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641

40 000

* Місцем постачання транспортних послуг (послуг із перевезення вантажів) є місце знаходження постачальника послуг (п. 186.4 ПК). Значить, у нашому випадку – це територія України, тому такі послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %.

5

Списано на витрати затрати на надання автопослуг замовнику 1 (сума умовна)

Накладні на списання ПММ (типова форма № М-11)*, подорожні листи, товарно-транспортна накладна (типова форма № 1-ТН)**, розрахунково-платіжна відомість працівника (типова форма № П-6)***, розрахунок амортизації за автотранспортом (типова форма № ОЗ-16)****

23

131, 203, 65, 66

90 000

6

Віднесено до складу собівартості витрати на надання автопослуг замовнику 1

Бухгалтерська довідка

903

23

90 000

7

Надійшло плати за автопослуги від замовника 1

Виписка банку

631

311

240 000

8

Отримано рекламні послуги

Акт наданих послуг

93

631

3 000

9

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

600

10

Перераховано кошти за отримані рекламні послуги

Виписка банку

631

311

3 600

11

Списано на фінансовий результат:

– вартість автопослуг

Бухгалтерська довідка

791


903


90 000

– вартість отриманих рекламних послуг

93

3 000

– дохід від надання послуг із перевезення вантажів

703

791

200 000

Квітень 2019 року

1

Надано послуги з автоперевезень замовнику 2

Акт наданих послуг

361

703

48 000

2

Закрито розрахунки за ПДВ

Бухгалтерська довідка

703

643

8 000

3

Здійснено зарахування заборгованостей

681

361

48 000

4

Списано на витрати затрати на автоупослуги (сума умовна)

Подорожні листи, типові форми № М-11, № 1-ТН, № П-6, № ОЗ-16

23

131, 203, 65, 66

13 000

5

Списано до складу собівартості витрати на автопослуги

Бухгалтерська довідка

903

23

13 000

6

Списано на фінансовий результат:

– вартість автопослуг


791


903


13 000

– дохід від наданих послуг

703

791

40 000

* Затверджена Наказом № 193.
** Додаток 7 до Правил № 363.
*** Затверджена Наказом № 489.
**** Затверджена Наказом № 352.