Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік придбання транспортного засобу

Ольга Папінова

04.08.2016 27810 0 4

У цій консультації ми розглянемо порядок формування первісної вартості транспортних засобів (далі – ТЗ), придбаних підприємством на території України, а також особливості обліку податків і зборів, пов'язаних із таким придбанням.

Бухгалтерський облік

Придбані ТЗ, призначені для використання на підприємстві, зараховуються на баланс у складі основних засобів (далі – ОЗ) за первісною вартістю (п. 7 П(С)БО 7). Первісна вартість ТЗ формується залежно від способу придбання (за гроші, в обмін на подібні/неподібні активи, як внесок до статутного капіталу). Зупинимося на найпоширенішому способі – купівлі транспорту за кошти.

Для цілей бухгалтерського та податкового обліку первісна вартість ТЗ формується згідно з п. 8 П(С)БО 7. Так, до первісної вартості об'єкта, придбаного в Україні, включаються:

 • суми, сплачені постачальникам (без урахування непрямих податків) згідно з договором купівлі-продажу;
 • реєстраційні збори (послуги сервісних центрів МВС з оформлення реєстраційних документів, пенсійний збір та ін.);
 • витрати на транспортування, страхування ризиків доставки ТЗ;
 • непрямі податки, сплачені при придбанні ТЗ, якщо вони не відшкодовуються підприємству (наприклад, при купівлі автомобіля для використання в операціях, що не обкладаються ПДВ);
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ТЗ до стану, у якому він придатний для використання (наприклад, витрати на установку сигналізації і т. п).

Зазначимо, що в разі придбання ТЗ за позикові кошти проценти за користування позикою ніколи не включаються до його первісної вартості (не капіталізуються), а відносяться на витрати періоду в складі фінансових витрат. Пояснимо чому. Згідно з п. 3 П(С)БО 31 під капіталізацією фінансових витрат розуміється їх включення до собівартості кваліфікаційного активу. Нагадаємо, кваліфікаційним є актив, який потребує суттєвого часу для його створення (п. 3 П(С)БО 31). Але ТЗ не може розглядати як кваліфікаційний актив, адже він може бути введений в експлуатацію відразу після придбання. Тому проценти за позикою не включаються до його первісної вартості.

Витрати на придбання ТЗ відображаються на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Уведення ТЗ в експлуатацію супроводжується проведенням: Дт 105 «Транспортні засоби» – Кт 152.

Податковий облік

Податок на прибуток

Податковий облік ОЗ ведуть підприємства, доходи яких за попередній календарний рік перевищили 20 млн грн., а також підприємства з меншим доходом, які не прийняли рішення не застосовувати коригування фінрезультату на різниці, передбачені ПК. Нагадаємо, ТЗ буде вважатися ОЗ у податковому обліку, якщо його первісна вартість перевищує 6 000 грн. (пп. 14.1.138 ПК).

Для цілей податку на прибуток облік операцій, пов'язаних із придбанням та експлуатацією ТЗ, призначеного для використання в госпдіяльності підприємства, ведеться аналогічно бухгалтерському обліку.

Якщо ж ТЗ не буде використовуватися в госпдіяльності, він не визнається ОЗ для цілей податку на прибуток. І при визначенні об'єкта оподаткування витрати в сумі нарахованої амортизації ТЗ не враховуються.

ПДВ

Якщо ТЗ придбавається для використання (п. 198.2, 198.5 ПК):

 • в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності, то покупець включає вхідний ПДВ до складу податкового кредиту звітного періоду (при наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН). Сума ПДВ у цьому випадку не входить до первісної вартості ТЗ;
 • неоподатковуваних операціях (повністю або частково), тоді покупець також включає суми ПДВ до податкового кредиту, однак не пізніше останнього дня місяця, у якому було придбано ТЗ, нараховує податкові зобов'язання (повністю або виходячи із частки використання придбаного ТЗ в операціях, що не обкладаються ПДВ). Для цього він повинен виписати податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН (п. 198.5, 199.1 ПК). При цьому сума податкових зобов'язань входить до первісної вартості ТЗ. В обліку це відображається записом: Дт 152 – Кт 641/ПДВ;
 • негосподарській діяльності (для невиробничого використання), то покупець відображає податковий кредит і не пізніше останнього дня місяця, у якому об'єкт ОЗ був придбаний, нараховує податкові зобов'язання та включає їх до первісної вартості ТЗ.

Пенсійний збір

Підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності), які купують легковий автомобіль, що підлягає першій держреєстрації в Україні, є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Об'єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля (п. 7 ст. 1 п. 6 ст. 2 Закону № 400).

Нагадаємо, перша реєстрація ТЗ – це реєстрація ТЗ, уперше здійснювана вповноваженими держорганами України щодо цього ТЗ (пп. 14.1.163 ПК).

Ставка пенсійного збору становить (п. 8 ст. 4 Закону № 400):

 • 3 % – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (далі – ПМ), установленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року. На 01.01.16 р. ПМ становить 1 378 грн. Значить, у цьому році вартість авто не повинна перевищувати 227 370 грн.;
 • 4 % – якщо вартість авто більше 165 ПМ, але не перевищує 290 ПМ, тобто в 2016 році більше 227 370 грн., але не більше 399 620 грн.;
 • 5 % – якщо вартість авто перевищує 290 ПМ, тобто в 2016 році більше 399 620 грн.

Сервісні центри МВС реєструють легкові автомобілі тільки при сплаті пенсійного збору, що підтверджується відповідним документом (п. 14 Порядку № 1740).

Оскільки збір пов'язаний із реєстрацією ТЗ, його сума включається до первісної вартості автомобіля (п. 8 П(С)БО 7).

ПДФО

Якщо ТЗ придбавається у фізособи, то підприємство виплачує їй дохід, який обкладається ПДФО в порядку, передбаченому ст. 173 ПК для рухомого майна.

Для цілей ПДФО дохід фізособи від продажу:

 • легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) визначається виходячи із ціни договору, але не нижче їх середньоринкової або оціночної вартості. При цьому вибір вартості для цілей ПДФО залишається за фізособою. Нагадаємо, середньоринкова вартість таких ТЗ визначається щокварталу Мінекономрозвитку. Інформація оприлюдниться на офіційному сайті міністерства до 1-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;
 • інших ТЗ визначається виходячи із ціни, зазначеної в договорі, але не нижче від оціночної вартості.

У загальному випадку дохід від продажу ТЗ (у т. ч. легкових авто) обкладається ПДФО за ставкою 5 % (п. 167.2, 173.1, 173.2 ПК). Однак при цьому не підлягає оподаткуванню дохід фізособи, отриманий протягом звітного року від продажу (обміну) не більше одного з таких об'єктів рухомого майна: легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (п. 173.2 ПК).

Інформацію про кількість продажів ТЗ у звітному році фізособа повинна вказати в договорі купівлі-продажу або в окремій заяві. З урахуванням такої інформації підприємство утримує ПДФО.

Якщо ТЗ продається (міняється) фізособою:

 • напряму підприємству, то таке підприємство є податковим агентом і зобов'язане розрахувати, утримати та сплатити податок до бюджету, а також відобразити його у формі № 1ДФ із кодом ознаки доходу «105» (п. 173.3 ПК);
 • за посередництвом юрособи (її представництва, підрозділу), представництва нерезидента або фізособи-підприємця, то такий посередник зобов'язаний відобразити отриманий фізособою дохід від продажу (міни) у формі № 1ДФ. Сплатити ПДФО продавець-фізособа повинен самостійно (п. 173.3 ПК);
 • на товарній біржі, суб'єкт господарювання який надає послуги з укладання біржових угод або бере участь у їх укладанні, відображає отриманий фізособою дохід у формі № 1ДФ. Зазначимо, що операція відчуження авто проводиться тільки при наявності оціночної вартості ТЗ і документа про сплату ПДФО (п. 173.4 ПК);
 • шляхом укладання договору в нотаріальній формі, нотаріус повинен подати контролюючому органу форму № 1ДФ. Згідно з п. 173.4 ПК у загальному випадку нотаріус засвідчує договір тільки при наявності документа, що підтверджує сплату ПДФО виходячи із середньоринкової або оціночної вартості ТЗ, і документа про оцінку майна.

Таким чином, підприємство є податковим агентом відносно «транспортних» доходів фізособи, якщо до укладання договору купівлі-продажу не залучається товарна біржа, нотаріус або посередник-комісіонер. Якщо ж сторони договору купівлі-продажу (підприємство-покупець, фізособа-продавець) завіряють договір у нотаріуса, користуються послугами біржі або посередника-комісіонера, то підприємству-покупцю утримувати ПДФО при придбанні ТЗ не доведеться. У цьому випадку фізособа повинна буде сплатити податок самостійно, а відповідні суб'єкти господарювання – відзвітувати за формою № 1ДФ.

Військовий збір

Об'єктом обкладання військовим збором є доходи, зазначені в ст. 163 ПК, у тому числі загальний місячний оподатковуваний дохід, до якого включаються доходи від операцій із майном (пп. 164.2.4, п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК).

Утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється згідно зі ст. 168 ПК, тобто за правилами сплати ПДФО. Тому доходи фізособи від продажу майна, які обкладаються ПДФО, є базою обкладання військовим збором (ЗІР, категорія 132.02). Ставка збору – 1,5 %.

ПРИКЛАД 1
У липні 2016 року для використання в господарській діяльності (для служби маркетингу) підприємство придбало легковий автомобіль, що був в експлуатації у фізособи. Договір купівлі-продажу був складений та оформлений безпосередньо в сервісному центрі МВС у присутності його адміністратора, нотаріально не засвідчувався. Договірна вартість автомобіля – 250 000 грн., оціночна – 270 000 грн. Для фізособи це другий продаж автомобіля в 2016 році, що зафіксовано в договорі купівлі-продажу.

У даному випадку підприємство є податковим агентом і зобов'язане утримати податок при виплаті доходу фізособі. Дохід фізособи від продажу автомобіля обчислюється виходячи з оціночної вартості ТЗ і обкладається ПДФО за ставкою 5 %.

Розрахуємо суму податку:

270 000 грн. х 5 % = 13 500 грн.

Визначимо суму військового збору:

270 000 грн. х 1,5 % = 4 050 грн.

Фізособі виплачується дохід за вирахуванням ПДФО і військового збору – 232 450 грн. (250 000 грн. – 13 500 грн. – 4 050 грн.).

Пенсійний збір не сплачується.

В обліку операції відображаються так:

(грн.)


п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Оплачено продавцю вартість легкового автомобіля

Виписка банку

377

311

232 450

2

Відображено утримання:
– ПДФО

Бухгалтерська довідка

377

641

13 500

– військового збору

377

641

4 050

3

Сплачено реєстраційні збори, пов'язані з купівлею автомобіля (умовна сума)

Виписка банку

377

311

700

4

Включено до первісної вартості автомобіля витрати на його реєстрацію

Бухгалтерська довідка

152

377

700

5

Оприбутковано автомобіль

Акт приймання-передачі довільної форми

152

631

250 000

6

Відображено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

631

377

250 000

7

Уведено в експлуатацію автомобіль

Акт приймання-передачі типової форми № ОЗ-1*

105

152

250 700

* Затверджена Наказом № 352.

Висновки

При придбанні ТЗ важливо правильно сформувати його первісну вартість, адже ця величина є вихідним показником для нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку.

При придбанні ТЗ у фізособи підприємство може виступити податковим агентом щодо його доходів від продажу. Це буває, коли для проведення операції купівлі-продажу ТЗ не залучаються ні посере-дники, ні нотаріус.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали