• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік негосподарських витрат

Ольга Папінова

08.12.2017 1680 4 2

У консультації розглянемо особливості відображення в обліку витрат, пов'язаних із негосподарською діяльністю підприємства.

Зазначимо, що в бухобліку відсутні такі поняття, як господарська і негосподарська діяльність, а є звичайна, основна, операційна, фінансова та інвестиційна діяльність (п. 3 НП(С)БО 1). Водночас об'єктом бухобліку є господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов'язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону № 996).

Відповідно до П(С)БО 16 у бухобліку витрати, пов'язані зі здійсненням госпоперації, можна віднести до складу виробничих, загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут, інших витрат від операційної діяльності, фінансових витрат, витрат від участі в капіталі, а також інших витрат, не пов'язаних із виробництвом або реалізацією основної продукції. При цьому в обліку витрати відображаються на підставі первинних документів.

Первинний документ – це документ, який містить відомості про госпоперацію (ст. 1 Закону № 996. Первинні документи є підставою для відображення госпоперацій в обліку і повинні містити обов'язкові реквізити, передбачені ст. 9 Закону № 996 і п. 2.4 Положення № 88. А саме: найменування підприємства, установи, від імені яких складено документ, назву документа (форми), дату складання, зміст та обсяг госпоперації, одиницю виміру в натуральному та/або вартісному вираженні, посади та прізвища осіб, відповідальних за здійснення госпоперації і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у госпоперації.

Нормою п. 2.15 Положення № 88 установлено, що первинні документи підлягають обов'язковій перевірці за формою та змістом. Тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів, відповідність господарської операції бухгалтерському законодавству, логічна ув'язка окремих показників. Тому якщо раптом виявиться, що первинні документи не відповідають вимогам нормативних актів бухобліку, то вони не приймаються в роботу і повинні бути замінені.

Зазначимо, що первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним держорганом. Водночас документування госпоперацій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків з умовою, що такі бланки повинні містити обов'язкові реквізити або реквізити типових чи спеціалізованих форм (п. 2.7 Положення № 88). Наприклад, таким первинним документом є бухгалтерська довідка. Вона може підтвердити ті витрати підприємства, які не можна відобразити в документі типової форми.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали