Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Продаж основних засобів після переоцінки: як нарахувати ПДВ

Акценти цієї статті: при продажу об'єкта основних засобів (далі – ОЗ), раніше уціненого (шляхом переоцінки) до справедливої вартості, підприємству не потрібно нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ на різницю між залишковою вартістю об'єкта і ціною його реалізації.

Приймаємо рішення про переоцінку

При продажу об'єкта ОЗ за ціною, нижчою за його залишкову вартість, підприємству доведеться донарахувати податкові зобов'язання з ПДВ, виходячи з різниці між цими двома сумами.

Як визначити базу обкладення ПДВ, якщо підприємство раніше переоцінило об'єкт ОЗ відповідно до п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби»? У цьому випадку об'єкт уцінюється до справедливої вартості. Як правило, справедлива вартість дорівнюватиме чистій вартості реалізації. Отже, перевищення залишкової вартості над ціною реалізації не буде, а значить, не буде й донарахування ПДВ.

Нагадаємо заразом, що:

  • переоцінка ОЗ – це не обов'язок, а право підприємства. Тому можливість переоцінки, її періодичність і критерій істотності (на скільки балансова вартість повинна відрізнятися від справедливої на дату балансу, щоб знадобилася переоцінка) слід закріпити в обліковій політиці;
  • при переоцінці одного об'єкта на ту саму дату потрібно виконати переоцінку всіх об'єктів групи, до якої належить цей об'єкт;
  • у підприємства з'являться витрати на оплату послуг професійного оцінювача.

Відображаємо в обліку. Наведемо приклад відображення в обліку уцінки об'єктів, що готуються до продажу.

Приклад

Підприємство станом на 30.06.15 р. виконало переоцінку групи об'єктів ОЗ. У липні 2015 року прийнято рішення продати два об'єкти із цієї групи. Укладено договори з покупцями, об'єкти реалізовано. Договірна ціна одного об'єкта – нижча за його залишкову вартість.

Інформація про об'єкт № 1:

1. До переоцінки: первісна вартість – 80 000 грн.; знос – 45 000 грн.; залишкова вартість – 35 000 грн.; справедлива вартість – 20 000 грн.; індекс переоцінки – 0,57 (20 000 грн. : 35 000 грн.).

2. Після переоцінки: первісна вартість – 45 600 грн. (80 000 грн. х 0,57); знос – 25 650 грн. (45 000 грн. х 0,57); залишкова вартість – 19 950 грн.

3. Сума уцінки:

  • залишкової вартості – 15 050 грн. (35 000 грн. – 19 950 грн.);
  • зносу – 19 350 грн. (45 000 грн. – – 5 650 грн.).

4. Залишкова вартість об'єкта за даними податкового обліку (при розрахунку податку на прибуток) – 33 000 грн.

5. Ціна продажу об'єкта – 24 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 4 000 грн.).

Інформація про об'єкт № 2:

1. До переоцінки: первісна вартість – 38 000 грн.; знос – 25 000 грн.; залишкова вартість – 13 000 грн.; справедлива вартість – 19 000 грн.; індекс переоцінки – 1,46 (19 000 грн. : 13 000 грн.).

2. Після переоцінки: первісна вартість – 55 480 грн. (38 000 грн. х 1,46); знос – 36 500 грн. (25 000 грн. х 1,46); залишкова вартість – 18 980 грн.

3. Сума дооцінки:

  • первісної вартості – 17 480 грн. (55 480 грн. – – 38 000 грн.);
  • зносу – 11 500 грн. (36 500 грн. – – 25 000 грн.).

4. Залишкова вартість об'єкта за даними податкового обліку (при розрахунку податку на прибуток) – 19 000 грн.

5. Ціна продажу об'єкта – 22 800 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 800 грн.).

Амортизація об'єктів нараховується прямолінійним методом. Річний дохід підприємства за 2014 рік перевищує 20 млн грн., тому при розрахунку податку на прибуток підприємство коригує фінрезультат, отриманий у бухгалтерському обліку.

Облік операцій покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

 

Зміст операції

 

Первинні
документи

 

Бухгалтерський
облік

 

Коригування фінрезультату

 

Дт

Кт

 

Сума

(+)

 

(–)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Операції з об'єктом № 1

1

 

Зменшено первісну вартість об'єкта на суму уцінки його зносу

 

Звіт оцінювача,
регістри бухобліку

 

131

 

10

 

19 350

 

 

 

2

 

Зменшено первісну вартість об'єкта на суму уцінки його залишкової вартості

 

975

 

10

 

15 050

 

15 050

 

 

3

 

Переведено об'єкт ОЗ до складу необоротних активів, призначених для продажу

 

Акт типової
форми № ОЗ-1*

 

131

 

10

 

25 650

 

 

 

286

 

10

 

19 950

 

 

 

4

 

Отримано передоплату від покупця

 

Банківська виписка

 

311

 

377

 

24 000

 

 

 

5

 

Відображено податкові зобов'язання
з ПДВ

 

Податкова
накладна

 

643

 

641/
ПДВ

 

4 000

 

 

 

6

 

Реалізовано об'єкт

 

Акт приймання-передачі

 

377

 

712

 

24 000

 

 

 

7

 

Закрито суму ПДВ, нараховану при отриманні передоплати

 

Регістри
бухобліку

 

712

 

643

 

4 000

 

 

 

8

 

Списано вартість проданого об'єкта

 

943

 

286

 

19 950

 

19 950

 

33 000

 

Операції з об'єктом № 2

9

 

Збільшено первісну вартість об'єкта на суму дооцінки

 

Звіт оцінювача,
регістри
бухобліку

 

10

 

411

 

17 480

 

 

 

10

 

Збільшено знос об'єкта на суму дооцінки

 

411

 

131

 

11 500

 

 

 

11

 

Переведено об'єкт ОЗ до складу необоротних активів, призначених для продажу

 

Типова форма
ОЗ-1

 

131

 

10

 

36 500

 

 

 

286

 

10

 

18 980

 

 

 

12

 

Списано дооцінку об'єкта ОЗ, переведеного до складу необоротних активів, призначених для продажу

 

411

 

441

 

5 980

 

 

 

13

 

Реалізовано об'єкт

 

Акт приймання-передачі

 

377

 

712

 

22 800

 

 

 

14

 

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

 

Податкова
накладна

 

712

 

641/
ПДВ

 

3 800

 

 

 

15

 

Отримано оплату від покупця

 

Банківська виписка

 

311

 

377

 

22 800

 

 

 

16

 

Списано вартість проданого об’єкта

 

Регістри бухобліку

 

943

 

286

 

18 980

 

18 980

 

19 000

 

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Якщо підприємство уцінило об'єкт ОЗ до справедливої вартості, що дорівнює ціні його реалізації, то при продажу цього об'єкта не потрібно додатково нараховувати зобов'язання з ПДВ. Проте слід пам'ятати, що переоцінювати необхідно всю групу ОЗ, до якої відноситься такий об'єкт. А це потягне за собою додаткові витрати на оплату послуг оцінювача.

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали