п/п

 

Зміст операції

 

Первинні
документи

 

Бухгалтерський
облік

 

Коригування фінрезультату

 

Дт

Кт

 

Сума

(+)

 

(–)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Операції з об'єктом № 1

1

 

Зменшено первісну вартість об'єкта на суму уцінки його зносу

 

Звіт оцінювача,
регістри бухобліку

 

131

 

10

 

19 350

 

 

 

2

 

Зменшено первісну вартість об'єкта на суму уцінки його залишкової вартості

 

975

 

10

 

15 050

 

15 050

 

 

3

 

Переведено об'єкт ОЗ до складу необоротних активів, призначених для продажу

 

Акт типової
форми № ОЗ-1*

 

131

 

10

 

25 650

 

 

 

286

 

10

 

19 950

 

 

 

4

 

Отримано передоплату від покупця

 

Банківська виписка

 

311

 

377

 

24 000

 

 

 

5

 

Відображено податкові зобов'язання
з ПДВ

 

Податкова
накладна

 

643

 

641/
ПДВ

 

4 000

 

 

 

6

 

Реалізовано об'єкт

 

Акт приймання-передачі

 

377

 

712

 

24 000

 

 

 

7

 

Закрито суму ПДВ, нараховану при отриманні передоплати

 

Регістри
бухобліку

 

712

 

643

 

4 000

 

 

 

8

 

Списано вартість проданого об'єкта

 

943

 

286

 

19 950

 

19 950

 

33 000

 

Операції з об'єктом № 2

9

 

Збільшено первісну вартість об'єкта на суму дооцінки

 

Звіт оцінювача,
регістри
бухобліку

 

10

 

411

 

17 480

 

 

 

10

 

Збільшено знос об'єкта на суму дооцінки

 

411

 

131

 

11 500

 

 

 

11

 

Переведено об'єкт ОЗ до складу необоротних активів, призначених для продажу

 

Типова форма
ОЗ-1

 

131

 

10

 

36 500

 

 

 

286

 

10

 

18 980

 

 

 

12

 

Списано дооцінку об'єкта ОЗ, переведеного до складу необоротних активів, призначених для продажу

 

411

 

441

 

5 980

 

 

 

13

 

Реалізовано об'єкт

 

Акт приймання-передачі

 

377

 

712

 

22 800

 

 

 

14

 

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ

 

Податкова
накладна

 

712

 

641/
ПДВ

 

3 800

 

 

 

15

 

Отримано оплату від покупця

 

Банківська виписка

 

311

 

377

 

22 800

 

 

 

16

 

Списано вартість проданого об’єкта

 

Регістри бухобліку

 

943

 

286

 

18 980

 

18 980

 

19 000

 

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.