• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Визнання доходу від послуг, надаваних протягом тривалого періоду

10.01.2019 250 0 2

Як розробити облікову політику підприємства за П(С)БО та МСФЗ

Підприємства, що надають послуги та/або виконують роботи протягом декількох звітних періодів, використовують спеціальні способи визначення доходу за такими договорами. Ці способи дозволяють розподілити в обліку суми доходу на весь період виконання довгострокового договору, у результаті чого такий дохід буде виникати поступово. При цьому п. 2.13 Методрекомендацій № 635 передбачено, що такі підприємства повинні відобразити у своїй обліковій політиці спосіб оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг. Це потрібно для оцінки доходів (витрат) від послуг (робіт), які вони будуть відображати в обліку та звітності.

Норма п. 2.13 Методрекомендацій № 635 із посиланням на П(С)БО 15 рекомендує підприємствам вибирати спосіб оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг. На наш погляд, робити це повинні не тільки підприємства, що надають послуги, але й підприємства, що виконують роботи, не пов'язані з будівельними контрактами. Пояснимо чому.

1. Крім П(С)БО 15, окремого бухгалтерського стандарту, що регламентує правила визначення доходів від реалізації робіт, немає (за винятком П(С)БО 18, призначеного виключно для будівельних робіт). Інші «дохідні» П(С)БО стосуються специфічних доходів, наприклад, пов'язаних з орендою, фінансовими інвестиціями і т. п.

2. У п. 11 П(С)БО 15 ідеться про роботи.

3. Згідно з п. 4 МСБО 18 (міжнародним «прабатьком» П(С)БО 15) під наданням послуг, як правило, мається на увазі виконання підприємством узгодженого в договорі завдання протягом певного часу, який може охоплювати один або декілька звітних періодів. А в п. 24 цього самого стандарту сказано, що залежно від суті операції ступінь її завершеності може визначатися, зокрема, шляхом огляду виконаної роботи. Звідси випливає, що під завданням треба розуміти як власне послуги, так і роботи. Для бухобліку підприємства, що виконує таке завдання, це не має значення.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали