• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Передання об’єкта основних засобів до статутного капіталу

03.06.2020 65 0 0

Основні засоби: облік від визнання до списання

Засновник (інвестор) може вносити вклад до статутного капіталу (далі – СК) новостворюваного підприємства не тільки грошима, але й майном, у тому числі об’єктами основних засобів (далі – ОЗ), які знаходилися у власності інвестора та експлуатувалися ним. У консультації розглянемо порядок бухобліку та оподаткування в юрособи-інвестора операції з унесення об’єкта ОЗ до СК підприємства – ТОВ.

Уносячи об’єкт ОЗ до СК ТОВ, засновник (інвестор) отримує натомість корпоративні права (частку) у такому товаристві. Тому в операції з унесення вкладу потрібно розглядати дві складові:

  • передання інвестором об’єкта ОЗ як вкладу до СК ТОВ (право власності на об’єкт переходить від інвестора до ТОВ);
  • отримання від ТОВ корпоративних прав в обмін на вклад (ТОВ уважається емітентом корпоративних прав, а передання таких прав в обмін на вклад до СК називається їх розміщенням).

Для цілей бухобліку внесення об’єктів ОЗ до СК іншого підприємства (ТОВ) розцінюється як їх продаж. Тому при відображенні таких операцій необхідно керуватися положеннями П(С)БО 27. Тобто, як і у випадку продажу, об’єкти ОЗ, які передаються до СК ТОВ, повинні бути переведені до складу необоротних активів, що утримуються для продажу, шляхом здійснення бухгалтерських записів:

  • Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» – Кт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» – на залишкову вартість ОЗ;
  • Дт 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» – Кт 10, 11 – на суму нарахованого зносу.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали