Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Особливості імпорту та подальшої реалізації алкогольних напоїв

Олег Коружинець

29.05.2015 10102 0 0

Акценти цієЇ статті:

· алкогольні напої, що ввозяться в Україну, підлягають маркуванню акцизними марками;

· маркування здійснює сам нерезидент – виробник або продавець підакцизних товарів.

Ліцензування

Насамперед нагадаємо, що імпорт алкогольних напоїв підлягає ліцензуванню, вартість річної ліцензії становить 780 грн. (ст. 15 Закону від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», далі – Закон № 481).

Подальшу реалізацію алкогольних напоїв імпортер може здійснити, лише придбавши ліцензію на їх продаж . Придбання такої ліцензії є обов’язковим для імпортера незалежно від форми подальшої реалізації (оптова або роздрібна торгівля) імпортованих алкогольних напоїв.

Річна вартість ліцензії на оптовий продаж алкогольних напоїв, крім сидру та перрі (без додавання спирту), становить 500 000 грн.

Вартість ліцензії на роздрібну торгівлю становить 8 000 грн. на рік на кожен РРО, через який здійснюється роздрібний продаж алкогольних напоїв.

Таким чином, імпортер алкогольних напоїв повинен мати дві або навіть три лізенції: на імпорт і на продаж.

Мінімальні оптові та роздрібні ціни

Імпортер не може продавати ввезений алкоголь за ціною, нижчою від мінімальної, установленої КМУ постановою від 30.10.08 р. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» (далі – Постанова № 957). Право встановлювати мінімальні ціни на алкогольні напої надано Кабміну статтею 18 Закону № 481.

Мінімальні ціни встановлені:

· для алкогольних напоїв (крім вина) – у гривнях за Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">1 л 100%-вого спирту, диференційовано для різних видів напоїв та їх коду УКТЗЕД;

· для вина – у гривнях за пляшку напою, диференційовано для різних кодів УКТЗЕД та об’єму тари.

Мінімальні ціни (МЦ) для алкогольних напоїв (крім вина) обчислюються за такою формулою:

МЦ = [Ставка (грн. за Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">1 л 100%-вого
спирту) х Міцність за об’ємом (% об.) х
х Об’єм тари (л)] : 100.

Наведемо приклад розрахунку мінімальних цін.

Приклад 1

Додатком 1 до Постанови № 957 для віскі (код УКТЗЕД 2208 30) установлено мінімальну оптово-відпускну ціну за Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">1 л 100%-вого спирту – у розмірі 295 грн., а мінімальну роздрібну ціну – 442,50 грн.

Таким чином, мінімальна оптова ціна пляшки віскі в тарі об’ємом Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л та вмістом спирту 40 % об., становитиме:

82,60 грн. = (295 грн. х 40 (% об.) х Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л) : 100.

Мінімальна роздрібна ціна:

123,90 грн. = (442,50 грн. х 40 (% об.) х Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л) : 100.

Тобто імпортер віскі не може продати його оптом менш ніж по 82,60 грн. за пляшку, роздрібний торговець – менш ніж по 123,90 грн. за пляшку.

Маркування

Порядок виробництва, зберігання та використання марок акцизного податку, їх продаж імпортерам та порядок самого маркування регулюється відповідними нормами розд. VI ПК та Положенням, затвердженим постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1251 (далі – Положення № 1251).

Марка акцизного податку – спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який підтверджує сплату акцизного податку та, відповідно, легальність увезення та реалізації на митній території України цих груп товарів (пп. 14.1.107 Податкового кодексу, далі – ПК). Марки акцизного податку належать до документів суворого обліку.

Маркуванню підлягають всі алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 % об’ємних одиниць.

Маркування алкогольних напоїв – це наклеювання марки на пляшку алкогольного напою таким чином, який забезпечує гарантоване пошкодження марки під час відкривання тари з алкогольним напоєм та унеможливлює повторне використання марки.

Марки акцизного податку реалізуються імпортерам алкогольних напоїв за плату, яка покриває витрати на їх виготовлення, зберігання та реалізацію (пп. 14.1.148 ПК). Розмір плати за одну акцизну марку встановлено п. 5 Положення № 1251, для алкогольних напоїв – 0,1926 грн. Продавцем марок є органи ДФС, кошти від їх продажу зараховуються до державного бюджету.

Процедура отримання марок складається із двох етапів.

Етап 1. Замовлення марок

Імпортер подає до органу ДФС за місцем реєстрації попередню заявку-розрахунок про потребу в марках акцизного податку, форму якої затверджено наказом Міндоходів від 04.02.14 р. № 115 (далі – Наказ № 115) (абзац четвертий п. 3 Положення № 1251).

Попередня заявка подається до 10-го числа поточного місяця для виконання через 2 місяці.

У заявці зазначається кількість та тип необхідних імпортеру марок. Марки для імпортних алкогольних напоїв є двох типів: для продукції виноробства та для всіх інших алкогольних напоїв. Зразки марок, чинні з 01.01.15 р., затверджені постановою КМУ від 19.11.14 р. № 627.

Разом із попередньою заявкою-розрахунком подається:

· звіт про використання марок акцизного податку (форма також затверджена Наказом № 115), придбаних у попередньому місяці;

· копія платіжного доручення з відміткою банку про перерахування до бюджету коштів за виготовлення марок.

Не пізніше 20-го числа місяця подання попередньої заявки імпортер може збільшити кількість попередньо замовлених марок, але не більше, ніж на 40 %.

Якщо імпортер відмовляється отримати марки або він взагалі відмовився від планів щодо імпорту алкоголю, кошти за виготовлення марок не повертаються (абзац п’ятий п. 3 Положення № 1251).

Етап 2. Отримання марок

Для отримання марок імпортер алкогольних напоїв подає до органу ДФС за місцем реєстрації такі документи (п. 13 Положення № 1251):

1) заявку-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв (форма затверджена Наказом № 115). У заявці зазначається:

· тип марок, їх кількість, для яких видів алкогольних напоїв їх буде використано;

· сума, сплачена за виготовлення марок (перед поданням попередньої заявки двомісячної давності) та сума сплаченого перед поданням заявки акцизного податку. Сума податку залежить від чинних на момент подання заявки ставок акцизного податку;

· реквізити контракту, назва контрагента та пункт пропуску через державний кордон України, через який буде ввезено алкогольні напої. Для автомобільного та залізничного транспорту встановлено виключний перелік пунктів прикордонного контролю, через які алкогольні напої можуть бути ввезені в Україну. Перелік пунктів затверджено постановою КМУ від 29.05.13 р. № 390.

Заявка подається у трьох примірниках. Один примірник залишається у продавця марок (органу ДФС), а два інших (з відміткою продавця – органу ДФС про фактичну сплату податку) повертають імпортеру (один із таких примірників імпортер передає митним органам, один – залишає собі);

2) платіжні доручення на оплату акцизних марок;

3) платіжні доручення про сплату акцизного податку, розрахованого виходячи із кількості марок, на придбання яких подається заявка, та виду алкогольного напою, що буде імпортований. Таким чином, імпортер сплачує акцизний податок безпосередньо перед поданням заявки на придбання марок.

Марки передаються імпортеру відповідно до поданої ним заявки в терміни, узгоджені імпортером та органом ДФС, але не пізніше п’яти робочих днів після подання заявки-розрахунку (п. 227.3 ПК).

Передача марок нерезиденту та ввезення товару

Придбані марки імпортер передає іноземному виробнику алкогольних напоїв для їх маркування в процесі виробництва. Алкогольні напої мають бути маркованими у встановленому порядку (пп. «б» п. 227.1 ПК).

Увезення в Україну алкогольних напоїв відбувається таким чином:

· алкогольні напої (марковані у встановленому порядку) ввозяться на митну територію України в пункті пропуску через державний кордон України, зазначений у заявці на купівлю марок (пп. «а» п. 227.1 ПК);

· імпортер подає митним органам митну декларацію та примірник заявки-розрахунку з відміткою органу ДФС про сплату акцизного податку (пп. «г» п. 227.1 ПК).

Бухгалтерський та податковий облік марок

Марки належать до документів суворого обліку. Бланки суворого обліку слід відображати на субрахунку 209 «Інші матеріали» за вартістю придбання. Крім того, бланки суворого обліку слід обліковувати на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку». Оскільки імпортер не є виробником продукції, що маркується, а необхідною умовою реалізації алкоголю є наявність марок, їх вартість можна віднести до витрат на збут (рахунок 93) при їх списанні (наприклад, у момент отримання маркованного підакцизного товару). У податковому обліку коригування фінансового результату не передбачені.

Приклад 2

ТОВ «Імекс» подало органам ДФС 5 січня 2015 року попередню заявку-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування імпортних алкогольних напоїв, а саме: віскі типу «бурбон» у пляшках місткістю Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л та вмістом спирту етилового 40 % об’єму в кількості 5 000 пляшок (код УКТЗЕД 2208 30 11 00). У заявці вказано кількість марок – 5 000 штук. Перед поданням попередньої заявки сплачено за виготовлення марок 963 грн. (0,1926 грн. х 5 000 шт.), копія платіжного доручення додається.

Заявку на купівлю марок подано 2 квітня 2015 року. Перед поданням заявки сплачено належну суму акцизного податку, копія платіжного доручення додається. Ставка акцизного податку відповідно до пп. 215.3.1 ПК становить 70,53 грн. за Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">1 л 100%-вого спирту. Фактурна вартість на умовах поставки DAP Шегині становить 3 євро за пляшку, загальна вартість – 15 000 євро. Митна вартість дорівнює фактурній. Умовний курс НБУ на дату митного оформлення – 25 грн. за 1 євро.

Відповідно до Закону від 28.12.14 р. № 73-VIІI ставка додаткового імпортного збору становить 10 %. Ставка ввізного мита відповідно до Закону від 19.09.13 р. № 584-VII – 3,50 євро за Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">1 л 100%-вого спирту. Курс НБУ на дату перерахування оплати постачальнику – 25,50 грн. за 1 євро.

Бухгалтерський облік придбання марок показано в таблиці.

(євро/грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано кошти за виготовлення марок акцизного податку

Платіжне
доручення,
банківська виписка

377

311

963,00

2

Сплачено акцизний податок

(5 000 шт. х 70,53 х 40 % х Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л : 100 %)

Платіжне
доручення,
банківська виписка

641/АП

311

98 742,00

3

Оприбутковано марки акцизного податку

Накладна
на бланки
суворого обліку

209/МАП

377

963,00

08/МАП

4

Передано іноземному виробнику марки

Накладна
на бланки
суворого обліку

2091/МАП*

209/МАП

963,00

5

Перераховано кошти митним органам для сплати митних платежів

Платіжне
доручення,
банківська виписка

377

311

287 000,00

6

Оприбутковано імпортний товар

(€15 000 х 25)

Митна декларація

281

632

€15 000,00

375 000,00

7

Списано марки акцизного податку

Акт на списання
типової форми
№ СЗ-3**

93

2091/МАП

963,00

08/МАП

8

Віднесено до собівартості товару суму попередньо сплаченого акцизного податку

Митна декларація

281

641/АП

98 742,00

* Рекомендуємо для обліку переданих іноземному виробнику (або продавцю) акцизних марок передбачити окремий субрахунок, наприклад 2091/МАП «Передані марки акцизного податку».

** Затверджено наказом Мінстату від 11.03.96 р. № 67.

9

Віднесено до собівартості товару суму ввізного мита (€3,50 х 40 % х Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л : 100 % х 25 х 5 000 шт.)

Митна декларація

281

377

122 500,00

10

Віднесено до собівартості товару суму додаткового імпортного збору

(€15 000 х 10 % х 25)

281

377

37 500,00

11

Відображено податковий кредит із ПДВ

[((€15 000 х 25) + 122 500 + 37 500 + + 98 742) х 20 %]

641/ПДВ

377

126 748,40

12

Повернуто митним органом на поточний рахунок за заявою імпортера невикористаний залишок коштів для оплати митних платежів

Заява імпортера,
банківська виписка

311

377

351,60

13

Здійснено перерахунок заборгованості
у зв’язку із зміною курсу НБУ на дату погашення заборгованості перед іноземним постачальником

[(25,50 – 25,00) х €15 000]

Регістри
бухгалтерського
обліку

945

632

7 500,00

14

Перераховано кошти іноземному постачальнику

Заявка
на переказ валюти,
банківська виписка

632

312

€15 000,00

382 500,00

ВИСНОВКИ

1. У разі імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів (як і при виробництві на території України) законодавством передбачено обов’язкове маркування акцизними марками таких товарів. Імпортери не мають права ввозити немарковані підакцизні товари.

2. У бухгалтерському обліку акцизні марки відображаються на субрахунку 209 та на позабалансовому рахунку 08 як бланки суворого обліку. Після оприбуткування імпортного товару вартість акцизних марок списується на витрати – у дебет рахунка 93.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали