п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано кошти за виготовлення марок акцизного податку

Платіжне
доручення,
банківська виписка

377

311

963,00

2

Сплачено акцизний податок

(5 000 шт. х 70,53 х 40 % х Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л : 100 %)

Платіжне
доручення,
банківська виписка

641/АП

311

98 742,00

3

Оприбутковано марки акцизного податку

Накладна
на бланки
суворого обліку

209/МАП

377

963,00

08/МАП

4

Передано іноземному виробнику марки

Накладна
на бланки
суворого обліку

2091/МАП*

209/МАП

963,00

5

Перераховано кошти митним органам для сплати митних платежів

Платіжне
доручення,
банківська виписка

377

311

287 000,00

6

Оприбутковано імпортний товар

(€15 000 х 25)

Митна декларація

281

632

€15 000,00

375 000,00

7

Списано марки акцизного податку

Акт на списання
типової форми
№ СЗ-3**

93

2091/МАП

963,00

08/МАП

8

Віднесено до собівартості товару суму попередньо сплаченого акцизного податку

Митна декларація

281

641/АП

98 742,00

* Рекомендуємо для обліку переданих іноземному виробнику (або продавцю) акцизних марок передбачити окремий субрахунок, наприклад 2091/МАП «Передані марки акцизного податку».

** Затверджено наказом Мінстату від 11.03.96 р. № 67.

9

Віднесено до собівартості товару суму ввізного мита (€3,50 х 40 % х Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: left bottom">0,7 л : 100 % х 25 х 5 000 шт.)

Митна декларація

281

377

122 500,00

10

Віднесено до собівартості товару суму додаткового імпортного збору

(€15 000 х 10 % х 25)

281

377

37 500,00

11

Відображено податковий кредит із ПДВ

[((€15 000 х 25) + 122 500 + 37 500 + + 98 742) х 20 %]

641/ПДВ

377

126 748,40

12

Повернуто митним органом на поточний рахунок за заявою імпортера невикористаний залишок коштів для оплати митних платежів

Заява імпортера,
банківська виписка

311

377

351,60

13

Здійснено перерахунок заборгованості
у зв’язку із зміною курсу НБУ на дату погашення заборгованості перед іноземним постачальником

[(25,50 – 25,00) х €15 000]

Регістри
бухгалтерського
обліку

945

632

7 500,00

14

Перераховано кошти іноземному постачальнику

Заявка
на переказ валюти,
банківська виписка

632

312

€15 000,00

382 500,00