Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Нараховуємо компенсуючі податкові зобов’язання та оформляємо ПН

13.02.2020 15596 3 6


Обставини, за яких нараховуються компенсуючі податкові зобов’язання, можуть виникнути в кожного платника ПДВ, тому важливо знати, у яких випадках нарахування таких зобов’язань є обов’язковим, а коли їх можна не нараховувати. Про це, а також про те, як і коли потрібно скласти зведену податкову накладну (далі – ПН) та як визначити базу оподаткування, ви дізнаєтеся з консультації.


Підстави для нарахування податкових зобов’язань

На платника ПДВ покладається обов’язок нарахувати податкові зобов’язання за товарами (послугами), необоротними активами (далі – НА), при придбанні або виготовленні яких було право відобразити податковий кредит та які використовуються в операціях, які (п. 198.5 ПК):

 • не є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 196 ПК (крім операцій, передбачених пп. 196.1.7 ПК) або якщо місцем постачання послуг не є територія України (пп. «а»);
 • звільнені від оподаткування згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. ХХ ПК, міжнародними договорами (крім операцій, передбачених пп. 197.1.28, п. 197.11 ПК) (пп. «б»);
 • здійснюються в межах балансу платника ПДВ, у тому числі передання для невиробничого використання, переведення виробничих НА до складу невиробничих (пп. «в»);
 • не є господарською діяльністю платника податків (крім операцій із ліквідації об’єктів основних засобів, які передбачені п. 189.9 ПК) (пп. «г»).

Також нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання потрібно, якщо товари (послуги), НА частково використовуються в операціях, що обкладаються ПДВ, і частково в неоподатковуваних операціях (п. 199.1 ПК). У цьому випадку сума нараховуваних податкових зобов’язань буде відповідати частці використання товарів (послуг), НА в операціях, що не обкладаються ПДВ.

Коли нараховувати

Розглянемо, у який момент у платника ПДВ виникає обов’язок нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання. Зазначимо, що це залежить від первісної мети придбаваних товарів (послуг), НА (далі – активи) (п. 198.5 ПК):

1. Активи придбаваються із ПДВ для використання в операціях, які не є об’єктом обкладення ПДВ, звільнені від оподаткування, а також для використання в негосподарській діяльності (пп. «а», «б», «г»).

Як бачимо, у цьому випадку напрям використання активів відомий уже при їх придбанні, тому податкові зобов’язання нараховуються на дату такого придбання (отримання), тобто першої події.

2. Активи придбавалися із ПДВ для використання в операціях, що обкладаються ПДВ, господарській діяльності, а потім починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або негосподарській діяльності (пп. «а», «б», «г»).

У цьому випадку напрям використання активів змінюється, тому податкові зобов’язання нараховуються на дату початку їх використання в неоподатковуваних операціях і негосподарській діяльності.

3. Активи поставляються для невиробничого використання в межах балансу платника ПДВ, у тому числі переведення виробничих НА до складу невиробничих.

У такій ситуації податкові зобов’язання нараховуються на дату постачання або переведення активів.

Зверніть увагу! Компенсуючі податкові зобов’язання нараховуються для коригування податкового кредиту, відображеного при придбанні (виготовленні) активів, які використовуються в операціях, що не обкладаються ПДВ, або негосподарській діяльності.

Тобто якщо при придбанні активів податковий кредит не відображався, нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання підстав немає. При цьому вираз «податковий кредит не відображався» означає, що:

 • активи придбавалися в неплатника ПДВ;
 • операція із придбання активів була звільнена від обкладення ПДВ (не була об’єктом оподаткування).

Також не потрібно нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання та оформляти зведені ПН, якщо податковий кредит у момент придбання активів не відображався через відсутність зареєстрованої в ЄРПН ПН. Тобто в платника ПДВ немає підстав для відображення податкового кредиту. У цьому випадку він нарахує податкові зобов’язання в тому звітному періоді, коли отримає від постачальника зареєстровану в ЄРПН ПН (ЗІР, категорія 101.06).

Майте на увазі! Якщо платник ПДВ не відобразить податковий кредит за наявності ПН, зареєстрованої постачальником в ЄРПН (тобто право на податковий кредит було), це не звільняє його від обов’язку нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання.

Чи потрібно нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання, якщо активи, які використовуються в операціях, що не обкладаються ПДВ, або негосподарській діяльності, були отримані платником безплатно?

Нагадаємо, якщо активи отримано безплатно, податковий кредит дорівнює нулю. А оскільки не було вхідного ПДВ, немає й підстав для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань. Зазначимо, що аналогічної думки дотримується й податкова (ЗІР, категорія 101.07).

База оподаткування

Нормами п. 198.5, 199.1 ПК установлено, що платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної в п. 189.1 ПК, а саме:

 • за операціями з НА – виходячи із залишкової вартості, що склалася на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого відбуваються дані операції (якщо облік НА не ведеться – виходячи зі звичайної ціни);
 • за товарами (послугами) – виходячи з вартості їх придбання.

Якщо ж в операціях, які не обкладаються ПДВ, або негосподарській діяльності використовується продукція власного виробництва, тоді для визначення бази оподаткування потрібно виділити з її собівартості вартість тих товарів (послуг), при придбанні яких відображався податковий кредит (тобто сировини, матеріалів і т. п.). А такі витрати, як зарплата, нарахування на неї, амортизація і т. п., до бази обкладення ПДВ не включаються.

Як заповнити зведену ПН

Нагадаємо, для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань оформляється зведена ПН не пізніше останнього дня місяця, у якому виникли підстави для їхнього нарахування.

У рядку «Зведена податкова накладна» вказується відповідний код ознаки (п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.15 р. № 1307, далі - Порядок № 1307):

 • «1» – для нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПК;
 • «2» – для нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 199.1 ПК.

У рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» ставиться позначка «Х» і вказується тип причини:

 • «04» – при постачаннях у межах балансу для невиробничого призначення;
 • «08» – постачаннях, що не є об’єктом обкладення ПДВ;
 • «09» – постачаннях, звільнених від обкладення ПДВ;
 • «13» – використанні виробничих або невиробничих засобів, інших товарів (послуг) у негосподарській діяльності.

Заголовна частина зведеної ПН із кодами ознаки «1» і «2» (п. 11 Порядку № 1307) заповнюється так:

 • у графі «Отримувач (покупець)» наводиться власне найменування (або П. І. Б.);
 • рядку «індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» – умовний ІПН «600000000000»;
 • податковий номер покупця не вказується.

У розділі А рядки VII–IX не заповнюються (пп. 8 п. 16 Порядку № 1307).

У розділі Б вказуються (пп. 1, 8, 10 п. 16 Порядку № 1307):

 • у графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» – дата складання та порядкові номери ПН, виписаних постачальниками товарів (послуг), НА, за якими визначаються податкові зобов’язання. Якщо підставою для відображення податкового кредиту згідно з п. 201.11 ПК служить замінник ПН (чеки, транспортні квитки, готельні рахунки) або митні декларації, тоді в графі 2 вказуються дати та номери таких документів (ЗІР, категорія 101.16);
 • графі 4 «Одиниця виміру товару/послуги, умовне позначення (українське)» – «грн»;
 • графи 3.1–3.3, 5–9 не заповнюються.

Приклад

ТОВ «Планета» (ІПН – 151515151515, код ЄДРПОУ – 55555555) у грудні 2019 року придбало товар на 24 000 грн (у т. ч. ПДВ – 4 000 грн) для використання в оподатковуваних операціях і господарській діяльності підприємства. У січні 2020 року частина товарів на суму 6 000 грн (у т. ч. ПДВ – 1 000 грн) була використана в негосподарській діяльності підприємства.

При придбаннях товарів від постачальника була отримана зареєстрована в ЄРПН ПН від 10.12.19 р. № 41.

Покажемо, як платник повинен заповнити зведену ПН за такими придбаннями (див. фрагмент).

1 из 1

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 3

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали