Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Ліквідація основних засобів через форс-мажор

Зрозуміло, ніхто не застрахований від пожежі, повені, урагану і т. д. Усі ці надзвичайні ситуації (далі – НС) спричиняють значні матеріальні втрати від руйнування, знищення і псування майна підприємств. У консультації розглянемо, як відображаються в обліку операції зі списання об'єктів основних засобів (далі – ОЗ) у результаті форс-мажорних обставин, а також у випадку крадіжки ОЗ.

До надзвичайних відносяться ситуації, що спричиняють порушення нормальних умов життєдіяльності населення або неможливість здійснення господарської діяльності та нанесення матеріального збитку на території, де вони виникають (п. 24 ч. 1 ст. 2 КГЗ).

Якщо в результаті стихійного лиха пошкоджено та/або знищено майно підприємства, у тому числі необоротні активи, необхідно підтвердити факт НС і визначити розмір завданого стихією збитку.

Для документального підтвердження дії НС потрібно:

1. За наказом (розпорядженням) керівника підприємства створити комісію для встановлення наслідків НС. До її складу повинні ввійти провідні спеціалісти підприємства, інженери з охорони праці (при наявності), представники відповідних органів для розслідування події, що відбулася, установлення його причин і наслідків.

Так, якщо причиною НС була пожежа, у комісію слід включити представника територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) (п. 7 Порядку № 2030). Якщо постраждале внаслідок НС майно було застраховане, тоді для участі в роботі комісії треба залучити представника страхової компанії.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали