• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Капітальний ремонт будівлі за рахунок місцевого бюджету

Ольга Папінова

24.01.2018 1648 0 1

Акценти статті:

  • що вважати капітальним ремонтом для цілей бюджетного фінансування;
  • як ураховувати отримання та використання капітальних трансфертів;
  • як ураховувати суму вхідного ПДВ за товарами (роботами, послугами), придбаними на бюджетні кошти, якщо отримувач коштів здійснює операції, що обкладаються або не обкладаються ПДВ.

Ситуація
Комунальне підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ) чекає надходження з місцевого бюджету коштів на фінансування капітального ремонту приміщень в адміністративній будівлі. Виникло запитання: як операції, пов'язані з отриманням та освоєнням таких коштів, відображаються в бухгалтерському та податковому обліку, а також у звітності комунального підприємства?

Як випливає з п. 29–31 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561), капітальний ремонт необоротних матеріальних активів може бути:

  • або капітальними інвестиціями в такі активи, що має на увазі підвищення їх техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція), яке приведе в майбутньому до збільшення економічних вигід. При цьому витрати на такий ремонт уважаються поліпшеннями активів і збільшують їх первісну (переоцінену) вартість (п. 4 П(С)БО 7). У цьому випадку витрати відображаються записом Дт 151 – Кт 631 (661, 65, 13 та ін. – якщо капремонт здійснюється госпспособом);
  • або відновленням первісно очікуваних якостей активів. У такому разі затрати на капітальний ремонт включаються до витрат звітного періоду.

Тобто спочатку треба вирішити, що ви збираєтеся робити в ході капремонту. Поліпшити актив, щоб у майбутньому отримати більше економічних вигід від його використання? Чи капремонт потрібен для підтримання об'єкта в придатному для використання стані, щоб отримати хоча б первісно визначену суму майбутніх економічних вигід?

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали