Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як виплачують дивіденди підприємства з держчасткою


Акценти статті:

  • ставки держдивідендів;
  • строки оголошення і виплати дивідендів;
  • оподаткування і звітність.

Розміри держдивідендів

Кожен учасник господарського товариства (акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю – АТ, ТОВ) має право на отримання частини прибутку (дивіденди), яку заробило таке підприємство, пропорційно до його частки у статутному капіталі (далі – СК).

Але якщо учасником (акціонером) підприємства є будь-який державний орган, тоді підприємство зобов'язане виплачувати дивіденди за правилами, установленими Законом від 21.09.06 р. № 185-V (далі – Закон № 185).

Так, госптовариства, у СК яких є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язані направити на виплату дивідендів не менше 30 % чистого прибутку (ч. 5 ст. 11 Закону № 185). Дивіденди нараховуються пропорційно до держчастки (акцій, паїв) у СК таких госптовариств.

При цьому для госптовариств енергетичної галузі, у яких 100 % їх акцій (часток) знаходяться в СК госптовариств, де акціонер-держава володіє контрольним пакетом акцій, на дивіденди спрямовується чистий прибуток за вирахуванням:

  • сум цільових коштів (інвестиційної складової), які надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів за рішенням КМУ;
  • суми повернених кредитних коштів (у складі тарифу), які залучалися для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів за рішенням КМУ.

За результатами госпдіяльності за 2016 рік постановою КМУ від 01.03.17 р. № 120 установлено такі відсотки відрахувань чистого прибутку на виплату дивідендів:

  • 50 % – для підприємств з держчасткою, а також для підприємств 50 % і більше акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах госптовариств, де частка держави становить 100 %;
  • 30 % – для ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Державний ощадний банк України».

Строки для оголошення і виплати держдивідендів

Дивіденди за звітний рік повинні бути оголошені до 1 травня наступного за звітним року. Рішення про виплату дивідендів зазвичай приймається найвищим органом управління – загальними зборами власників (акціонерів, учасників) та оформляється протоколом.

Виплачують дивіденди (у т. ч. з державної частки) у строки, установлені в протоколі, але не пізніше 1 липня наступного за звітним року.

А якщо госптовариство не нарахує і не виплатить держдивіденди в установлені строки, що тоді?

Тоді все одно доведеться перевести гроші до бюджету, але вже в більшій сумі. Припустимо, підприємство з держчасткою до 1 травня наступного за звітним року не прийняло рішення про спрямування частини прибутку на виплату дивідендів. У цьому випадку необхідно сплатити до бюджету до 1 липня частину чистого прибутку, що дорівнює базовому нормативу відрахувань частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установлених на відповідний рік, але не менше 30 % чистого прибутку (для 2016 року – 50 %) (ч. 5 ст. 11 Закону № 185).

Зверніть увагу: такий платіж уважатиметься вже просто частиною чистого прибутку, що сплачується до бюджету, а не держдивідендом. Це означає, що базовий норматив (50 %) слід умножати на повний обсяг чистого прибутку без застосування процентної частки держави в СК підприємства. На цьому наполягають, зокрема, Фонд держмайна в листі від 14.07.16 р. № 10-51-13533 та ДФС у листі від 26.08.15 р. № 31684/7/99-99-15-02-02-17.

Приклад 1
Частка держави в СК ПАТ «Будівельник» становить 60 %. Чистий прибуток за 2016 рік – 3 000 000 грн. (ряд. 2350 «Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)»).

Якщо ПАТ «Будівельник» оголосило дивіденди за 2016 рік до 1 травня 2017 року – то до бюджету слід перерахувати дивіденди в сумі 900 000 грн. (3 000 000 грн. х 60 % х 50 %).

Якщо ж дивіденди не були оголошені до 1 травня – тоді до 1 липня 2017 року до бюджету доведеться перерахувати вже частину чистого прибутку в сумі 1 500 000 грн. (3 000 000 грн. х 50 %).

Що буде, якщо госптовариство не виплатить держдивіденди в установлені строки?

Якщо держдивіденди (частина чистого прибутку) не будуть сплачені до бюджету до 1 липня наступного за звітним року, то на суму такого платежу нараховуватиметься пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення (п. 6 Порядку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.07.13 р. № 725).

А що робити, коли рішення про направлення частини прибутку на виплату дивідендів прийнято після 1 травня, але платіж сплачено до бюджету до 1 липня?

На сьогодні це питання законом не врегульоване. Але, наприклад, Харківський окружний адміністративний суд (постанова від 17.08.16 р. № 820/3976/16) уважає, що в такій ситуації розмір платежу до бюджету має визначатися «за правилами дивідендів». Тобто державі має перераховуватися частина чистого прибутку, пропорційна до держчастки в СК.

На який код бюджетної класифікації сплачувати держдивіденди?

Дивіденди на держчастку сплачуються до бюджету на відповідний код бюджетної класифікації доходів:

  • 21010100 – частина чистого прибутку до бюджету (сюди ж зараховується частина прибутку, якщо запізнилися прийняти рішення про виплату дивідендів);
  • 21010500 – держдивіденди;
  • 21010800 – дивіденди на комунальну власність. Завважимо, що для госптовариств, у СК яких є частка комунальної власності, порядок виплати дивідендів законодавчо не встановлено. Тому органи місцевої влади можуть самостійно встановлювати порядок, розмір і строки сплати до бюджету «комунальних» дивідендів.

Авансовий внесок при виплаті дивідендів

При перерахуванні дивідендів державі підприємство повинне сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 18 %. Можливо, сума виплачуваних за звітний рік дивідендів перевищує об'єкт оподаткування і податок на прибуток за цей рік сплачено до бюджету повністю. Тоді авансовий внесок розраховується з різниці між сумою дивідендів та об'єктом оподаткування за відповідний рік (пп. 57.11.2 Податкового кодексу, далі – ПК).

У декларації з податку на прибуток нарахування і сплата авансового внеску відображається за загальними правилами.

Приклад 2
У СК ПАТ «Весна» частка держави становить 80 %, частка фізосіб – 20 %. За даними форми № 2 (ряд. 2350) чистий прибуток за 2016 рік становить 15 000 000 грн.
28.04.17 р. загальними зборами акціонерів на виплату дивідендів було спрямовано 50 % чистого прибутку за 2016 рік, що становить 7 500 000 грн. (15 000 000 грн. х 50 %), у тому числі сума держдивідендів – 6 000 000 грн. (7 500 000 грн. х 80 %).
У декларації з податку на прибуток за 2016 рік ПАТ «Весна» відобразило в рядку 04 об'єкт оподаткування в сумі 4 500 000 грн. Податок на прибуток, розрахований у декларації, був сплачений до бюджету в повному обсязі.
Держдивіденди були перераховані до бюджету 15.05.17 р. При цьому сплачено авансовий внесок із податку на прибуток у сумі 270 000 грн. [(6 000 000 грн. – 4 500 000 грн.) х 18 %].

При заповненні декларації з податку на прибуток за перше півріччя 2017 року суму 270 000 грн. обов'язково слід відобразити в рядку 20 АВ декларації, у рядку 6 додатка АВ, у рядку 16.2 додатка ЗП. Інші рядки додатка АВ заповнюються в загальному порядку.

Сплачений у звітному періоді авансовий внесок з податку на прибуток може бути спрямований на зменшення податку на прибуток у межах нарахованого податку (пп. 57.11.2 ПК). Для цього в додатку ЗП до декларації заповнюються рядок 16.4 і підрядки до нього.

Бухгалтерський облік

Нарахування дивідендів відображається в загальному порядку записом Дт 443 – Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» (отримувач – держбюджет).

Звітність

На сьогодні для узгодження суми нарахованих держдивідендов з контролюючим органом не передбачено будь-яку звітність, яка б подавалася у встановлені ПК строки.

Підприємствам, які своєчасно не оголосили і не виплатили дивіденди державі і тому сплатили до бюджету частину чистого прибутку, на нашу думку, не повинні подавати в ДПІ будь-яку звітність. Адже для цього випадку Мінфіном також не встановлено ні строки ПК, ні форма.

Водночас платник має право, керуючись нормою п. 46.2 ПК, подати до ДПІ письмові пояснення в довільній формі, зазначавши суму нарахованих і перерахованих держдивідендів.

Висновки

Якщо підприємство є господарським товариством, у статутному капіталі якого є частка держави, це підприємство зобов'язане у встановлені законом строки оголошувати дивіденди (до 1 травня наступного за звітним року) і виплачувати дивіденди на держчастку (не пізніше 1 липня). Якщо держдивіденди своєчасно не оголошені, то до бюджету сплачується частина чистого прибутку, установлена Законом № 185. За підсумками 2016 року її мінімальний розмір становить 50 %. Такий платіж не узгоджується в будь-якій податковій звітності, хоча й перераховується до бюджету.

При сплаті дивідендів і частини чистого прибутку підприємство сплачує авансовий внесок за правилами п. 57.11 ПК.

Підприємства з часткою в СК, що належить місцевим органам влади, сплачують відповідно дивіденди і частину чистого прибутку до місцевого бюджету в розмірах, установлених місцевою владою, але за правилами і в строки, установлені для підприємств з держчасткою (державних підприємств).

Також читайте: «Сплата до бюджету частини чистого прибутку державними і комунальними підприємствами»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали