Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як ураховувати акцизний податок у вартості придбаного палива?

Юлія Гужел

20.05.2016 548 0 1

Підприємство заправляє на АЗС паливом власний автотранспорт, який використовує в господарських цілях. У чеках і видаткових накладних, виданих АЗС, у вартості палива зазначається сума акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Як у цьому випадку підприємству-покупцеві враховувати суму акцизного податку?

Сума роздрібного акцизу, включена до вартості придбаного палива, спочатку бере участь у формуванні первісної вартості цього палива, а потім при списанні цього палива – списується на витрати.

Пояснимо докладніше. Паливо – це один із видів запасів. Облік його наявності та руху ведеться на субрахунку 203 «Паливо». Облік операцій із запасами регламентується П(С)БО 9 «Запаси».

Згідно з п. 9 П(С)БО 9 придбані за плату запаси прибуткуються на баланс за їх собівартістю (первісною вартістю). До переліку витрат, що формують первісну вартість запасів, включаються:

  • суми, сплачені постачальникам, за вирахуванням непрямих податків;
  • мито;
  • непрямі податки, якщо вони не відшкодовуються підприємству;
  • транспортно-заготівельні витрати;
  • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання.

Акцизний податок якраз і є непрямим податком (пп. 14.1.4 Податкового кодексу), і його сума не відшкодовується підприємству – покупцеві палива.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали