Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як провести інвентаризацію нематеріальних активів

Інвентаризація нематеріальних активів (далі – НА) проводиться з метою документального підтвердження їх фактичної наявності та стану. У консультації розглянемо, які об'єкти підлягають інвентаризації, якими документами оформляються результати інвентаризації та у яких випадках здійснюється коригування фінрезультату.

До НА відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, а саме (п. 5 П(С)БО 8):

  • права користування природними ресурсами;
  • права користування майном (у т. ч. і земельною ділянкою);
  • права на комерційні позначення, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
  • права на об'єкти промислової власності, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
  • авторське право та суміжні з ним права, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
  • інші НА (право на провадження діяльності та ін.).

Слід пам'ятати, що до активів підприємства включаються тільки контрольовані ним ресурси, від використання яких очікується отримання економічних вигід у майбутньому (ст. 1 Закону № 996). Тобто до активів підприємства відносяться ті НА, на які в підприємства є юридично закріплене право власності, підтверджуване документами, наприклад патентами, свідоцтвами, ліцензіями, договорами і т. п.

У ході інвентаризації перевіряють також правильність документального оформлення надходження НА, строк володіння правами на об'єкти НА або правами на їх використання, а також правильність нарахування амортизації.

Для оформлення результатів інвентаризації НА підприємство може використовувати типові форми, затверджені Наказом № 732, або на їх підставі розробити власні форми з урахуванням специфіки своєї діяльності (п. 2.7 Положення № 88) (докладніше див. «Документальне оформлення інвентаризації: всі форми»).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали