Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як відобразити в обліку недостачу запасів на складі?

Запаси на складі можуть зіпсуватися або їх можуть викрасти. У бухгалтерському обліку вартість вкрадених або зіпсованих запасів на складах відображається за дебетом субрахунка 947 «Недостачі та втрати від псування цінностей» із кореспонденцією за кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» тощо.

Якщо запаси на складі зіпсовані або їх недостача викликана іншими природними причинами (утруска, усихання тощо), тоді сума недостачі – як у межах норм природних втрат, так і понад норми – визнається витратами звітного періоду і також відображається на субрахунку 947.

Якщо недостача виникла через розкрадання запасів, то перше запитання, яке виникає на практиці: хто винен у недостачі? Це може з'ясуватися не відразу. Тому до моменту встановлення винної особи недостача відображається за дебетом забалансового рахунка 072 «Неповернені недостачі та втрати від псування цінностей».

Якщо винна особа так і не буде знайдена, забалансовий рахунок буде закрито після закінчення строку позовної давності (через 3 роки).

Коли винна особа буде встановлена, сума недостачі списується із забалансового рахунка і заборгованість показується за дебетом субрахунка 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» з одночасним відображенням за кредитом субрахунка 716 «Відшкодування раніше списаних активів». Погашення недостачі відображається за дебетом рахунка 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» або 66 «Розрахунки за виплатами працівників» (залежно від способу погашення) і кредитом 375.

Для притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності необхідні підстави, а саме:

  • результати інвентаризації, оформлені відповідно до Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879;
  • договір про повну матеріальну відповідальність, укладений в індивідуальному або в колективному порядку.

Зверніть увагу, що за договором про колективну матеріальну відповідальність, якщо конкретний винуватець недостачі встановлений не буде, то всі члени трудового колективу за таким договором несуть солідарну відповідальність, розмір якої визначається виходячи з окладу працівника і часу роботи за період від останньої інвентаризації до моменту виявлення недостачі. Перелік робіт, при виконанні яких може бути застосована колективна матеріальна відповідальність, затверджено наказом Мінпраці від 12.05.96 р. № 43.

Приклад

30.06.15 р. за результатами інвентаризації на складі була виявлена недостача товару на суму 10 000 грн. За результатами службового розслідування було виявлено розкрадання товарів, тому сума недостачі була розподілена між матеріально відповідальними особами та утримана з їх зарплати.

Облік операцій покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано суму виявленої недостачі

Звіряльна відомість
типової форми № инв-19*

947

281

10 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

947

641/ПДВ

2 000**

3

Відображено суму недостачі до встановлення
винних осіб

Бухгалтерська довідка,
облікові регістри

072

12 000

4

Віднесено на винних осіб суму недостачі

375

716

12 000

5

Закрито позабалансовий рахунок на суму недостачі

072

12 000

6

Утримано недостачу із зарплати винних осіб

Наказ, платіжна відомість
типової форми № П-6***

661

375

12 000

* Затверджено постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241.

** Якщо у момент придбання товарів підприємство відобразило податковий кредит, то тепер – через неможливість використовувати викрадені товари в госпдіяльності підприємства – нараховуються податкові зобов'язання (п. 198.5 Податкового кодексу).

*** Затверджено наказом Держкомстату 05.12.08 р. № 489.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали