п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано суму виявленої недостачі

Звіряльна відомість
типової форми № инв-19*

947

281

10 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

947

641/ПДВ

2 000**

3

Відображено суму недостачі до встановлення
винних осіб

Бухгалтерська довідка,
облікові регістри

072

12 000

4

Віднесено на винних осіб суму недостачі

375

716

12 000

5

Закрито позабалансовий рахунок на суму недостачі

072

12 000

6

Утримано недостачу із зарплати винних осіб

Наказ, платіжна відомість
типової форми № П-6***

661

375

12 000

* Затверджено постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. № 241.

** Якщо у момент придбання товарів підприємство відобразило податковий кредит, то тепер – через неможливість використовувати викрадені товари в госпдіяльності підприємства – нараховуються податкові зобов'язання (п. 198.5 Податкового кодексу).

*** Затверджено наказом Держкомстату 05.12.08 р. № 489.