Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як визначити вартість надлишків?

Юлія Гужел

23.10.2015 1509 0 0

При інвентаризації підприємством виявлено надлишки: основних засобів, нематеріальних активів, запасів, коштів. Як правильно відобразити ці об'єкти в бухгалтерському обліку та як визначити їх вартість?

У таблиці показано, як оцінити та відобразити в обліку виявлені надлишки активів. Для зручності повні реквізити нормативних документів, указаних у таблиці, див. у кінці консультації.

Вартість, за якою прибуткується актив

Порядок визначення вартості

Відображення в обліку

1

2

3

Основні засоби

Справедлива (п. 1.5 розд. ІІІ Положення № 879)

 

Справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити ним зобов'язання на певну дату (п. 4 П(С)БО 7),
тобто це ринкова вартість активу.

Визначається підприємством самостійно або за участі професійних оцінювачів. За основу береться ринкова вартість подібних об'єктів у цій же місцевості та
в аналогічному стані

Дт 10, 11 – Кт 69 – оприбуткування
в будь-яких випадках виявлення надлишків згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879.

Дт 10, 11 – Кт 424 – якщо надлишки отримано безплатно (згідно з п. 19 розд. 2 додатка до Методрекомендацій № 561).

Дт 10, 11 – Кт 746 – якщо ОЗ раніше не обліковувалися в балансі згідно з п. 21 розд. 2 додатка до Методрекомендацій № 561)*

Нематеріальні активи

Справедлива  (п. 2.3 розд. ІІІ Положення № 879)

 

Справедлива вартість нематеріальних активів дорівнює поточній ринковій вартості. Якщо таку вартість визначити неможливо, то справедлива вартість дорівнює оцінній вартості, яку підприємство сплатило б у разі купівлі-продажу між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. Ця оцінна вартість може бути, наприклад, експертною оцінкою, установленою професійними оцінювачами (п. 2.8 Методрекомендацій № 1327)

Дт 12 – Кт 69 – згідно з п. 4 розд. IV Положення № 879, а також при створенні НА за рахунок цільового фінансування (п. 12 розд. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327)**.

Дт 12 – Кт 746 – оприбуткування раніше не врахованих НА (п. 11 розд. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327).

Дт 12 – Кт 424 – оприбуткування безплатно отриманих НА (п. 13 розд. 3 додатка до Методрекомендацій № 1327)

Запаси

Два варіанти:

– або чиста вартість реалізації (якщо надлишки будуть реалізовані),

– або в оцінці можливого використання (якщо надлишки будуть використані на підприємстві)

(п. 2.4 Методрекомен-
дацій № 2)

Чиста вартість реалізації – це очікувана ціна реалізації у звичайних умовах за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію

(пп. 2.2.3 Методрекомендацій № 2).

Оцінка можливого використання запасів може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів (за наявності їх на балансі підприємства) з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації

(п. 2.12 Методрекомендацій № 2)

Дт 20, 22, 23, 25, 26, 28 – Кт 719 (п. 10 додатка 3 до Методрекомендацій № 2)

 

Кошти та їх еквіваленти

Номінальна

Дт 30, 31 – Кт 719 (п. 4 розд. IV Положення № 879)

* Згідно з Положенням № 879 надлишки основних засобів прибуткують у кореспонденції з рахунком обліку доходів майбутніх періодів. При цьому в Методрекомендаціях № 561 таке проведення відсутнє. Завважимо, що при відображенні надлишків із використанням рахунків 69 у підприємства дохід у сумі їх справедливої вартості виникне не відразу, а визнаватиметься у міру нарахування амортизації таких об'єктів (тобто сума доходу нівелюватиметься витратами
з амортизації).

** Положенням № 879 також передбачене проведення для відображення надлишків нематеріальних активів із використанням рахунка доходів майбутніх періодів. Таке саме проведення є і в Методрекомендаціях № 1327, проте воно рекомендоване для відображення за результатами інвентаризації надлишків, що створені за рахунок коштів цільового фінансування або належать державі.

Як бачите, спершу вам треба з'ясувати причину виникнення надлишків. Від цього залежатиме їх облік і визначення вартості. Причиною може бути:

  • відсутність документів від постачальників (у т. ч. на активи, отримані безплатно), унаслідок чого актив не оприбутковано в обліку, проте фізично знаходиться на підприємстві;
  • неправильне ведення первинного і бухгалтерського обліку (наприклад, отриманий товар неправильно оприбуткований або взагалі не прийнятий на баланс через помилку комірника).

Під час підготовки таблиці було використано такі нормативні документи:

  • П(С)БО 7 «Основні засоби»;
  • Положення, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879;
  • Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2;
  • Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561;
  • Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали