Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як визначити балансову вартість ОЗ на 01.01.16 р., якщо в 2015 році податковий облік не вівся?

У чому проблема: у 2015 році підприємство – платник податку на прибуток не зобов'язане було застосовувати коригування на різниці, тому для цілей податкового обліку не нараховувало амортизацію та не визначало балансову вартість об'єктів основних засобів (далі – ОЗ). У зв'язку із цим у такого підприємства відсутні дані про податкову балансову вартість ОЗ станом на 01.01.16 р.

Пропонуємо рішення: якщо дані про балансову вартість об'єктів ОЗ у податковому та бухгалтерському обліку станом на 01.01.15 р. не збігаються, пропонуємо податкову балансову вартість об'єктів ОЗ станом на 01.01.16 р. визначати шляхом вирахування з податкової балансової вартості кожного об'єк­та ОЗ за станом на 01.01.15 р. суми його амортизації, яка була нарахована в бухобліку за 2015 рік.

Ситуація
У підприємства – платника податку на прибуток станом на 01.01.15 р. числився на балансі об'єкт ОЗ «Поліпшення орендованої будівлі», який був уведений в експлуатацію в грудні 2013 року. При цьому встановлений підприємством строк корисного використання об'єкта становить:

  • у бухобліку – 3 роки (протягом передбачуваного строку оренди будівлі, що залишився);
  • у податковому обліку – 20 років (строк, установлений п. 145.1 Податкового кодексу (далі – ПК) у редакції до 01.01.15 р. для об'єктів групи 3, будівлі).

Відповідно станом на 01.01.15 р. залишкова балансова вартість даного об'єкта ОЗ була неоднаковою в бухгалтерському та податковому обліку.
 2015 році підприємство визначало об'єкт обкладення податком на прибуток тільки за даними бухобліку і не вело податковий облік ОЗ. У середині 2016 року дохід підприємства перевищив 20 млн грн., тому об'єкт оподаткування за поточний рік потрібно визначати вже з урахуванням коригувань на різниці (у т. ч. на різниці, пов'язані з ОЗ).

Запитання: як нашому підприємству для розрахунку податку на прибуток за 2016 рік визначити балансову (залишкову) вартість об'єкта ОЗ «Поліпшення орендованої будівлі» станом на 01.01.16 р.? І як розрахувати суму амортизації такого об'єкта – адже податковий облік ОЗ підприємство припинило вести з 01.01.15 р.?

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали