• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фінансові доходи

12.11.2018 1510 0 0

Усе про облік доходів і витрат

У консультації ми розповімо, у якому порядку визнаються доходи від провадження фінансової діяльності.

Фінансовими інвестиціями є активи, які утримуються підприємством-інвестором з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу та отримання інших вигід, наприклад вкладення в цінні папери (далі – ЦП), статутний капітал інших підприємств (п. 4 П(С)БО 13).

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які враховуються за методом участі в капіталі) (п. 7 П(С)БО 15). Докладніше про метод участі в капіталі див. «Доходи і втрати від участі в капіталі».

У бухгалтерському обліку фінансові доходи відображаються на таких субрахунках:

  • 731 «Дивіденди одержані», де узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, які не є асоційованими, дочірніми та спільними;
  • 732 «Відсотки одержані», на якому узагальнюється інформація про проценти за облігаціями, винагороду за здані у фінансову оренду необоротні активи і т. п. Тут же можна відображати проценти, отримані за товарним кредитом;
  • 733 «Інші доходи від фінансових операцій», де узагальнюється інформація про інші фінансові доходи, зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями, а також процентами, отриманими за строковими депозитними вкладами.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали