Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Експлуатація автомобіля у зимових умовах

Ольга Целуйко

23.10.2014 2448 0 0

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як розрахувати витрату палива взимку й оформити заміну шин.

Що потрібно зробити на практиці: оформити наказ по підприємству про заміну шин, обрати оптимальні коефіцієнти для розрахунку зимових норм списання ПММ і встановити порядок їх застосування в наказі, відобразити в обліку заміну шин.

Ураховуємо витрату палива

Чинним законодавством установлено кількісне нормування витрати ПММ, тобто допустима міра їх споживання в певних умовах експлуатації автомобіля.

Які норми брати для розрахунку?

Для розрахунку нормативних затрат ПММ застосовують базові лінійні норми, установлені залежно від моделі (модифікації) автомобіля. Вони наведені в додатках А і Б до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43 (далі – Норми № 43).

Базові норми ПММ розраховані виходячи з витрат палива на 100 км пробігу, 100 т км перевезення вантажів, 1 т спорядженої маси тощо. Застосування базових норм дає можливість підприємству розрахувати нормативну витрату ПММ на фактичний пробіг за звітний період, на виконану транспортну роботу при руху автомобіля або під час його стоянки (спецавтомобілі) тощо.

Безпосередній розрахунок нормативних витрат палива для різних типів автомобілів (як вітчизняних, так і імпортних) здійснюють за формулами з розд. 4 Норм № 43.

Коли починати застосовувати «зимові норми»?

У холодну пору року фактична витрата ПММ збільшується. Ця обставина враховується при розрахунку норм витрати ПММ, а саме: базові норми збільшуються на поправочні коефіцієнти, які встановлені у вигляді відсотків підвищення вихідного значення норми.

Так, норми витрат палива підвищуються при роботі автотранспорту в холодну пору року залежно від фактичної температури повітря (пп. 3.1.1.1 Норм № 43):

від 0 °С до –5 °С включно – до 2 %;

 • нижче –5 °С і до –10 °С включно – до 4 %;
 • нижче –10 °С і до –15 °С включно – до б %;
 • нижче –15 °С і до –20 °С включно – до 8 %;
 • нижче –20 °С і до –25 °С включно – до 10 %;
 • нижче –25 °С – до 12 %.

Крім того, додатково можуть застосовуватися й інші зимові надбавки. Наприклад, надбавка на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, довжина якої менше 2 км (після попередньої перерви з вимкненим двигуном тривалістю не менше години). Розмір такої надбавки так само залежить від фактичної температури повітря (див. пп. 3.1.1.2 Норм № 43).

Підприємство може встановити різні варіанти формування і застосування зимових надбавок:

 • залежно від фактичної середньої (для звітного періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону;
 • у фіксованому розмірі на будь-який період – за умови, що різниця між фактичною середньою температурою повітря навколишнього середовища під час експлуатації техніки в цей період і мінімальною температурою для обраного значення надбавки не перевищує 5 °C.

Обраний варіант необхідно затвердити наказом по підприємству.

Як документально підтвердити значення середньої температури?

Значення фактичної середньої температури (для звітного періоду експлуатації) підприємство може підтвердити:

 • або даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або інших достовірних офіційних джерел,
 • або результатами власних вимірювань, які необхідно задокументувати.

При виборі першого способу рекомендуємо робити роздруківки даних про фактичну температуру із сайту www.meteo.gov.ua. При виборі другого способу необхідно наказом по підприємству призначити особу, відповідальну за вимірювання температури і за ведення журналу температури, і придбати повірений термометр. Також заміри температури можуть ґрунтуватися на свідченнях бортових комп'ютерів автотранспорту (якщо вони є).

Як документально підтвердити фактичну витрату ПММ?

Фактична витрата ПММ підтверджується відповідними первинними документами - це можуть бути подорожні листи довільної форми або інші документи, які підприємства розробили для себе з урахуванням вимог до первинних документів.

Зверніть увагу: такі документи є також підставою для застосування надбавок, передбачених пп. 3.1.1.2 Норм № 43. Тому умови експлуатації, які передбачають перед початком руху перерву з вимкненим двигуном тривалістю не менше однієї години, повинні бути зафіксовані в цих документах.

Як діяти при відхиленні фактичної витрати ПММ від нормативної?

При списанні ПММ у бухгалтерському обліку та відображенні витрат на ПММ у податковому обліку підприємства порівнюють нормативну і фактичну витрату палива, при цьому:

 • якщо фактична витрата не перевищує норму – до складу витрат включається вся вартість фактично витраченого палива. При цьому вартість ПММ, що включається до складу собівартості готової продукції (товарів, виконаних робіт або наданих послуг), визнається податковими витратами того звітного періоду, у якому відображається дохід від реалізаціїї такої продукції (товарів, робіт, послуг) (п. 138.4 Податкового кодексу, далі – ПК). Вартість ПММ, включена до складу інших витрат підприємства (адміністративних, збутових), визнається витратами того звітного періоду, у якому вони були понесені (п. 138.5 ПК);
 • якщо ж перевищує – суми перевищення визнаются наднормативною витратою і до складу податкових витрат звітного періоду не включаються. Це пояснюється тим, що наднормативна витрата палива вважається не пов'язаною з веденням господарської діяльності підприємства (пп. 139.1.1 ПК). Крім того, на суму наднормативного витраченого палива платникам ПДВ потрібно нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ (для коригування відображеного раніше податкового кредиту). База оподаткування визначається виходячи з вартості придбання перевитрачених ПММ (п. 189.1, 198.5 ПК).

Приклад 1

У господарській діяльності підприємство використовує автомобіль Nissan Maxima. За даними подорожніх листів установлено, що автомобіль здійснив пробіг 380 км у межах міста Донецька. Автомобіль експлуатувався в зимовий час при температурі –12 °С (за даними Укргідрометцентру). З урахуванням середньої температури зимові надбавки становлять: 6 % – надбавка, передбачена пп. 3.1.1.1 Норм № 43; 6 % – надбавка на пробіг перших 2 км, передбачена пп. 3.1.1.2 Норм № 43. За роботу в умовах міста Донецька застосовується надбавка 15 % (пп. 3.1.4 Норм № 43). Базова лінійна норма витрати ПММ – 10,6 л/100 км (із таблиці А.2 додатка А до Норм № 43). Фактична витрата бензину – 50 л.

Нормативну витрату палива розрахуємо за формулою з п. 4.1 Норм № 43:

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х K),

де Qн – нормативна витрата палива (л, м3);

Hs – базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км);

S – пробіг автомобіля, км;

K – сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

З урахуванням числових даних нормативна витратт палива становитиме:

0,01 x 10,6 л x 380 км x (1 + 0,01 x (6 + 6 + 15)) = 51,15 л.

Як бачимо, фактична витрата бензину не перевищує нормативної.

Сезонна заміна шин

Як оформити заміну шин?

Видачу зимових шин зі складу і повернення літніх шин на склад оформляють Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11, затвердженої наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. Також інформацію про демонтаж і здачу шини на склад або видачу її зі складу відображають у картці обліку шини (ведуть її за формою додатка 5 до Експлуатаційних норм, затверджених наказом Мінтрансу від 20.05.06 р. № 488, далі – Норми № 488).

Подальша доля літніх шин залежить від ступеня їх зношеності. Придатні для подальшої експлуатації чекають наступного сезону, а непридатні до експлуатації списуються.

Як відобразити в бухобліку?

Заміна шин відображається в бухобліку залежно від того, яким чином організовано облік шин на підприємстві, а саме:

 • шини, передані в експлуатацію, числяться на субрахунку 207. До витрат їх вартість потрапить у момент виключення зі складу активів, тобто при списанні. Для обліку шин до субрахунку 207 відкривають субрахунки таких порядків, наприклад: 2071 «Шини літні в експлуатації», 2072 «Шини літні на зберіганні», 2073 «Шини зимові в експлуатації», 2074 «Шини зимові на зберіганні» тощо. Тоді при поверненні літніх шин на склад роблять запис Дт 2072 – Кт 2071 і при видачі зимових Дт 2073 – Кт 2074;
 • вартість шин списується відразу на витрати при їх передачі в експлуатацію. Тобто в момент установлення зимової (літньої) шини на автомобіль її вартість списується на витрати залежно від характеру використання автомобіля (Дт 23, 91–94 – Кт 207). Після цього облік шин, у тому числі і при сезонній заміні, ведеться тільки в кількісному виразі за матеріально відповідальними особами.

Якщо при встановленні зимових шин підприємство несе додаткові витрати, наприклад, на їх балансування тощо, такі витрати включаються до витрат поточного періоду як витрати на експлуатацію транспортного засобу.

Як ми вже сказали, літні шини можуть не тільки повертатися на склад, але й списуватися. При цьому можливі декілька варіантів:

 • шини виробили свій ресурс (або не виробили, але до експлуатації не придатні у зв'язку з дефектом і відновленню не підлягають), активом не визнаються (п. 2.13 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2). Якщо їх вартість не була включена до витрат при введенні в експлуатацію, то в момент списання шин необхідно зробити проведення (Дт 23, 91–94 – Кт 207). Нагадаємо, що експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин наведено в додатках 1 і 2 до Норм № 488;
 • шини продаються (незалежно від ступеня зношеності). У цьому випадку їх спочатку прибуткують за чистою вартістю реалізації проведенням Дт 207 – Кт 719 (п. 2.13 вищезазначених Методрекомендацій).

Приклад 2

Підприємство придбало комплект зимових шин вартістю 3 840 грн. (без ПДВ – 3 200 грн.; ПДВ 20 % – 640 грн.) для автомобіля, який використовується для збуту продукції. Заміну шин здійснено власними силами підприємства. Дві літні шини (первісною вартістю 600 грн.) повернено на склад для подальшої експлуатації, а дві списано: одну як таку, що виробила свій ресурс, другу достроково через неусувний дефект. Нормативний пробіг для цієї категорії шин визначено на рівні 80 000 км, фактичний пробіг – 60 000 км.

Облік операцій із заміни шин

(грн.)

з/п

Зміст
операції

Первинні документи

Варіант 1

Варіант 2

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Бухгалтерський облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Ви­трати

Дт

Кт

Сума

Дохід

Ви­трати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Оприбутковано комплект
зимових шин

Накладна

2074

631

3 200

207

631

3 200

2

Відображено подат­ковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

640

641

631

640

3

Перераховано поста­чальникові оплату за шини

Виписка
банку

631

311

3 840

631

311

3 840

4

Видано зі складу і вста­новлено на автомобіль зимові шини

Накладна-вимога,
картка
обліку шин

2073

2074

3 200

93

207

3 200

3 200

5

Повернено на склад літні шини

2072

2071

1 200

6

Списано шину, що ви­робила нормативний ресурс

Бухгалтерська
довідка

93

2071

600

600

–*

7

Списано шину, що не виробила свій ресурс

93

2071

600

450**

–***

* Вартість нової шини, придбаної замість шини, що виробила свій ресурс, буде відображена у витратах підприємства при передачі її в експлуатацію.

** До податкових витрат потрапить частина вартості списаної шини, що дорівнює її відпрацьованій вартості: 60 000 км : 80 000 х 100 = 75 %. У грошовому вираженні це 450 грн. (600 грн. х 75 %). Частина вартості шини, що залишилася, потрапить до податкових витрат у складі ремонтних витрат з урахуванням 10 % ремонтного ліміту.

*** Вартість нової шини, придбаної замість шини, що не виробила свій ресурс, повинна відображатися у витратах підприємства як ремонтні витрати.

ВИСНОВКИ

Підприємствам, які використовують автотранспорт у своїй діяльності в холодну пору року, необхідно:

 • видати наказ про застосування поправочних коефіцієнтів, у якому затвердити порядок їх застосування і призначити відповідального за фіксацію температури навколишнього середовища (якщо заміри проводяться підприємством самостійно),
 • в обліку відобразити заміну шин залежно від варіанта організації обліку (див. наші рекомендації).

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали