Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Безплатна передача основних засобів

28.05.2020 3126 0 2

Основні засоби: облік від визнання до списання

У консультації розглянемо особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій із безплатного передання виробничих і невиробничих об’єктів основних засобів (далі – ОЗ) різним категоріям отримувачів.

Насамперед зазначимо, що необоротні активи, відчуження яких планується іншим способом, ніж продаж на дату балансу, не визнаються призначеними для продажу (п. 2 розд. ІІ П(С)БО 27). Тому при безплатному переданні ОЗ не переводять до складу необоротних активів, призначених для продажу (на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»).

Порядок відображення безплатного передання об’єктів ОЗ у бухобліку визначено в п. 33 П(С)БО 7 і п. 40 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561. Як випливає із цих норм, суму зносу списують проведенням Дт 10 «Основні засоби» – Кт 131 «Знос основних засобів», а залишкову вартість – проведенням Дт 976 «Списання необоротних активів» – Кт 10.

Якщо передається:

  • дооцінений об’єкт, то сума дооцінки із кредиту субрахунка 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» списується записом: Дт 411 – Кт 441 «Прибуток нерозподілений»;
  • безплатно отриманий об’єкт – залишок додаткового капіталу на субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» списується записом: Дт 424 – Кт 745 «Дохід від безплатно отриманих активів».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали