№ з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано суму зносу безплатно переданого об’єкта

Лист-клопотання;
копія рішення про внесення до
Реєстру неприбуткових організацій та установ,
акт типової форми № ОЗ-1*

131

104

10 866,72

2

Списано залишкову вартість безплатно переданого об’єкта

976

104

5 433,28**

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (6 112,45 х 20 %)

Податкова накладна

976 (949)

641

1 222,49

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.
** Оскільки сума 5 433,28 грн не перевищує 4%-вий поріг (39 600 грн), різниці, передбачені пп. 140.5.9 ПК, не застосовуються.