Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік експорту товарів із фактичним вивезенням

Ольга Целуйко

16.08.2015 447 0 0

Приклад із проведеннями: експорт товарів у разі часткових відвантажень та оплат.

На що звернути увагу: у проведеннях використовується розподільчий рахунок


Основні облікові правила

Правило 1. У загальному випадку отримання доходів від експорту товарів у бухобліку відображається таким чином: якщо першою подією є відвантаження товарів на експорт, то дохід від реалізації товарів визнається на дату переходу права власності на товар від постачальника до покупця згідно з умовами ЗЕД-контракту (п. 8 П(С)БО 15) і підтверджується відповідними первинними документами (товарною накладною, міжнародним перевізним документом). Таким днем може бути день відвантаження товару.

Правило 2. Дохід експортера в інвалюті перераховується в гривні за курсом НБУ на дату його отримання (п. 5 П(С)БО 21).

Правило 3. Дебіторська заборгованість по­купця-нерезидента за відвантажений товар відноситься до монетарних статей балансу (п. 8 П(С)БО 21). Отже, курсові різниці розраховуються на дату балансу (за курсом на кінець дня цієї дати) і дату погашення заборгованості в рамках господарської операції або за всією статтею, відповідно до облікової політики підприємства (пп. «а» п. 7, п. 8 П(С)БО 21). Курсові різниці відображаються у складі операційних доходів (суб-рахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці») або витрат (субрахунок 945 «Втрати від операційної курсової різниці») (п. 8 П(С)БО 21).

Правило 4. У податковому обліку дохід експортера визначається так само, як і в бухгалтерському, якщо підприємство за останній звітний рік отримало дохід, розрахований за правилами бухобліку, не більше 20 млн грн. (і при цьому не веде облік різниць), і якщо операція не підпадає під визначення контрольованої.

Правило 5. Операції з вивезення товарів із перетином митного кордону України за загальним правилом обкладаються ПДВ за ставкою 0 % (пп. «а» пп. 195.1.1 Податкового кодексу). Датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної декларації (далі – МД), що підтверджує фактичний перетин митного кордону України.

Правило 6. Якщо першою подією при експорті є передоплата від нерезидента, то при її надходженні дохід у резидента не відображається (п. 6 П(С)БО 21). У цьому випадку дохід від реалізації товару визнається на дату переходу права власності на товар із застосуванням валютного курсу на початок дня отримання такої передоплати (п. 6 П(С)БО 21). Якщо резидентові надійшла тільки частина передоплати, то при відвантаженні неоплаченої частини товару дохід визнається із застосуванням валютного курсу НБУ на початок дня переходу права власності на товар.

Правило 7. Кредиторська заборгованість експортера перед нерезидентом з постачання това-ру є немонетарною статтею, тому курсові різниці за такою заборгованістю не розраховуються (пп. «б» п. 7 П(С)БО 21).

Правило 8. Валютна виручка в розмірі 75 % загальної суми підлягає обов'язковому продажу. При цьому на поточний гривневий рахунок надходить еквівалент інвалюти за курсом продажу МВРУ, а в обліку інвалюта відображається за курсом НБУ. Різниця, що виникла між курсами МВРУ та НБУ, називається сумовою. Додатне значення сумової різниці відображається у складі доходів на субрахунку 711 «Дохід від ку-півлі-продажу іноземної валюти», від’ємне – у складі витрат на субрахунку 942 «Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти».

Правило 9. При застосуванні валютних курсів відповідно до норм П(С)БО 21 слід мати на увазі, що протягом усього дня застосовується курс, установлений у попередній день (п. 9 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 496, редакції від 19.03.15 р.).

Приклад

Фірма «КІН-трейд» (постачальник) уклала експортний контракт на 20 000 дол. США. За умовами контракту постачальник відвантажує товар на суму 10 000 дол. США, потім іноземний покупець розраховується за поставлений товар і перераховує передоплату за решту товару. Після цього постачальник відванта-жує покупцеві решту товару в повному обсязі. Комісію банка-кореспондента покриває експортер: сума 50 дол. США утримується із сум, що належать експортерові.

В обліку господарські операції відображаються таким чином:

№п/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

27.07.15 р. Курс НБУ – 20 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($10 000 х 20) і нараховано податкові зобов'язан-ня за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

362

702

$10 000,00

200 000,00

2

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

Регістри бухобліку

902

281

112 000,00

3

Перераховано суму за митне оформлення товару

Виписка банку

377

311

2 000,00

4

Включено до витрат на збут вартість митного оформлення товару

Акт наданих послуг, рахунок

93

377

2 000,00

5

05.08.15 р. Курс НБУ – 21 грн. за $1. Надійшла на розподільчий рахунок у банку інвалюта від нерезидента в сумі $20 000, у т. ч. оплата за поставлений товар – $10 000, передоплата – $10 000

Виписка банку, меморіальнийордер

316

362

$19 950,00

418 950,00

6

Із суми інвалюти, що надійшла, утримано комісію банка-кореспондента $50 ($50 х 21)

6852

362

$50,00

1 050,00

7

Нараховано комісію банка-кореспондента

92

6852

1 050,00

8

Відображено курсову різницю за заборгованістю перед нерезидентом [($10 000 x (21 – 20)]

362

714

10 000

9

Перераховано з розподільчого рахунка 25 % на поточний рахунок в інвалюті ($19 950 х 0,25)

312

316

$4 987,50

104 737,50

10

06.08.15 р. Курс НБУ – 21,50 грн. за $1. Перераховано з розподільчого рахунка 75 % для обов'язкового продажу ($19 950 х 0,75)*

334

316

$14 962,50

321 693,75

11

Зараховано на поточний рахунок у гривні кошти, отримані від продажу інвалюти (курс МВРУ – 22,80 грн. за $1) ($14 962,50 х 22,80)

Виписки банку

311

334

341 145,00

12

Відображено дохід від продажу інвалюти

[$14 962,50 х (22,80 – 21,50)]

Бухгалтерська довідка

334

711

19 451,25

13

Відображено курсову різницю на дату продажу інвалюти

[$14 962,50 х (21,50 – 21,00)]

316

714

7 481,25

14

10.08.15 р. Курс НБУ – 23 грн. за $1. Відвантажено товар на експорт ($10 000 х 21)** і нараховано податкові зобов'язання за ставкою 0 % (за курсом НБУ на дату подання МД)

Видаткова накладна, МД, податкова накладна

362

702

$10 000,00

210 000,00

15

Списано собівартість реалізованого товару (сума умовна)

Регістри бухобліку

902

281

112 000,00

16

Перераховано суму за митне оформлення товару

Виписка банку

377

311

2 000,00

17

Включено до витрат на збут вартість митного оформлення товару

Акт наданих послуг, рахунок

93

377

2 000,00

18

30.09.15 р. Курс НБУ – 20,50 грн. за $1. Проведено перерахунок інвалюти на поточному рахунку

[$4 987,50 x (20,50 – 21,00)]***

Бухгалтерськадовідка

945

312

$4 987,50

2 493,75

* Згідно з п. 2 постанови Правління НБУ від 03.06.15 р. № 354.

** Сума 210 000 грн. розрахована за курсом 21 грн. за $1 на дату передоплати (05.08.15 р.).

*** Закриття фінансових результатів у прикладі не відображено.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали