Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Надходження основних засобів від нерезидента: облік та оподаткування

Ольга Целуйко

29.06.2016 937 0 1

Основні засоби (далі – ОЗ) можуть придбаватися в нерезидентів за зовнішньоекономічними договорами купівлі-продажу або надходити на підприємства як майновий внесок нерезидента до статутного капіталу (далі – СК). У консультації розповімо про формування первісної вартості імпортованих ОЗ, а також про облік ОЗ, унесених до СК, та особливості розрахунків із нерезидентами в інвалюті.

Формування первісної вартості об'єкта ОЗ

Одиницею обліку є об'єкт ОЗ, тобто завершений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього або комплекс пристроїв, об'єднаних конструктивно та функціонально (п. 4 П(С)БО 7). Придбані ОЗ зараховуються на баланс за первісною вартістю, до якої включаються (п. 8 П(С)БО 7):

  • суми, сплачені нерезиденту;
  • реєстраційні збори, держмито та інші платежі, які сплачуються у зв'язку із придбанням прав на об'єкт ОЗ;
  • ввізне мито;
  • непрямі податки, якщо вони не відшкодовуються суб'єкту господарювання (неплатнику ПДВ) або якщо ОЗ увозяться для здійснення операцій, що не підлягають обкладенню ПДВ, або для використання в негосподарській діяльності;
  • витрати на доставку, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
  • витрати зі страхування ризиків, пов'язаних із доставкою ОЗ;
  • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням;
  • капіталізовувані фінансові витрати, які включаються до вартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31.

Включення витрат на доставку та страхування до первісної вартості об'єкта ОЗ залежить від базових умов постачання згідно із Правилами ІНКОТЕРМС.

Не входять до складу первісної вартості ОЗ, а відносяться на витрати відповідного періоду витрати, які не зазначені в п. 8 П(С)БО 7, наприклад на закордонне відрядження працівника для укладання договору з нерезидентом-постачальником.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали