Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Актуальні валютні обмеження НБУ

Ольга Целуйко

13.01.2015 371 0 0

Складна ситуація на валютному і грошово-кредитному ринках, яка склалася у 2013–2014 роках, стала причиною появи численних постанов НБУ (як правило, тимчасового характеру), основною метою яких було врегулювання виниклої ситуації. Проте заборони та обмеження, що часто запроваджуються Нацбанком, породжували нові проблеми, для вирішення яких приймалися нові постанови (за останній рік більше двадцяти із цієї тематики). При цьому одні заборони та обмеження було скасовано, а інші, навпаки, прижилися і діють до цього дня.

У наведеній нижче таблиці систематизовано прийняті у 2014 році НБУ «тимчасові» норми, які є чинними та, на думку регулятора, покликані поліпшити стан грошово-кредитного і валютного ринків України.

Зміст норми

Нормадокумента

Строкдії

1

2

3

Обов'язковий продаж інвалюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют* і російських рублів для суб'єктів господарювання (далі – СГ)

Підлягають обов'язковому продажу такі інвалютні надходження:

– на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками;

– на користь фізосіб-підприємців, іноземних представництв (окрім офіційних представництв);

– на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юрособи;

– на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.

Не підлягають обов'язковому продажу такі інвалютні надходження:

– на користь держави або під державні гарантії;

– за кредитами, позиками, які залучаються відповідно до міжнародних договорів України (згоду на їх обов'язковість надано Верховною Радою) чи отримані від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

– за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, які пройшли державну реєстрацію;

– на коррахунки банків-нерезидентів в інвалюті, відкриті в уповноважених банках;

– за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках;

– на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, які потім перераховуються власникам коштів. Уповноважені банки, що обслуговують власників цих коштів, зобов'язані продати інвалюту, яка надійшла, відповідно до вимог цього пункту;

– за операціями з обміну інвалюти на закордонних рахунках резидентів, відкритих на підставі індивідуальних ліцензій НБУ;

– у вигляді благодійної допомоги на користь її отримувачів;

– у вигляді помилкового переказу

П. 2**

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

* Затверджено постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

** Постанова Правління НБУ від 01.12.14 р. № 758.

Розмір обов'язкового продажу інвалютних надходжень для СГ – 75 % загальної суми такого надходження, яка підпадає під обов'язковий продаж

П. 2*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Банк здійснює обов'язковий продаж інвалютних надходжень на користь СГ таким чином:

– із розподільчого рахунка;

– без доручення клієнта;

– виключно наступного робочого дня після дня зарахування інвалютних надходжень на розподільчий рахунок.

Детальніше про бухгалтерський і податковий облік операцій надходження експортної виручки та обов'язкового продажу інвалюти читайте в «БАЛАНСІ», 2014, № 79, с. 25

П. 2*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Запроваджено заборону на проведення зарахування в ЗЕД

Заборонено знімати з валютного контролю експортні операції на підставі документів про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог

П. 4*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Обмежено строк розрахунків з експорту та імпорту товарів (ст. 1 і 2 Закону від 23.09.94 р. № 185/94-ВР)

Строк розрахунків становить 90 календарних днів

П. 1*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Банки зобов'язані перевірити добросовісний характер інвалютних платежів клієнтів

Можливе припинення операцій підвищеного ризику. Критерії ризикованих операцій наведено в листі НБУ від 02.12.14 р. № 48-404/71535 (детальніше див. «БАЛАНС», 2014, № 103-104, с. 10)

П. 3*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Банк купує інвалюту за дорученням клієнта не в день отримання заявки

Купівля інвалюти проводиться не раніше третього операційного дня з дня зарахування відповідної суми у гривні на розподільчий рахунок

Пп. 12 п. 6*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Резидентам заборонено достроково погашати інвалютні кредити, позики, фіндопомогу

Заборона стосується основної суми кредиту (позики) та інших платежів за договором або додатковою угодою до договору. Крім того, НБУ не реєструє зміни до договорів, пов'язані зі скороченням строку повернення кредиту (позики).

Виняток становлять:

– дострокове повернення кредитів, позичок, залучених уповноваженими банками на умовах субординованого боргу, якщо такий достроково повернений борг буде направлено на збільшення статутного капіталу уповноваженого банку-позичальника та отримання відповідного дозволу НБУ;

– дострокове повернення кредиту, позики за рахунок засобів, отриманих резидентом-позичальником від нерезидента за іншим кредитним договором (договором позички), якщо такий договір передбачає більш пізній строк повернення (повністю або частково) у порівнянні з умовами попереднього кредитного договору (договори позички)

Пп. 1 п. 6*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

* Постанова Правління НБУ від 01.12.14 р. № 758.

Обмежена видача готівки у гривні фізособам через каси банків і банкомати

Одному клієнтові на добу дозволено видавати до 150 тис. грн., за винятком видачі готівки у гривні:

– на виплату заробітної плати, витрат на відрядження (у межах норм, установлених законодавством), пенсій, стипендій, інших соціальних і прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

– на виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Пп. 5 п. 6*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Обмежено видачу готівкової інвалюти чи банківських металів із поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси банків і банкомати

Одному клієнтові на добу в Україні та за кордоном, незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку, дозволено видавати суму, еквівалентну 15 тис. грн. за курсом НБУ.

Обмеження не поширюється:

– на таких клієнтів, як дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні, міжнародні фінансові організації, їх представництва і працівників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно чи акредитовані МЗС;

– на операції із забезпечення витрат на закордонні відрядження працівників резидентами – юридичними особами та фізособами-підприємцями й іноземними представництвами

Пп. 9 п. 6*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Обмежено продаж готівкової інвалюти чи банківських металів

Одній фізособі в один операційний (робочий) день в одному банку дозволено продавати інвалюту в сумі, що не перевищує еквівалент 3 000 грн.

Виняток: фізособа купує готівкову інвалюту для погашення власних зобов'язань в інвалюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором. При цьому банк продає інвалюту в сумі, яка не перевищує розміру зобов'язань такої фізособи перед банком

Пп. 3 п. 6*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Обмежено суму інвалютних переказів за кордон за дорученням фізособи (за поточними неторговими операціями)

Переказ без підтвердних документів із поточного рахунка в інвалюті чи без його відкриття не може перевищувати суму, еквівалентну 15 тис. грн. в один операційний (робочий) день (для фізосіб-нерезидентів – за умови документального підтвердження джерел походження коштів).

Переказ із поточного рахунка в інвалюті може перевищувати суму, еквівалентну 15 тис. грн., але не більше 150 тис. грн. на місяць (для фізосіб-резидентів – лише на підставі підтвердних документів).

Виняток становлять:

– оплата витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, на транспортування хворих;

– оплата витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати й витрати на поховання);

– витрати на підставі вироків, рішень, постанов і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

– у разі виїзду за кордон на ПМП;

– витрати на оплату навчання за кордоном; зарплата нерезидентів в Україні, пенсії, аліменти;

– оплата витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у т. ч. сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів)

Пп. 4 п. 6*

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

* Постанова Правління НБУ від 01.12.14 р. № 758.

Обмежено суму видачі переказів з-за кордону на користь фізичних осіб – резидентів і нерезидентів

Інвалютні надходження в сумі, що не перевищує еквівалент 150 тис. грн. за один операційний (робочий) день, виплачуються отримувачу готівкою. Інвалютні надходження в сумі, яка перевищує еквівалент 150 тис. грн. за один операційний (робочий) день, у повній сумі зараховуються на поточний інвалютний рахунок отримувача

Пп. 2 п. 2*

З 21.07.14 р.

Видача готівки з електронних платіжних засобів на території України (зокрема, із платіжних карток) здійснюється виключно у гривні

Ця норма поширюється на електронні платіжні засоби, емітовані як резидентами, так і нерезидентами

Пп. 13 п. 6**

З 03.12.14 р. по 03.03.15 р.

Банк має право достроково повертати депозити в інвалюті у гривневому еквіваленті

Повернення грошей (за всіма типами договорів, крім коштів, залучених із видачею ощадного сертифіката зі строком обігу не менше 6 місяців) здійснюється у гривні за курсом купівлі інвалюти уповноваженим банком у день проведення операції

Пп. 7 п. 6**

З 03.12 14 р. по 03.03.15 р.

Заборонено низку операцій в інвалюті

1. Повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу поза фондовими біржами цінних паперів українських емітентів (окрім державних облігацій України).

2. Повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав юридичних осіб, не оформлених акціями.

3. Виплата за кордон іноземному інвесторові дивідендів (окрім виплати дивідендів за цінними паперами, які обертаються на фондових біржах).

4. Операції на підставі індивідуальних ліцензій НБУ, крім зазначених операцій:

– із розміщення валютних цінностей, виданих НБУ юридичним особам, на закордонних рахунках;

– переказу інвалюти за кордон резидентом-гарантом (поручителем) у межах забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань щодо кредиту, наданого міжнародною фінансовою організацією або іноземним експортно-кредитним агентством;

– переказу інвалюти за кордон СГ – резидентами для сплати разових або періодичних вступних або членських внесків в інвалюті, а також для забезпечення поточної діяльності юросіб-нерезидентів

Пп. 14 п. 6**

З 03.12 14 р. по 03.03.15 р.

* Постанова Правління НБУ від 15.07.14 р. № 423.

** Постанова Правління НБУ від 01.12.14 р. № 758.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали