Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Збільшення розміру статутного капіталу

01.09.2014 7062 0 0

Статутний капітал (далі – СК) – це зареєстрований у встановленому законом порядку і закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке передається підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його госпдіяльності та як плата за майнові права, яких набувають учасники. Розглянемо на умовних числових прикладах, як відображаються в обліку операції зі збільшення розміру СК.

СК товариства може бути збільшено за рішенням товариства тільки після повного здійснення внесків (оплати акцій) усіма учасниками. При цьому рішення про зміну розміру СК товариства набуває чинності з дня внесення таких змін до ЄДР (ст. 16 Закону України від 19.09.91 р. № 1576-XII).

Джерелами збільшення СК для ТОВ можуть бути додаткові внески учасників (ч. 1 ст. 86 Господарського кодексу). Можна також реінвестувати на зазначені цілі отриманий прибуток або дивіденди.

Аналогічним чином збільшується СК приватного підприємства, правда, на відміну від ТОВ, його СК не ділиться на частки.

Правила збільшення СК приватного та публічного АТ регламентовано Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.13 р. № 822.

Згідно із цим документом джерелами такого збільшення є:

  • додаткові внески – у цьому випадку розміщуються додаткові акції без збільшення їх номінальної вартості;
  • додатковий капітал або його частина (крім банків і небанківських фінансових установ), прибуток або його частина – тоді підвищується номінальна вартість акцій.

Приклад 1

Загальними зборами учасників ТОВ (усі учасники – фізособи) ухвалено рішення про збільшення СК шляхом унесення до каси грошових коштів, а також реінвестування дивідендів (пропорції часток учасників при цьому не змінюються).

Облік зазначених операцій подамо в таб­лиці.

(грн.)


п/п

 

Зміст операції

 

Первинні
документи

 

Бухгалтерський облік

 

Податковий облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

Дохід

 

Витрати

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1

 

Збільшено СК ТОВ шляхом здійснення учасниками додаткових внесків

Зареєстрована нова
редакція статуту ТОВ

 

46

 

40

 

100 000

 

 

 

2

 

Унесено учасниками грошові кошти в касу

Прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1)*

 

301

 

46

 

50 000

 

–**

 

 

3

 

Реінвестовано дивіденди***

 

Протокол загальних
зборів учасників

 

443

 

671

 

50 000

 

 

 

671

 

46

 

50 000

 

–****

 

 

* Наведено в додатку 2 до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.
** Доходи не виникають згідно з пп. 136.1.3 Податкового кодекса (далі – ПК). Ціннопаперові норми п. 153.8 ПК на емітента корпоративних прав
не поширюються (п. 153.9 ПК).
*** Реінвестовані дивіденди не обкладаються ПДФО за умови, що таке нарахування не змінює часток участі
в СК емітента (пп. 165.1.18 ПК).
**** У податковому обліку така операція не відображається.

Приклад 2

Загальними зборами акціонерів було вирішено збільшити СК АТ за рахунок додаткових внесків. Операцію було здійснено шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

В обліку виконані операції відображаються так.

(грн.)


п/п

 

Зміст операції

 

Первинні
документи

 

Бухгалтерський облік

 

Податковий облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

Дохід

 

Витрати

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1

 

Ухвалено рішення про збіль­шення СК АТ за рахунок додаткових внесків

Протокол загальних зборів акціонерів, договори купівлі-продажу акцій, виписки банку

 

311

 

404*

 

1 200 000

 

–**

 

 

2

 

Зареєстровано нову редакцію статуту АТ

Статут, виписка з ЄДР

 

46

 

401

 

1 000 000

 

 

 

3

 

Зараховано внески
акціонерів на оплату:

– номіналу акцій

Бухгалтерська
довідка

 404

 46

 1 000 000

   

– емісійного доходу

404

 

421

 

200 000

 

 

 

* Субрахунок «Внески до незареєстрованого СК».
** Доходи не виникають згідно з пп. 136.1.3 ПК. Ціннопаперові норми п. 153.8 ПК на емітента корпоративних прав
не поширюються (п. 153.9 ПК).

Приклад 3

Загальними зборами акціонерів було вирішено збільшити СК АТ за рахунок частини прибутку (реінвестування дивідендів). Для цього було збільшено номінальну вартість акцій.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн.)


п/п

 

Зміст операції

 

Первинні
документи

 

Бухгалтерський облік

 

Податковий облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

Дохід

 

Витрати

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1

 

Ухвалено рішення про збільшення СК АТ за рахунок прибутку

Протокол загальних
зборів акціонерів,
бухгалтерська довідка

 

443

 

671*

 

1 000 000

 

 

 

671

 

404**

 

1 000 000

 

 

 

2

 

Зареєстровано нову редакцію ста­туту АТ

Статут,
виписка з ЄДР

 

46

 

401

 

1 000 000

 

 

 

3

 

Погашено акції, номінальну вартість яких було збільшено

Бухгалтерська
довідка

 

404

 

46

 

1 000 000

 

 

 

* Реінвестовані дивіденди не обкладаються ПДФО за умови, що таке нарахування не змінює часток участі у СК емітента (пп. 165.1.18 ПК).
** Субрахунок «Внески до незареєстрованого СК».

Під час обліку операцій, пов'язаних із формуванням і зміною СК, важливе значення мають первинні документи, адже вони розкривають суть операції. Наприклад, факт зміни у статутних документах підтверджує лише запис у держреєстрі. Тому передача майна засновником до СК ТОВ, вчинена до отримання виписки з держреєстру, формально підпадає під поняття безповоротної фінансової допомоги. Інша річ АТ. Відповідно до законодавства вони спочатку розміщують акції (отже, і отримують майно), а потім здійснюють держреєстрацію юрособи. Тому отримання майна на цьому етапі не може розцінюватися як дохід АТ. Хоча в цілях безпеки здійснювати плату і держреєстрацію змін до СК АТ краще в одному звітному періоді.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали