Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік операцій із видачі та погашення простого векселя

Нормативна база:

 • Податковий кодекс (далі – ПК);
 • Закон від 05.04.01 р. № 2374-III (далі – Закон № 2374);
 • Закон від 23.02.06 р. № 3480-IV (далі – Закон № 3480);
 • Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (Женевська конвенція 1930 року), набув чинності для України 06.01.2000 р. (далі – УВЗ);
 • Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 19.12.02 р. № 508 (далі – Положення № 508);
 • Положення, затверджене рішенням ДКЦПФР від 03.09.13 р. № 1681 (далі – Положення № 1681).

Основні терміни (п. 1.2 Положення № 508):

 • вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк зазначену суму векселедержателю;
 • простий вексель – це вексель, що містить зобов'язання векселедавця сплатити в зазначений строк визначену суму векселедержателю;
 • векселедавець (емітент) – юридична або фізична особа, що видає простий вексель;
 • векселедержатель – юридична або фізична особа, що одержала простий вексель.

Видача векселя

Умови видачі векселя

При видачі векселя слід ураховувати обмеження, установлені в ст. 4 Закону № 2374:

 • вексель можна видавати тільки для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги (тобто вексель не можна видати, наприклад, як пе-редоплату);
 • сума зобов'язання за товари (роботи, послуги) повинна бути не менша, ніж сума платежу за векселем;
 • умова про проведення розрахунків із використанням векселя повинна бути зафіксована в письмовому договорі між векселедавцем і векселеотримувачем.

За порушення зазначених норм для векселедавця передбачена адміністративна та фінансова відповідальність:

 • адміністративний штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) згідно зі ст. 16312 КУпАП;
 • штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) згідно зі ст. 131 Зако-ну № 2374.

Також слід дотримуватися й умов, викладених у ст. 6, 12 Закону № 2374:

 • платежі за векселем повинні здійснюватися тільки в безготівковій формі;
 • забороняється використовувати вексель як внесок до статутного капіталу господарського товариства;

Крім того, платники єдиного податку першої–третьої груп не можуть приймати (видавати) векселі в оплату поставлених товарів (робіт, послуг), тому що їм заборонено негрошові форми розрахунків (п. 291.6 ПК; ЗІР, категорія 108.05).

Оформлення бланка векселя

Для оформлення векселя суб'єкту господарювання слід спочатку придбати вексельні бланки (форму бланка простого векселя наведено в додатку 2 до Положення № 1681). Придбати їх можна в комерційних банках.

При купівлі вексельного бланка крім його вартості сплачується також і держмито в розмірі 10 % НМДГ, що становить 1,70 грн. (п. 2 Указу Президента від 02.11.93 р. № 504/93). У бланку необхідно заповнити всі обов'язкові реквізити, які наведено в УВЗ (див. таблицю). Зверніть увагу: вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, повинен бути заповнений українською мовою (ст. 5 Закону № 2374).

 

Обов'язкові реквізити простого векселя

№ п/п

 

Реквізит

 

Вимоги до заповнення реквізиту

 

Норма УВЗ

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Назва – «Простий вексель»

 

Надрукована на бланку друкарським способом тією мовою, якою складається вексель

 

Ст. 1, 6, 75, 77

 

2

 

Валюта і сума грошового зобов'язання

 

Наводиться валюта платежу та сума цифрами і прописом. Якщо сума, зазначена цифрами, не збігається із сумою, написаною словами, уважається, що вексель виданий на суму, зазначену словами

 

3

 

Місце здійснення платежу

 

Якщо таке місце не зазначено, ним уважається місце видачі векселя (якщо й воно не зазначене, тоді адреса векселедавця)

 

Ст. 2, 76

 

4

 

Найменування особи, якій повинен бути здійснений платіж за векселем

 

Наводиться найменування векселедержателя. Найменування векселедержателя повинне точно відповідати найменуванню в його установчих документах (для юрособи) або паспортним даним (для фізособи)

 

Ст. 1, 2, 75, 76

 

5

 

Строк платежу

 

У векселі може бути зазначений один із таків строків платежу:

– при пред'явленні – у цьому випадку вексель пред'являється до оплати протягом одного року з дати його складання і підлягає оплаті в день пред'явлення. При цьому векселедавець може скоротити або збільшити строк пред'явлення векселя або вказати, що вексель не може бути пред'явлений до платежу раніше визначеної дати, наприклад: «По пред'явленню, але не раніше 30 листопада 2015 року»;

– у визначений строк від пред'явлення – у цьому випадку день пред'явлення векселя до оплати фіксується спеціальною відміткою, яку робить векселедавець;

– у визначений строк від дати складання векселя – наводиться конкретна кількість днів, наприклад: «Через 50 днів після складання»;

– на визначену дату – указується конкретний строк платежу, наприклад: «31 грудня 2015 року»

Ст. 33–36, 77

 

6

 

Дата та місце видачі векселя

 

Якщо місце видачі у векселі не назване, таким є адреса, зазначена поруч із найменуванням векселедавця.

Зверніть увагу: вексель повинен містити дату його складання, інакше він буде вважатися недійсним. При цьому дата проставляється без скорочень, наприклад: «01 вересня 2015 року»

Ст. 1, 2, 75, 76

 

7

 

Підпис векселедавця

 

Цей реквізит повинен містити такі дані:

1) при видачі векселя юридичною особою:

– повне найменування підприємства згідно з установчими документами;

– код ЄДРПОУ, точну юридична адресу;

– підписи керівника та головного бухгалтера (при наявності) або уповноважених ними осіб (у цьому випадку треба вказати і відповідний документ, наприклад, довіреність);

– печатку підприємства;

2) при видачі векселя фізособою-підприємцем:

– дату та номер запису в Єдиному держреєстрі;

– паспортні дані;

– підпис фізособи або вповноваженої нею особи (у цьому випадку з посиланням на довіреність) і печатку (при наявності)

Ст. 1, 75

 

Приклад 1

Підприємством А був отриманий товар від підприємства Б у сумі 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.). В оплату товару підприємством А був виданий простий вексель зі строком платежу через 6 місяців.

У цьому випадку здійснюється емісія простого короткострокового векселя. Ця операція в бухобліку векселедавця відображається за кредитом субрахунка 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті». Для векселеотримувача отриманий вексель є активом і відображається за дебетом субрахунка 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті». Доходи і витрати при емісії векселя у сторін не виникають. Також операція з видачі векселя не є об'єктом обкладення ПДВ (п. 196.1 ПК).

Відобразим ці операції в обліку векселедавця та векселеотримувача.

Операція з відвантаження та одержання товару при оплаті векселем відображається в обліку в загальному порядку (див. таблицю).

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Облік у векселедавця (підприємство А)

 

1

 

Видано кошти під звіт для придбання бланка векселя співробітнику підприємства

 

Видатковий касовий ордер типової форми № КО-1*

 

372

 

301

 

13,70

 

2

 

Оприбутковано бланк простого векселя

 

Звіт про використаннякоштів, виданих на відрядження або під звіт**, накладна

 

209

 

372

 

10,00

 

3

 

Відображено вартість бланка на позабалансовому рахунку

 

08

 

 

12,00

 

4

 

Сплачено держмито

 

949

 

372

 

1,70

 

5

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

372

 

2,00

 

6

 

Отримано товари від підприємства Б

 

Накладна

 

281

 

631

 

50 000,00

 

7

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

631

 

10 000,00

 

8

 

Видано простий короткостроковий вексель підприємству Б у рахунок оплати за товар

 

Вексель, акт приймання-передачі векселя

 

631

 

621

 

60 000,00

 

9

 

Списано на витрати вартість бланка векселя

 

Бухгалтерська довідка

 

949

 

209

 

10,00

 

 

08

 

12,00

 

Облік у векселедержателя (підприємство Б)

 

1

 

Відвантажено товари підприємству А

 

Накладна

 

361

 

702

 

60 000,00

 

2

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

Податкова накладна

 

702

 

641

 

10 000,00

 

3

 

Отримано від підприємства А вексель у рахунок сплати за товари

 

Вексель, акт приймання-передачі векселя

 

341

 

361

 

60 000,00

 

* Наведено в додатку 2 до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

** Форму затверджено наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841.

Погашення векселя

Документальне оформлення

Вексель до платежу пред'являється векселедержателем у день, коли його необхідно оплатити або в один із двох наступних робочих днів (ст. 38 УВЗ).

Порядок пред'явлення векселя до платежу УВЗ не передбачено. Вексель до оплати можна пред'явити через розрахункову палату (ст. 38 УВЗ) або самостійно.

Якщо вексель до оплати пред'являється векселедержателем самостійно, то на практиці цей факт фіксується актом пред'явлення векселя до платежу, де вказується:

 • найменування та реквізити сторін, реквізити векселя, пред’явленого до оплати (вид, номер за бланком, дата складання, строк і місце платежу);
 • зобов'язання векселедавця здійснити платіж на рахунок векселедержателя;
 • зобов'язання векселедержателя передати оригінал векселя векселедавцю після сплати.

Зобов'язання за векселем уважається погашеним при оплаті його повної вартості. Зазначимо, що платіж за векселем може здійснюватися частинами, при цьому векселедавець має право вимагати від векселедержателя, щоб той робив у векселі відмітку про кожне таке погашення (ст. 39 УВЗ). Після погашення векселя на ньому робиться відмітка «погашений».

У бухобліку векселедавця погашення короткострокового векселя відображається за дебетом субрахунка 621, а у векселедержателя – за кредитом субрахунка 341. Оскільки вексель погашається за номінальною вартістю, доходів і витрат у бухгалтерському та податковому обліку у сторін не виникає. Операція з погашення векселя не є об'єктом обкладення ПДВ.

Приклад 2

Підприємством Б був пред'явлений до оплати простий вексель, отриманий від підприємства А номіналом 60 000 грн. Підприємство А погасило вексель у повній сумі.

Облік операцій показано в таблиці.

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Облік у векселедавця (підприємство А)

 

1

 

Погашено вексель

 

Акт про пред'явлення векселя до платежу

 

621

 

311

 

60 000

 

Облік у векселедержателя (підприємство Б)

 

1

 

Отримано платіж по векселю

 

Акт про пред'явлення векселя до платежу

 

311

 

341

 

60 000

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали