Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Облік акцизного податку з роздрібу в платника та кінцевого споживача

Олег Коружинець

16.04.2015 14991 0 0

АП із роздрібної торгівлі окремими видами підакцизних товарів введено в дію з 1 січня 2015 року. Це один із кроків, спрямованих на напов-нення бюджету в умовах економічної кризи. Ідеться про продаж пива та алкогольних напоїв уроздріб (у т. ч. на розлив – закладами громадського харчування), тютюну та промислових замінників тютюну та нафтопродуктів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків (абзац другий пп. 14.1.212 Податкового кодексу, далі – ПК).

Перелік оподатковуваних товарів

1. Пиво: це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, який зазначений у товарній позиції 2203 згідно з УКТЗЕД (пп. 14.1.144 ПК). Починаючи з 1 липня 2015 року пивом уважатиметься насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із умістом спирту етилового від 0,5 % об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що належить до товарної групи УКТЗЕД за кодом 2203.

2. Алкогольні напої: до них належать продукти, отримані шляхом спиртового бродіння цукро-вмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із умістом спирту етилового більше 1,2 % об’ємних одиниць (УКТЗЕД 2204, 2205, 2206, 2208), а також із умістом спирту більше 8,5 % об’ємних одиниць (УКТЗЕД 2103 90 30 00, 2106 90) (пп. 14.1.5) та зазначені в пп. 215.3.1 ПК.

3. Тютюнові вироби, тютюн та його промислові замінники, що зазначені в пп. 215.3.2 ПК.

4. Нафтопродукти, зазначені в пп. 215.3.4 ПК.

Розрахунок АП

Розглянемо порядок розрахунку фактичної роздрібної ціни та АП із роздрібної торгівлі на прикладах.

Приклад 1

Установлена виробником (зазначена на упаковці) максимальна роздрібна ціна пачки сигарет із фільтром становить 20 грн. Розрахуємо фактичну роздрібну ціну сигарет, яку покупець повинен сплатити продавцю.

До максимальної роздрібної ціни слід додати 5 % (пп. 214.1.4, 215.3.10 ПК). Це можна відобразити формулою

ФРЦ = РЦ + (РЦ х 5 %),

де ФРЦ – роздрібна ціна з урахуванням «роздрібного» акцизу;

РЦ – роздрібна ціна з ПДВ, що підлягає обкладенню АП.

Таким чином, роздрібна ціна з урахуванням АП становитиме 21 грн. (20 грн. + 20 грн. х 5 %). Саме ця сума має бути зазначена на ціннику, у чеку РРО (іншому розрахунковому документі) та сплачена покупцем за пачку сигарет.

Приклад 2

Підприємство продає в роздріб продукти харчування та пиво. Загальна сума виручки від реалізації пива за календарний місяць стано-вить 95 647 грн. Розрахуємо суму податкового зобов’язання з АП.

Для розрахунку податкового зобов’язання з акцизу можна використати формулу, яка запропонована в листі ДФС від 20.01.15 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17. Вона виглядає так:

ПЗа = ФРЦ : 105 х 5,

де ПЗа – податкове зобов‘язання з АП.

Таким чином, за умовами нашого прикладу сума АП становить 4 554,62 грн. (95 647 грн. : 105 х 5). Цю суму податку слід відобразити в декларації за звітний місяць та сплатити за підсумками звітного місяця.

Дата виникнення зобов’язань

Зобов’язання зі сплати АП виникають (п. 216.9 ПК):

- на дату здійснення розрахункової операції, визначену згідно із Законом від 06.07.95 р. № 265/95-ВР, тобто на дату оформлення фіскального чека – для СПД, які зобов’язані застосовувати РРО;

- на дату надходження коштів за реалізований товар – для підприємців на єдиному податку, які мають право не застосовувати РРО.

Бухоблік у платника АП

Підприємства роздрібної торгівлі зазвичай використовують один із п’яти передбачених П(С)БО 9 «Запаси» методів обліку вибуття запасів, а саме метод «ціна продажу». Тобто на складах підприємства роздрібної торгівлі товари можуть обліковуватись за собівартістю. Під час передачі таких товарів у торговельний зал на них установлюють торговельну націнку та зазначають продажну ціну. Зазначимо, що роздрібна ціна має бути зазначена на ціннику та запрограмована в РРО.

У загальному випадку роздрібна ціна формується таким чином:

1. Для платників ПДВ:

ФРЦ = СВ + ТН + 20 % ПДВ, (1)

де СВ – собівартість товару, яка дорівнює його первісній вартості, визначеній відповідно до п. 9—13 П(С)БО 9;

ТН – торговельна націнка;

20 % ПДВ – сума ПДВ у складі роздрібної ціни. При цьому 20 % нараховується на суму (СВ + ТН).

Таку формулу рекомендуємо для суто «внутрішнього» використання, а показник (ТН + 20 %) відображається однією сумою проведенням Дт 282 «Товари в торгівлі» – Кт 285 «Торговельна націнка» при передачі товарів до торговельного залу. Під час реалізації товару сума ПДВ, розрахунково включена до роздрібної ціни, зменшуватиме дохід (Дт 702 – Кт 641/ПДВ).

Для визначення суми АП застосуємо цю саму формулу, уключивши до неї новий показник:

ФРЦ = СВ + ТН + 20 % ПДВ + 5 % ПЗа, (2)

де 5 % ПЗа – сума АП у складі роздрібної ціни, причому 5 % ми беремо від суми показників (СВ + ТН + 20 % ПДВ).

2. Для неплатників ПДВ формула (2) матиме вигляд

ФРЦ = СВ + ТН + 5 % ПЗа. (3)

Таким чином, під час передачі товару в торговельний зал для реалізації покупцям слід правильно сформувати торговельну націнку (ми маємо на увазі різницю між ціною реалізації та ціною придбання), яка повинна містити як прибуток підприємства, так і суму ПДВ (для платників) та суму АП.

Для обліку АП використовуємо субрахунок 641/АП «Розрахунки за податками». За кредитом відображаємо податкові зобов’язання, за дебетом – їх погашення грошовими коштами.

Як ми зазначали вище, податкові зобов’язання з АП виникають у момент отримання (оприбуткування) коштів від покупця. Отже, під час реалізації підакцизного товару робимо проведення на суму податкових зобов’язань з АП Дт 702 – Кт 641/АП. Сплату податкових зобов’язань відображаємо проведенням Дт 641/АП – Кт 311 (372). Таким чином, АП із роздрібних продажів відображаємо аналогічно до податкових зобов’язань з ПДВ, або ж аналогічно до обліку будь-якого іншого непрямого податку.

До складу бухгалтерських доходу чи витрат АП не включається, оскільки не відповідає визначенням доходу і витрат, наведеним відповідно в п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» та п. 6 П(С)БО 16 «Витрати». Крім того, у пп. 6.1 П(С)БО 15 чітко зазначено, що не визнаються доходом суми акцизів, що надійшли від інших осіб та підлягають перерахуванню до бюджету. У податковому обліку, який цього року впритул наблизився до бухгалтерського, суми АП так само не відображаються у складі доходу чи витрат.

Приклад 3

ТОВ «Імекс», платник податку на прибуток та ПДВ, здійснює роздрібний продаж наф-топродуктів через власну АЗС. За звітний місяць придбано та реалізовано 20 000 л бензину А-95 (код УКТЗЕД 2710 12 45 12). Ціна придбаного пального – 19,20 грн. за 1 л (у т. ч. ПДВ – 3,20 грн.), вартість усієї партії пального – 384 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 64 000 грн.). Собівартість (первісна вартість) 1 л придбаного пального – 16 грн. Для наочності та спрощення припустимо, що товарних залишків на початок та кінець місяця не було, також не будемо брати до уваги перехідні коефіцієнти кг/л. Роздрібна ціна (порядок її розрахунку див. у коментарі до таблиці) пального встановлена на рівні 23,94 грн. за 1 л, або ж 478 800 грн. на всю партію пального.

Облік операції з реалізації пального наведено в таблиці.

(грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано партію пального від продавця

Товарна накладна

281

631

320 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

64 000

3

Сплачено продавцю за придбаний товар

Банківська виписка

631

311

384 000

4

Передано безпосередньо на АЗС пальне для роздрібного продажу

Накладна на внутрішнє переміщення пального

282

281

320 000

5

Установлено торговельну націнку

Видаткова накладна

282

285

158 800*

6

Відображено дохід від реалізації товару

(23,94 х 20 000 л)

Показники РРО

301

702

478 800

7

Відображено податкові зобов’язання з АП

(478 800 х 4,7619 %)

702

641/АП

22 800

8

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

[(478 800 – 22 800) : 6]

Податкова накладна

702

641/ПДВ

76 000

9

Віднесено до складу витрат собівартість реалізованого товару

Видаткова накладна,показники РРО

902

282

320 000

10

Списано суму торговельної націнки на реалізовані товари методом «червоне сторно» під час реалізації пального

282

285

- 158 800

11

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації товару (478 800 – 22 800 – 76 000)

Регістри бухгалтерського обліку

702

791

380 000

12

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару

791

902

320 000**

* ТОВ «Імекс» установило торговельну націнку 3 грн. на 1 л пального. Отже, ціна продажу без ПДВ та АП становить 19 грн. за 1 л, із 20 % ПДВ – 22,80 грн. за 1 л, із 5 % АП – 23,94 грн. за 1 л. Сума торговельної націнки (тут маємо на увазі різницю між собівартістю товару без ПДВ та роздрібною ціною) становить 7,94 грн. (23,94 грн. – 16,00 грн.) на 1 л, або ж 158 800 грн. на всю партію пального. Цю торговельну націнку відображаємо проведенням Дт 282 – Кт 285.

Під час реалізації товару торговельна націнка списується методом «червоне сторно» або проведенням Дт 285 – Кт 282. Якщо підприємство роздрібної торгівлі для обліку вибуття запасів використовує метод ідентифікованої собівартості одиниці товару, то проведення будуть такі самі, за винятком Дт 282 – Кт 285 (та зворотного до нього).

Принцип розрахунку роздрібної ціни залишається таким самим.

** Порівнявши обороти за дебетом та кредитом субрахунку 791, ми бачимо, що підприємство отримало прибуток від реалізації партії товару в розмірі 60 000 грн., або ж 3 грн. на 1 л пального – як ми зазначали вище.

У податковому обліку суми АП, отримані у складі виручки від реалізації, не відображаються. Підстава – пп. 134.1.1 ПК, який для цілей визначення оподатковуваного прибутку (доходу) відсилає нас до норм ПСБО (МСБО), зокрема до п. 5, пп. 6.1 П(С)БО 15 «Дохід».


Бухоблік у кінцевого споживача

Приклад 4

ТОВ «Ексім», платник податку на прибуток та ПДВ, використовує власний легковий автомобіль для поїздок адміністративного персоналу, пов’язаних із здійсненням операцій, що обкладаються ПДВ, у рамках господарської діяльності підприємства. Цей автомобіль заправили бензином А-95 у кількості 40 л за ціною 23,94 грн. за 1 л. Бензин придбано за готівкові кошти через підзвітну особу – водія підприємства. Разом із авансовим звітом водій надав підтвердні документи: чек РРО із зазначеними сумами АП та ПДВ і податкову накладну – на суму придбання без урахування АП. Загальна вартість придбання – 957,60 грн. (40 л х 23,94 грн.), у тому числі АП – 45,60 грн. (957,60 грн. : 105 х 5) та ПДВ – 152 грн. [(957,60 грн. – 45,60 грн.) : 6]; вартість без ПДВ та АП – 760 грн.

Облік буде таким. Пальне є запасами, а до первісної вартості запасів включаються суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству (п. 4 і 9 П(С)БО 9). АП є непрямим податком (пп. 14.1.4 ПК), його суму не буде відшкодовано підприємству. Отже, первісна вартість придбаного пального дорівнюватиме вартості пального без ПДВ та АП 805,60 грн. (760,00 грн. + 45,60 грн.), або ж 20,14 грн. за 1 л.

Оскільки автомобіль використовується в господарській діяльності, підприємство має право на податковий кредит із ПДВ (п. 198.3 ПК).

Облік операції показано в таблиці.

(грн.)

№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Видано кошти водію під звіт

Видатковий касовий ордер

372

301

1 000,00

2

Оприбутковано залишок невикористаних коштів до каси підприємства (1 000,00 – 957,60)

Авансовий звіт, прибутковий касовий ордер

301

372

42,40

3

Оприбутковано пальне

Чек РРО

2032*

372

805,60

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали