№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано партію пального від продавця

Товарна накладна

281

631

320 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

631

64 000

3

Сплачено продавцю за придбаний товар

Банківська виписка

631

311

384 000

4

Передано безпосередньо на АЗС пальне для роздрібного продажу

Накладна на внутрішнє переміщення пального

282

281

320 000

5

Установлено торговельну націнку

Видаткова накладна

282

285

158 800*

6

Відображено дохід від реалізації товару

(23,94 х 20 000 л)

Показники РРО

301

702

478 800

7

Відображено податкові зобов’язання з АП

(478 800 х 4,7619 %)

702

641/АП

22 800

8

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

[(478 800 – 22 800) : 6]

Податкова накладна

702

641/ПДВ

76 000

9

Віднесено до складу витрат собівартість реалізованого товару

Видаткова накладна,показники РРО

902

282

320 000

10

Списано суму торговельної націнки на реалізовані товари методом «червоне сторно» під час реалізації пального

282

285

- 158 800

11

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації товару (478 800 – 22 800 – 76 000)

Регістри бухгалтерського обліку

702

791

380 000

12

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару

791

902

320 000**

* ТОВ «Імекс» установило торговельну націнку 3 грн. на 1 л пального. Отже, ціна продажу без ПДВ та АП становить 19 грн. за 1 л, із 20 % ПДВ – 22,80 грн. за 1 л, із 5 % АП – 23,94 грн. за 1 л. Сума торговельної націнки (тут маємо на увазі різницю між собівартістю товару без ПДВ та роздрібною ціною) становить 7,94 грн. (23,94 грн. – 16,00 грн.) на 1 л, або ж 158 800 грн. на всю партію пального. Цю торговельну націнку відображаємо проведенням Дт 282 – Кт 285.

Під час реалізації товару торговельна націнка списується методом «червоне сторно» або проведенням Дт 285 – Кт 282. Якщо підприємство роздрібної торгівлі для обліку вибуття запасів використовує метод ідентифікованої собівартості одиниці товару, то проведення будуть такі самі, за винятком Дт 282 – Кт 285 (та зворотного до нього).

Принцип розрахунку роздрібної ціни залишається таким самим.

** Порівнявши обороти за дебетом та кредитом субрахунку 791, ми бачимо, що підприємство отримало прибуток від реалізації партії товару в розмірі 60 000 грн., або ж 3 грн. на 1 л пального – як ми зазначали вище.

У податковому обліку суми АП, отримані у складі виручки від реалізації, не відображаються. Підстава – пп. 134.1.1 ПК, який для цілей визначення оподатковуваного прибутку (доходу) відсилає нас до норм ПСБО (МСБО), зокрема до п. 5, пп. 6.1 П(С)БО 15 «Дохід».