• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виробничі запаси

11.01.2021 2998 0 1

Бухгалтерські проводки на всі випадки у житті

У консультації розглянемо, як відображаються в обліку операції з виробничими запасами.

Згідно з п. 4 П(С)БО 9 до запасів відносяться активи, які:

  • утримуються для подальших продажів за умови провадження звичайної господарської діяльності;
  • знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
  • утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.

Виробничими запасами є придбані, самостійно виготовлені або передані для переробки запаси, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі та вартість яких після завершення даного процесу повністю переноситься на вартість кінцевого продукту.

Запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигід, пов'язаних з їх використанням, і якщо їх вартість може бути точно визначена (п. 5 П(С)БО 9).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали