Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Придбання та виготовлення основних засобів

18.07.2018 7745 0 5

Бухгалтерські проводки на всі випадки у житті

У консультації розглянемо різні способи надходження (виготовлення) об'єктів основних засобів (далі – ОЗ). Облік покажемо на прикладі ТОВ «Сиріус» (підприємство на загальній системі оподаткування, платник ПДВ).

ОЗ – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік) (п. 4 П(С)БО 7). Одиницею обліку ОЗ є об'єкт ОЗ (п. 7 П(С)БО 7).

У бухобліку об'єкти ОЗ поділяються на два великих класи, що складаються із 16 груп (п. 5 П(С)БО 7), а саме:

  • 9 груп власне ОЗ (п. 5.1) – обліковуються на субрахунках класу 10 «Основні засоби»;
  • 7 груп інших необоротних матеріальних активів (п. 5.2) – обліковуються на субрахунках однойменного класу 11.

Згідно з п. 5.2 П(С)БО 7 у складі ОЗ підприємства можуть виділяти малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) – об'єкти зі строком експлуатації більше року, але з низькою вартістю (обліковуються на субрахунку 112). Підприємство самостійно (у наказі про облікову політику) установлює вартісну межу для віднесення об'єктів до МНМА. При цьому платники податку на прибуток, які коригують фінрезультат на податкові різниці, для зближення бухгалтерського та податкового обліку можуть установити «лінію розподілу» на рівні вартісного критерію для «податкових» ОЗ. На сьогодні цей критерій становить 6 000 грн. без урахування ПДВ (пп. 14.1.138 ПК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали