Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Надходження МШП: 4 завдання з обліку

Юлія Гужел

29.01.2016 2293 0 0

Нормативна база:

  • наказ Мінстату від 21.06.96 р. № 195 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів» (далі – Наказ № 195);
  • Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291);
  • П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246;
  • П(С)БР 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290.

МШП, отримані після виправлення браку

Завдання 1

При виготовленні товарної продукції на підприємстві утворився непередбачений брак. Підприємство вирішило виправити браковані вироби, щоб використати їх у своїй госпдіяльності як МШП. Усього бракованих виробів виявлено на суму 2 000 грн.

На виправлення браку здійснено витрати в сумі 200 грн. (зарплата з нарахуваннями). Після виправлення браку МШП оприбутковано на склад.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити оприбуткування самостійно виготовлених МШП, отриманих після виправлення браку.

РІШЕННЯ

У цьому випадку виявлений внутрішній брак підлягає виправленню, тому забракована продукція не списується остаточно. Витрати, здійснені на усунення браку, списуються на рахунок 24. Таким чином, отримані після виправлення браку МШП оприбутковують за собівартістю, яка включає не тільки вартість бракованої продукції, але й витрати на виправлення браку (див. таблицю).

Надалі такі МШП потрібно відображати в обліку за найменшою із двох оцінок: або за первісною вартістю, або за чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9). Якщо вартість МШП на дату балансу нижча за первісну, то підприємство може провести уцінку.

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Здійснено витрати на виправлення браку

 

Відомість нарахування зарплати

 

24

 

66, 65

 

200

 

2

 

Оприбутковано МШП після виправлення браку

 

Прибуткова накладна*

 

22

 

24

 

 200

 

3

 

22

 

23

 

2 000

 

* Не існує типової форми первинного документа, що підтверджує випуск браку. Тому підприємство може самостійно розробити, наприклад, акт про брак. У такому акті необхідно зазначити – крім обов'язкових реквізитів первинного документа – найменування підрозділу, у якому виявлено брак, причину браку, винних (якщо такі є), обсяг бракованої продукції та його розмір у грошовому вираженні.

 

МШП, отримані як цільові надходження

Завдання 2

Організація отримала МШП у вигляді цільових надходжень для будівництва дитячого майданчика на підвідомчій території. Справедлива вартість цих МШП визначена в розмірі 2 000 грн. Надалі МШП були списані у виробництво згідно з умовами надання цільового фінансування.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити в обліку надходження МШП, отриманих на умовах цільового фінансування.

РІШЕННЯ

Цільове надходження МШП у бухгалтерському обліку відображається на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Оборотні активи, отримані як цільові надходження, по суті, є безплатно отриманими. Тому їх первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості (п. 12 П(С)БО 9).

Отримане цільове фінансування (цільові надходження) у бухобліку визнаються доходом. Дохід слід визнати у момент списання МШП у виробництво. Підстава – п. 17 П(С)БО 15 (отримане цільове фінансування визнається доходом у ті періоди, у які були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов надання фінансування).

Суму доходу треба відобразити за кредитом субрахунка 718 «Дохід від безплатно отриманих оборотних активів».

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Отримано МШП у вигляді цільових надходжень

 

Акт приймання-передачі, прибуткова накладна

 

22

 

48

 

2 000

 

2

 

Списано вартість МШП у виробництво (у місяці їх використання)

 

Лімітно-забірна картка

 

23

 

22

 

2 000

 

3

 

Визнано дохід від цільових надходжень МШП (у місяці їх використання)

 

Облікові регістри

 

48

 

718

 

2 000

 

Повернення МШП від філії

Завдання 3

Головне підприємство отримало від власної філії, виділеної на окремий баланс, передані йому раніше МШП на суму 2 000 грн.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити повернення МШП в обліку головного підприємства.

РІШЕННЯ

Отримані від виділеної на окремий баланс філії активи слід відобразити на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Отримано МШП від філії

 

Акт приймання-передачі, прибуткова накладна

 

22

 

683

 

2 000

 

Повернення придатних МШП з експлуатації

Завдання 4

У зв'язку із закриттям структурного підрозділу на склад підприємства були передані МШП, що числилися раніше за цим підрозділом. Ці МШП придатні для подальшої експлуатації, їх вартість визначена у розмірі 500 грн.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Відобразити в обліку повернення з виробництва на склад придатних МШП.

РІШЕННЯ

МШП, придатні для подальшого використання, при поверненні з експлуатації на склад прибуткуються на рахунок 22 у кореспонденції з рахунком 71 «Інший операційний дохід» (Інструкція № 291). Їх можна оприбуткувати за справедливою вартістю або за вартістю можливого використання. Пояснюється це просто: вони застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Тому прибуткувати такі МШП за первісною вартістю (наприклад, за якою вони первісно придбавалися) – недоцільно.

(грн.)

№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Повернено на склад з експлуатації МШП

 

Накладна-вимога  типової форми № М-11*

 

22

 

719

 

500

 

* Затверджена Наказом № 193.

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали