Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Переоцінка активів

Юлія Гужел

27.09.2017 1268 0 2

Відповідно до стандартів бухобліку підприємство може обліковувати активи за переоціненою вартістю. Це значить, що регулярно (наприклад, раз на три роки) підприємство тестує активи на необхідність проведення їх переоцінки. Результатом переоцінки може бути їх дооцінка, якщо справедлива вартість активів збільшується, або уцінка – якщо справедлива вартість зменшується. У консультації покажемо на прикладах, як відображаються в бухгалтерському обліку результати переоцінок різних активів підприємства.

Нормами п. 16 П(С)БО 7 передбачено право підприємства обліковувати основні засоби (далі – ОЗ) за переоціненою вартістю. Порядок проведення переоцінки встановлено п. 17 даного стандарту. При переоцінці первісна вартість і сума зносу об'єкта ОЗ помножуються на індекс переоцінки. Відповідно виходить переоцінена первісна вартість і переоцінена сума зносу. Індекс переоцінки визначається як частка від розподілу справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість.

Зверніть увагу: при переоцінці одного об'єкта ОЗ слід переоцінити всі об'єкти із групи, до якої він відноситься (п. 16 П(С)БО 7).

Бухгалтерський облік залежить від того, яка за рахунком проведена переоцінка і які результати кожної з них.

Перша дооцінка

ПРИКЛАД 1
Підприємство вперше переоцінило об'єкт ОЗ – будівлю. Його первісна вартість – 500 000 грн., знос – 430 000 грн., залишкова вартість – 70 000 грн. Згідно з експертною оцінкою справедлива вартість будівлі становить 120 000 грн.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали