Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Операції з резервним капіталом

Ольга Папінова

03.09.2014 5875 0 1

Резервний капітал є частиною власного капіталу підприємства. Інформація про нього накопичується на спеціальних суб­рахунках і наводиться у відповідних рядках форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Як відображаються в обліку операції із резервним капіталом, читайте в консультації.

Резервний капітал створюється для покриття потенційно можливих збитків підприємства, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації підприємства тощо.

Приклад 1

Загальними зборами засновників за підсумками року прийнято рішення про формування резервного капіталу.

В обліку ця операція відображається так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нараховано за рахунок прибутку резервний капітал

Виписка банку

443

43

46 000*

* Згідно з вимогами ч. 4 ст. 87 ГК і ст. 14 Закону України від 19.09.91 р. № 1576-XII у господарському суспільстві має бути створено резервний (страховий) фонд у розмірі, установленому установчими документами, але не менше 25 % розміру СК. При цьому розмір щорічних відрахувань до резервного фонду також передбачається установчими документами – не менше 5 % чистого прибутку товариства. Акціонерні товариства формують резервний капітал у розмірі не менше 15 % СК шляхом щорічних відрахувань за рахунок чистого прибутку товариства або нерозподіленого прибутку (ст. 19 Закону України від 17.09.08 р. № 514-VI , далі- Закон № 514).


Приклад 2

За підсумками року загальними зборами засновників ухвалено рішення про направлення резервного капіталу на покриття збитків і про нарахування дивідендів за привілейованими акціями.

Облік цієї операції ведеться так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Використано резервний капітал:

– на покриття збитків

Протокол
загальних
зборів
засновників


43


442


26 000– нарахування дивідендів за приві­лейованими акціями*

43

671

20 000

* Такий запис проводиться при недостачі чистого (нерозподіленою) прибутку відповідно до ст. 19 Закону № 514.

Приклад 3

На підставі рішення власників підприємства про його самоліквідацію списується резервний капітал.

В обліку ця операція відображається таким чином:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Списано резервний капітал при ліквідації підприємства

Рішення власників про ліквідацію підприємства,
бухгалтерська довідка

43

44

76 000

Висновки

Операції з резервним капіталом здебільшого не відображаються в податковому обліку. Проте, оскільки резервний капітал є частиною власного капіталу, від його величини залежить, чи виникнуть у товариства обов’язки щодо зменшення СК (у ситуації, коли чистий капітал виявиться меншим від зареєстрованого СК). Крім того, розміри резервного капіталу враховуються і під час визначення частини вартості майна, що виплачується учасникові, який виходить із товариства.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали