Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Нематеріальні активи

18.07.2018 2693 0 0

Бухгалтерські проводки на всі випадки у житті

У консультації розповімо, як відображати в обліку нематеріальні активи (далі – НА).

НА – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми і може бути ідентифікований (п. 4 П(С)БО 8, п. 1.2 Методрекомендацій № 1327). НА є необоротними активами (п. 3 розд. I НП(С)БО 1).

Згідно з п. 5 П(С)БО 8 і п. 1.3 Методрекомендацій № 1327 НА поділяються на 6 груп:

  • права користування природними ресурсами (право користування надрами або іншими природними ресурсами, геологічною інформацією, іншою інформацією про природне середовище та ін.);
  • права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень і т. п.);
  • права на комерційні позначення (право на торговельні марки (знаки для товарів, послуг), комерційні (фірмові) найменування і т. п., крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті);
  • права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції і т. п., за винятком тих, витрати на придбання яких визнаються роялті);
  • авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні та музичні твори, комп'ютерні програми, бази даних, фоно і відеограми, передачі (програми) організацій мовлення і т. п., крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті);
  • інші НА (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв і т. п.).

НА відображається на балансі підприємства, тільки коли існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання і його вартість може бути достовірно оцінена.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали