Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Багатокомпонентні основні засоби

У ситуації, коли об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) складається з різних частин, у бухгалтера виникає запитання: як вести облік такого об'єкта? Оприбуткувати його як один об'єкт ОЗ чи як декілька? Із консультації ви дізнаєтеся про правила оприбуткування цих об'єктів.

Одиницею обліку ОЗ є окремий об'єкт ОЗ (п. 7 П(С)БО 7). Об'єктом ОЗ може бути (п. 4 П(С)БО 7, п. 4 Методрекомендацій № 561):

  • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього;
  • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
  • відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, які мають для свого обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, у результаті чого кожний предмет може виконувати свої функції. При цьому такий комплекс може виконувати свою роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
  • інший актив, що відповідає критеріям ОЗ, або частина такого активу, контрольованого підприємством.

Якщо окремий об'єкт ОЗ складається із частин, що мають різні строки корисного використання (експлуатації), то кожна з таких частин може бути визнана в обліку окремим об'єк­том ОЗ з окремим інвентарним номером (п. 4 П(С)БО 7, п. 8 Методрекомендацій № 561).

Таким чином, багатокомпонентний ОЗ можна обліковувати як один об'єкт – комплекс або компоненти ОЗ – як окремі об'єкти ОЗ. Який варіант обрати, бухгалтер вирішує сам, опираючись на своє професійне судження.

Приймаючи рішення про окремий облік компонентів ОЗ, ви повинні оцінити всі недоліки й переваги такого обліку. Компоненти ОЗ доцільно обліковувати окремо, коли вони підлягають:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали