• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Формування статутного капіталу

Статутний капітал (далі – СК) – це зареєстрований у встановленому законом порядку і закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке передається підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його госпдіяльності та як плата за майнові права, яких набувають учасники. Розглянемо на умовних числових прикладах, як відображаються в обліку операції з формування СК.

Формування СК

Як випливає зі ст. 113 Цивільного кодексу (далі – ЦК), СК господарського товариства поділений на частки між учасниками. Згідно з розміром своєї частки учасники здійснюють вклади до СК.

Вкладом до СК можуть бути гроші, цінні папери (далі – ЦП), інші речі, майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлене законом (ч. 2 ст. 115 ЦК). Так, забороняється вносити до СК бюджетні кошти, кошти, отримані у кредит і під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону або рішення органу місцевого самоврядування не підлягає приватизації, майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ (якщо інше не передбачено законом) (ч. 3 ст. 86 Господарського кодексу).

Оцінку майна, яке вноситься до СК, можна провести самостійно або за допомогою професійного оцінювача. У деяких випадках оцінка вкладу експертом є обов'язковою згідно із законодавством, наприклад, якщо до СК госптовариства вноситься майно госптовариств із державною часткою або часткою комунального майна (ст. 7 Закону України від 12.07.01 р. № 2658-III). Зазначимо, що майно, передане як вклад до СК, переходить у власність товариства (ч. 1 ст. 115 ЦК).

Для обліку операцій із СК у податковому законодавстві введено таке поняття, як корпоративні права (пп. 14.1.90 Податкового кодексу, далі - ПК). Корпоративні права передбачають право власності на СК (частку
в СК) госптовариства, яке в цьому випадку називають емітентом корпоративних прав.

Якщо говорити про акціонерне товариство (далі – АТ), то майнові права його учасника засвідчує пайова ЦП-акція. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Номінальна вартість визначає, яка частка СК належить власникові акції.

Як установлено ст. 9 і 11 Закону України від 17.09.08 р. № 514-V, для створення будь-якого АТ (публічного або приватного) засновники мають здійснити закрите (приватне) розміщення акцій і держреєстрацію юридичної особи. Вартість акцій на цьому етапі може бути оплачено грошовими коштами, ЦП (крім боргових емісійних ЦП, емітентом яких є засновник, і векселів), майном, майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку. Вартість акцій, які розміщуються під час створення АТ, не може оплачуватися зобов'язаннями засновника щодо виконання для товариства робіт або надання послуг і не може бути нижчою за їх номінальну вартість.


Приклад 1

Засновники приватного АТ провели закрите (приватне) розміщення акцій на суму 100 000 грн. Вклади було сплачено грошовими коштами, об'єктом основних засобів (далі – ОЗ), корпоративними правами ТОВ і будматеріалами. Після завершення цього етапу було здійснено держреєстрацію АТ як юридичної особи.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оприбутковано:

– грошові кошти


Виписка банку


311


4041


46 000


2


– об'єкт ОЗ3

Акт типової
форми № ОЗ-14

1045

404

14 000

2

6

– будматеріали3

Накладні типової форми
№ М-117, № М-47

201

404

10 000

2

8

2

Унесено корпоративні права ТОВ

Акт приймання-передачі
корпоративних прав

14

404

30 000

2

9

3

Зареєстровано статут АТ

Статут, виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних і фізичних осіб – підприємців (ЄДР)

4610

401

100 000

4

Відображено погашення зобов'язань учасників щодо вкладів до СК

Бухгалтерська
довідка

40411

46

100 000

1 Субрахунок «Внески до незареєстрованого СК».

2 Доходи не виникають згідно з пп. 136.1.3 ПК. Ціннопаперові норми п. 153.8 ПК на емітента корпоративних прав не поширюються (п. 153.9 ПК).

3 Створюване АТ не має права на податковий кредит із ПДВ, оскільки вклади отримано до держреєстрації юрособи. Тобто емітент на етапі отримання вкладів не може бути зареєстрований платником ПДВ. Суми ПДВ, зазначені
в документах засновників (інвесторів), мають включатися до первісної вартості активів (п. 146.5 ПК, п. 8 П(С)БО 7, п. 11 П(С)БО 9).

4 Затверджено наказом Мінстату України від 25.12.95 р. № 352.

5 Отримання ОЗ у СК відображається за дебетом рахунка обліку ОЗ, минаючи рахунок капітальних інвестицій (п. 13 Метод рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від
30.09.03 р. № 561, далі -Методрекомендації № 561).

6 Унесення ОЗ до СК прирівнюється до їх придбання, тому вони підлягають амортизації в загальному порядку – починаючи з місяця, наступного за місяцем уведення об'єкта в експлуатацію (пп. 146.17.2, п. 146.2 ПК). Первісною вартістю ОЗ визнається вартість, погоджена засновниками, але не вище від звичайної ціни (п. 146.8 ПК).

7 Затверджено Наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

8 У ПК немає прямого дозволу на відображення у витратах вартості товарів (запасів), унесених до СК. Узагальнююча податкова консультація, затверджена наказом ДПС України від 05.07.12 р. № 573 (далі- Узагальнююча консультація № 573), що дозволяла емітентам витрати, втратила чинність згідно з наказом ДПС України від 21.12.12 р. № 1160 (далі - Наказ № 1160).

9 У разі подальшого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж ЦП, формі, фінансовий результат визначається як різниця між доходами від відчуження та витратами у зв'язку з їх придбанням. Прибуток включається до складу доходів і оподатковується за основною ставкою, збиток потрапляє до витрат (п. 153.9 ПК).

10 Якщо на етапі емісії акції буде оплачені за ціною, що перевищує їх номінальну вартість, то на різницю між сумою оплати акції та її номінальною вартістю збільшується додатковий вкладений капітал (Кт 421 «Емісійний дохід»).

11 Якщо підприємству відмовлено в реєстрації СК, то в кореспонденції з дебетом субрахунка 404 відображається
повернення активів, що надійшли як вклади.


Приклад 2

ТОВ (емітент) зареєструвало СК у розмірі 100 000 грн. Засновниками ТОВ є три українські підприємства, фізособа-резидент і юр­особа-нерезидент. До СК було внесено грошові кошти (гривні), об'єкт ОЗ, товари, ЦП. Нерезидент свою частку сплатив у євро.

Облік цих операцій ведеться так:

(євро/грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зафіксовано долю резидентів у СК1 ТОВ

Статут,
виписка з ЄДР

46

401

80 000,00

2

Зафіксовано долю нерезидента
у СК ТОВ (курс НБУ – 15,4827 грн. за €1)

46

401

€1 291,762

20 000,00

1 Внески мають бути оплачені протягом року з дня держреєстрації ТОВ (ст. 144 ЦК, ст. 52 Закону України від 19.09.91 р. № 1576-XII).

2 Розмір СК в інвалюті визначається за курсом НБУ на дату реєстрації ТОВ (п. 5 П(С)БО 21). Умовимося, що офіційний курс НБУ на початок дії цієї дати становив 15,4827 грн. за 1 євро.

3

Оприбутковано грошові кошти

Виписка банку

311

46

13 000,00

1

4

Оприбутковано об'єкт ОЗ (обладнання)

Акт типової
форми № ОЗ-1

1042

46

35 000,00

1

3

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

46

7 000,00

6

Відображено витрати на доставку і монтаж об'єкта

Акт
виконаних
робіт

152

631

3 000,00

7

Включено до первісної вартості об'єкта витрати на доставку і монтаж

104

152

3 000,00

3

8

Оприбутковано товари, отримані
від фізособи (без ПДВ)

Накладні
типової форми
№ М-4, № М-11

28

46

10 000,00

1

4

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали

Формування статутного капіталу