• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Експлуатація основних засобів

18.07.2018 3652 0 2

Бухгалтерські проводки на всі випадки у житті

У консультації розповімо, як відображаються в обліку операції, пов'язані з експлуатацією об'єктів основних засобів (далі – ОЗ), такі як амортизація, переоцінка, ремонти та поліпшення.

Амортизація – цей систематичний розподіл амортизовуваної вартості ОЗ протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 П(С)БО 7).

Під амортизовуваною вартістю розуміється первісна або переоцінена вартість об'єктів ОЗ, зменшена на ліквідаційну вартість (п. 4 П(С)БО 7). Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем уведення об'єкта в експлуатацію, і здійснюється щомісяця протягом усього строку корисного використання об'єкта. Однак у випадку застосування виробничого методу амортизація починає нараховуватися з дати, що настає за датою, на яку об'єкт ОЗ став придатним для експлуатації.

Майте на увазі! Амортизації підлягають усі об’єкти ОЗ, за винятком земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій (п. 22 П(С)БО 7).

Щоб уникнути виникнення податкових різниць, рекомендуємо встановлювати однакові строки використання об'єктів ОЗ у бухгалтерському та податковому обліку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали