Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Утримання і ремонт будівлі: відображаємо витрати в обліку

Практично кожне підприємство, яке має на балансі будівлі, стикається з необхідністю здійснювати витрати на їх утримання, підтримання в робочому стані та ремонт. У консультації розглянемо, як правильно класифікувати ці витрати і відображати їх у бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

Законодавчо-нормативна база

Будівлі належать до основних засобів (далі – ОЗ). Тому перш за все відзначимо той факт, що повного переліку витрат на утримання, ремонт і модернізацію ОЗ у чинному законодавстві ви не знайдете. Допомогти у цьому питанні можуть накази, листи і консультації Мінрегіонбуду, Держкомітету з питань ЖКГ, Держкомітету з будівництва та архітектури і Мінпромполітики (див. «БАЛАНС», 2015, № 18, с. 10). Проте ці документи не охоплюють усі сфери господарської діяльності підприємств, а деякі з них (листи) носять виключно консультаційний характер.

Тому нерідко підприємству доводиться самос-тійно вирішувати, які з операцій віднести до ремонту, які — до утримання будівель (технічного обслуговування), а які — до їх поліпшень. За основу такої класифікації ми рекомендуємо взяти базовий принцип:

підтримання будівлі у справному стані — це витрати на утримання (технічне обслуговування);

відновлення справного стану — витрати на ремонт;

повне відновлення справного стану з добудовою будівлі або її реконструкцією — поліпшення будівлі.

У тих випадках, коли вам важко із кваліфікацією понесених затрат, радимо створювати спеціальну комісію. Проаналізувавши характер затрат, комісія повинна надати висновки щодо їх класифікації в обліку. На нашу думку, до складу такої комісії повинні входити фахівці відповідного профілю (головний інженер, начальник цеху або інша компетентна особа).

Витрати на утримання та обслуговування будівель

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», затрати на утримання та обслуговування будівель слід включати до складу:

собівартості готової продукції, робіт, послуг (рахунок 23) – якщо будівля безпосередньо використовується у виробничому процесі (наприклад, приміщення цеху, у якому виробляється продукція);

загальновиробничих витрат (рахунок 91) – якщо це будівля загальновиробничого призначення (наприклад, будівля апарату управління цехом);

адміністративних витрат (рахунок 92) – якщо це адміністративна будівля (наприклад, офіс);

витрат на збут (рахунок 93) – якщо будівля пов'язана зі збутом продукції (магазин, склад);

інших операційних витрат (рахунок 94) – якщо це об'єкт соціально-культурного призначення (наприклад, будинок культури, база відпочинку).

До витрат на утримання та обслуговування будівель можна віднести витрати на проведення таких заходів, як (розд. 1 Переліку, затверджено-го наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 10.08.04 р. № 150):

періодичні планові огляди несучих конструкцій та інженерного обладнання;

забезпечення подачі комунальних ресурсів (електроенергія, опалення, водопостачання, каналізація, газопостачання);

забезпечення у приміщеннях необхідної температури і вологості, освітлення приміщень і прибудинкової території;

забезпечення заходів пожежної безпеки;

утримання і догляд за несучими конструкціями (фундаментом, стінами, плитами перекриття, огородженням), приміщеннями, сходами, дахами, дверима, вікнами та іншими будівельними елементами будівлі;

утримання, обслуговування і наладка механічного, електричного, санітарно-технічного, вентиляційного, газового та іншого обладнання;

підготовка до експлуатації будівлі в осінньо-зимовий період (утеплення віконних отворів, скління (замість розбитого скла), консервація систем поливу зелених насаджень тощо);

позапланові огляди після дій стихійного характеру і технічних аварій;

охорона будівлі тощо.

Усі вищеперелічені витрати є витратами періоду, їх відображення в бухгалтерському обліку підприємства залежить тільки від цілей (спрямованості) здійснених витрат.

Витрати на ремонти і поліпшення будівель

Тут будемо орієнтуватися на Правила, затверджені наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 17.05.05 р. № 76.

Ремонт будинку (будівель і споруд) – це комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення, з можливим поліпшенням, експлуатаційних показників елементів будинку.

Розрізняють два види ремонтів: поточний і капітальний.

Поточний ремонт будівель і споруд – це роботи із систематичного та своєчасного оберігання частин будівель, споруд та інженерного обладнання від передчасного зносу шляхом здійснення профілактичних заходів та усунення дрібних пошкоджень і несправностей.

Поточний ремонт не призводить до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта. Поточний ремонт проводиться для того, щоб ми мали можливість використовувати об'єкт за призначенням та отримувати при цьому колишні економічні вигоди. До таких робіт, наприклад, можна віднести:

закладення і розшивання стиків, швів, тріщин;

відновлення штукатурки та облицювання стін і стелі;

усі види малярних робіт;

поклейку шпалер;

інші види робіт, що не потребують розбирання і заміни зношених конструкцій і деталей будівель та споруд.

Капітальним ремонтом будівель і споруд є комплекс технічних заходів, спрямовних на відновлення або заміну зношених конструкцій і деталей будівель та споруд на більш довговічні (міцні) та економічні. Після капітального ремонту часто відбувається поліпшення техніко-економічних показників, зокрема збільшується строк корисного використання будівлі або з'являється можливість використовувати будівлю в нових цілях, які відрізняються від первісно запланованих. Наприклад, коли після капремонту літню базу відпочинку можна використовувати цілорічно як профілакторій.

До таких робіт, наприклад, можна віднести:

перекладання і посилення несучих конструкцій будівель і споруд;

перекладання і посилення окремих ділянок кам'яних стін;

заміну перекриттів будівлі;

часткову або повну заміну даху тощо.

Бухгалтерський і податковий облік

Для цілей бухгалтерського і податкового обліку дуже важливо правильно кваліфікувати здійснені витрати. Адже затрати на ремонт можуть (п. 14, 15 П(С)БО 7 «Основні засоби»):

або включатися до складу поточних витрат підприємства – якщо ремонт спрямований на підтримання об'єкта в робочому стані й отримання первісно запланованої економічної вигоди від його використання,

або збільшувати первісну вартість ремонтованих (покращуваних) ОЗ – якщо в результаті ремонту об'єкт був покращений, що в майбутньому має привести до збільшення економічної вигоди від його використання.

На практиці не завжди легко визначити, куди віднести ті чи інші витрати. Тому, як ми вже радили, краще створити спеціальну комісію на підприємстві.

Розглянемо відображення різних видів ремонтів і витрат на утримання будівель на прикладі.

Приклад

Підприємством були здійснені такі господарські операції:

1. З метою встановити технічний стан об'єк-тів ОЗ проведено огляд несучих конструкцій та інженерного обладнання:

адміністративної будівлі. Вартість виконаних робіт за актом становить 12 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 2 000 грн.);

збутової будівлі (товарного складу) підприємства. Вартість виконаних робіт за актом становить 18 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 3 000 грн.).

2. Здійснено ремонт:

адміністративної будівлі. Проведено роботи з внутрішнього опорядження стін (штукатурка, фарбування, поклейка шпалер). Вартість виконаних робіт за актом становить 60 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 10 000 грн.);

товарного складу підприємства. Проведено заміну вікон і дверей. Вартість виконаних робіт за актом становить 66 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 11 000 грн.). Проведено пов-ну заміну даху. Сума виконаних робіт за актом становить 72 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 12 000 грн.). У технічному висновку фахівців зазначено, що заміна вікон, дверей не привела до збільшення майбутніх економічних вигід від використання будівлі.

Усі роботи виконувалися підрядником ТОВ «Вимпел» після отримання ним 100 % пе-редоплати.

Бухгалтерський облік операцій покажемо в таб­лиці.

(грн.)

№п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік*

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Витрати на технічне обстеження будівель

1

Перераховано передоплату за послуги, пов'язані з обстеженням будівель (огляд)

Банківська виписка

371

311

30 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

5 000

3

Відображено витрати, пов'язані з обстеженням адміністративної будівлі

Акт виконаних робіт

92

631

10 000

4

Відображено витрати, пов'язані з обстеженням складу

93

631

15 000

5

Закрито розрахунки з ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

631

5 000

6

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

30 000

Ремонт адміністративної будівлі

7

Перераховано передоплату за поточний ремонт адміністративної будівлі

Банківська виписка

371

311

60 000

8

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

10 000

9

Відображено витрати, пов'язані з ремонтом адміністративної будівлі

Акт виконаних робіт

92

631

50 000

10

Закрито розрахунки з ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

631

10 000

11

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

60 000

Ремонт складу

12

Перераховано передоплату за поточний ремонт адміністративної будівлі

Банківська виписка

371

311

138 000

13

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

23 000

14

Відображено витрати, пов'язані з ремонтом складу (заміна вікон і дверей)

Акт виконаних робіт

93

631

55 000

15

Закрито розрахунки з ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

631

11 000

16

Відображено витрати, пов'язані з ремонтом складу (заміна даху)

Акт виконаних робіт

152

631

60 000

17

Закрито розрахунки з ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

631

12 000

18

Збільшено первісну вартість складу підприємства

Акт типової форми № ОЗ-2**

103

152

60 000

19

Проведено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

631

371

138 000

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали