• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Власний капітал: класифікація статей

Нормативна база:

 • Цивільний кодекс (далі – ЦК);
 • Господарський кодекс (далі – ГК);
 • Закон від 17.09.08 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» (далі – Закон № 514);
 • Закон від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі – Закон № 1576);
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (далі – Інструкція № 291);
 • Методичні рекомендації із заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433);
 • Методичні рекомендації з перевірки зіставності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476 (далі – Методрекомендації № 476);
 • Методичні рекомендації з облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635 (далі – Методрекомендації № 635);
 • НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.13 р. № 72;
 • П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну від 07.07.99 р. № 163.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Що таке власний капітал

Власний капітал – це частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань (п. 3 НП(С)БО 1).

Пояснимо докладніше. Як відомо, балансом є сформований на певну дату перелік активів і пасивів підприємства, сума яких однакова (тобто Активи = Пасиви). При цьому активи підприємства являють собою усе те майно (у матеріальній або нематеріальній формі, у т. ч. і кошти), яким володіє підприємство, а пасиви показують, за рахунок яких джерел фінансування це майно сформоване.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали