Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Реєстрація платників ПДВ: від А до Я


Нормативна база:


ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Суб'єкти господарювання (далі – СГ) – як юрособи, так і фізособи-підприємці – реєструються як платники ПДВ в обов'язковому або добровільному порядку.

СГ зобов'язаний реєструватися платником ПДВ, якщо загальна сума оподатковуваних постачань товарів (послуг) протягом останніх 12 календарних місяця сукупно перевищує 1 000 000 грн. (без урахування ПДВ) (п. 181.1 ПК).

Як розрахувати цю суму?

При розрахунку слід пам'ятати, що:

 • до оподатковуваних постачань належать постачання товарів (послуг), що обкладаються ПДВ за ставками 0 %, 7 %, 20 %, а також звільнені від обкладення ПДВ (Лист № 14189; ЗІР, категорія 101.01.01). Операції, які не є об'єктом обкладення ПДВ (згідно зі ст. 186, 196 ПК), до розрахунку оподатковуваних постачань не включаються. Також нагадаємо, що до розрахунку не включаються й операції з отримання послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України, а також операції з імпорту товарів;
 • якщо протягом останніх 12 календарних місяців постачальник повернув покупцям раніше отриману від них передоплату або ж покупці повернули йому раніше поставлені ним товари – обсяги таких повернень віднімаються від загального обсягу оподатковуваних постачань за зазначений період (ЗІР, категорія 101.01.01);
 • передача товарів у рамках договору комісії є постачанням (пп. «е» пп. 14.1.191 ПК), тому до розрахунку обсягу оподатковуваних операцій комісіонера включається не тільки сума комісійної винагороди, але й сума постачань товарів (послуг) у рамках договору комісії. Виняток становлять операції, здійснювані:
  – при транспортно-експедиторській діяльності – тоді до розрахунку обсягу оподатковуваних операцій експедитора потрапляє сума його винагороди, яка включає вартість транспортно-експедиторських послуг, наданих замовникові-резиденту, і вартість послуг перевезення, якщо ці послуги надає сам експедитор (Узагальнююча консультація № 610; ЗІР, категорія 101.01.01);
  – при постачанні туристичних продуктів туроператорами і турагентами – до розрахунку обсягів оподатковуваних операцій цих осіб включається сума їх винагороди (п. 207.2–207.5 ПК; ЗІР, категорія 101.01.01);
  – при постачанні квитків на проїзд в автобусах і перевезення багажу – у цьому випадку до розрахунку оподатковуваних операцій автостанції включається сума її винагороди (п. 189.13 ПК).

СГ може реєструватися платником ПДВ добровільно – якщо загальна сума оподатковуваних постачань у нього становить менше 1 000 000 грн. або якщо оподатковуваних постачань у нього ще не було, але при цьому він уважає за доцільне стати платником ПДВ (п. 182.1 ПК).

Порядок ПДВ-реєстрації

Для реєстрації як платника ПДВ потрібно подати до органу ДФС за місцем своєї реєстрації реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 1130).

Строки і порядок подання реєстраційної заяви

Реєстраційна заява подається в такі строки (п. 183.2–183.4 ПК, пп. 2 п. 3.5, пп. 1–6 п. 3.6 Положення № 1130):

 • якщо ПДВ-реєстрація обов'язкова – не пізніше 10-го числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому обсяг оподатковуваних операцій перевищив 1 000 000 грн. Наприклад, якщо зазначений обсяг був перевищений у серпні, то реєстраційну заяву потрібно подати не пізніше 10 вересня;
 • якщо ПДВ-реєстрація добровільна – не пізніше ніж за 20 календарних днів (далі – к. д.) до початку податкового періоду, з якого СГ уважатиметься платником ПДВ. Наприклад, якщо СГ бажає зареєструватися як платник ПДВ з 01.10.16 р., то заяву потрібно подати не пізніше 10.09.16 р.;
 • при переході з єдиного податку (далі – ЄП) без окремої сплати ПДВ на загальну систему оподаткування, якщо ПДВ-реєстрація:
  – обов'язкова – не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, у якому платник перейшов на загальну систему оподаткування;
  – добровільна – не пізніше ніж за 20 к. д. до початку періоду, з якого СГ уважатиметься платником ПДВ;
 • при переході з першої та другої груп платників ЄП, а також з третьої групи за ставкою 5 % на сплату ЄП за ставкою 3 % (яка передбачає окрему сплату ПДВ) – не пізніше ніж за 15 к. д. до початку календарного кварталу, з якого застосовуватиметься ставка ЄП 3 %;
 • при переході із загальної системи оподаткування на сплату ЄП за ставкою 3 % – не пізніше ніж за 15 к. д. до початку кварталу, з якого СГ буде платником ЄП за ставкою 3 %.

Реєстраційна заява в паперовій формі подається особисто фізособою-підприємцем, а від імені юрособи – її безпосереднім керівником або представником. Особи, які подають реєстраційну заяву, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу та їх повноваження (п. 183.7 ПК).

Реєстраційна заява може подаватися і в електронній формі, якщо СГ уклав договір з ДФС про визнання електронних документів (п. 183.7 ПК).

Також реєстраційна заява про добровільну ПДВ-реєстрацію може бути подана держреєстратору як додаток до реєстраційної картки, яка подається для держреєстрації СГ. У цьому випадку електронну копію реєстраційної заяви держреєстратор передає до органу ДФС.

Заповнення реєстраційної заяви

У реєстраційній заяві повинні бути заповнені всі розділи, за винятком розділу 2 (ІПН) у тому випадку, якщо юрособа подає реєстраційну заяву для добровільної реєстрації держреєстратору (пп. 4 п. 3.5 Положення № 1130).

Приклад заповнення реєстраційної заяви див. у кінці консультації, а поки розглянемо детальніше заповнення деяких розділів:

 • розд. 2 ІПН/податковий номер/номер і серія паспорта – ІПН заповнюється тими фізособами і юрособами, яким його вже присвоєно (тобто в разі перереєстрації платника ПДВ). Якщо ІПН ще не був присвоєний, зазначається податковий номер;
 • розд. 5 причини реєстрації платником ПДВ або критерії, за якими платник відповідає вимогам розд. V ПК, – заповнюється відповідно до додатка до реєстраційної заяви. Тобто в цьому додатку слід знайти пункт статті ПК, на підставі якого здійснюється реєстрація, і відповідний опис і все це перенести до розд. 5 реєстраційної заяви. Зверніть увагу: додаток до реєстраційної заяви подавати не потрібно;
 • розд. 6 бажана дата реєстрації/дата переходу на ЄП або на сплату ЄП за ставкою 3 %/дата відмови від ЄП – зазначається відповідна дата. Завважимо, що платник ПДВ, який реєструється добровільно, може зазначити бажану дату ПДВ-реєстрації (це 1-ше число місяця, з якого він уважатиметься платником ПДВ), а якщо він не зазначає такої дати, тоді в полі розд. 6 слід написати: «протягом 3 робочих днів». Якщо здійснюється перехід на ЄП або зміна ставки ЄП чи відмова від ЄП – тоді зазначається перше число місяця того кварталу, з якого СГ переходить на ЄП, міняє ставку або відмовляється від ЄП;
 • розд. 7 загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів (послуг) – сума в цьому розділі зазначається в разі обов'язкової реєстрації платником ПДВ (тобто якщо обсяг таких постачань перевищує 1 000 000 грн.). У разі добровільної реєстрації зазначається «0,00 грн.». Також у разі обов'язкової реєстрації слід зазначити дату, коли обсяг постачань перевищив 1 000 000 грн. Якщо СГ здійснював операції, перелічені в пп. 3–8 п. 180.1 ПК, слід також зазначити дату початку здійснення таких операцій;
 • розд. 10 відомостей про відповідальних осіб платника. Цей розділ заповнюють тільки юрособи. Тут слід зазначити відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено обов'язок вести бухоблік. Нагадаємо, що згідно зі п. 4 ст. 8 Закону № 996 бухоблік на підприємстві може вестися штатним головним бухгалтером (бухгалтерською службою під його керівництвом), власником або керівником підприємства. Або ж на договірних засадах облік ведеться головним бухгалтером, який є підприємцем, або аудиторською фірмою. Проте при заповненні розд. 10 слід зважити на те, що в ньому зазначаються дані про відповідальну особу платника, а такою особою може бути тільки: головний бухгалтер, бухгалтер, керівник або власник підприємства (п. 4 ст. 8 Закону № 996; ЗІР, категорія 101.01.01). Тому, якщо бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах фізособою-підприємцем або ж юрособою, то в полі розд. 10 «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено обов'язок ведення бухобліку» ставиться прочерк (ЗІР, категорія 101.01.01).

Дата реєстрації платником ПДВ

СГ уважається платником ПДВ з дня внесення запису про ПДВ-реєстрацію до реєстру платників ПДВ (п. 183.9 ПК). Якщо підстав для відмови в ПДВ-реєстрації немає, ДФС зобов'язана протягом 3 робочих днів із дня отримання реєстраційної заяви внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію з таких дат (п. 183.9 ПК, п. 3.11 Положення № 1130):

 • з бажаного (запланованого) дня реєстрації, який відповідає даті початку звітного періоду (календарного місяця), якщо в разі добровільної ПДВ-реєстрації така дата зазначена в реєстраційній заяві;
 • з 1-го числа місяця, що настає за днем закінчення 20 к. д. після подання реєстраційної заяви, якщо в ній у разі добровільної ПДВ-реєстрації не була зазначена бажана дата ПДВ-реєстрації;
 • з бажаного запланованого дня реєстрації, який відповідає першому календарному дню кварталу, з якого СГ стане платником ЄП за ставкою 3 %, – якщо ПДВ-реєстрація здійснюється у зв'язку з переходом на ЄП за ставкою 3 % або зміною ставки ЄП;
 • з 1-го числа календарного місяця, у якому СГ переходить на загальну систему оподаткування, якщо ПДВ-реєстрація є обов'язковою або якщо СГ на загальній системі оподаткування підлягає обов'язковій реєстрації згідно з п. 181.1 ПК – за умови, що на дату подання реєстраційної заяви 1-ше число місяця, у якому відбудеться перехід на загальну систему оподаткування (або місяця, що настає за місяцем, у якому були перевищені обсяги, установлені п. 181.1 ПК), ще не настало;
 • з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ – у разі обов'язкової ПДВ-реєстрації СГ на загальній системі оподаткування на підставі п.188.1 ПК або під час переходу СГ на загальну систему оподаткування з ЄП згідно з п. 183.4 ПК – за умови, що на дату подання реєстраційної заяви 1-ше число місяця, у якому відбувся перехід на загальну систему оподаткування (або місяця, що настає за місяцем, у якому були перевищені обсяги, установлені п. 181.1 ПК), уже настало.

Зверніть увагу: відлік строку в 3 робочих дні починається з 1-го к. д., що настає за днем отримання ДФС реєстраційної заяви.

У випадку якщо останній день строку подання реєстраційної заяви припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем такого строку буде найближчий робочий день після вихідного або свята.

Отримання витягу з реєстру платників ПДВ

Витяг із реєстру платників ПДВ за формою № 2-ВР (додаток 13 до Положення № 1130) можна отримати, направивши до органу ДФС запит за формою № 1-ЗВР (додаток 12 до Положення № 1130). Витяг видається безплатно протягом 2 робочих днів, що настають за днем отримання запиту (п. 183.11 ПК).

Діє витяг до дати внесення змін до реєстру платників ПДВ. Тобто у випадку, наприклад, перереєстрації слід отримати новий витяг.

Зверніть увагу: отримання витягів із реєстру не є обов'язковим для платників ПДВ, оскільки вся інформація про таких платників знаходиться на офіційному сайті ДФС (Лист № 152).

Відповідальність за відсутність ПДВ-реєстрації

Якщо СГ, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, не подає реєстраційну заяву в установлений строк, він несе відповідальність за ненарахування і несплату ПДВ як звичайний платник цього податку. При цьому в нього відсутнє право на податковий кредит і на бюджетне відшкодування.

Іншими словами, якщо такий СГ не подає в установлений строк декларацію з ПДВ, орган ДФС визначає суму податкових зобов'язань самостійно. А це тягне за собою штраф у розмірі 25 % (а при повторному порушенні – 50 %) суми нарахованих податкових зобов'язань (п. 123.1 ПК; ЗІР, категорія 101.30).

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

Розглянемо на практичних прикладах, як визначається дата реєстрації платником ПДВ у різних ситуаціях.

ДОБРОВІЛЬНА ПДВ-РЕЄСТРАЦІЯ

Задача 1
СГ-1 та СГ-2 прийняли рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ. Реєстраційну заяву обидва подали 08.09.16 р., при цьому в заяві бажану дату реєстрації:

 • СГ-1 зазначив – 01.11.16 р.;
 • СГ-2 не зазначив.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Визначити, з якої дати ці СГ уважатимуться платниками ПДВ.

РІШЕННЯ

СГ-1 буде платником ПДВ починаючи з 01.11.16 р., оскільки саме ця дата зазначена ним у розд. 6 реєстраційної заяви.

СГ-2 уважатиметься платником ПДВ з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому було подано заяву для добровільної реєстрації платником ПДВ, – тобто з 01.10.16 р.

Задача 2
Платник ЄП за ставкою 5 % планує з 01.10.16 р. перейти на сплату ЄП за ставкою 3 %.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Визначити, коли потрібно подати заяву, щоб стати платником ПДВ з 01.10.16 р.

РІШЕННЯ

Для того щоб з 01.10.16 р. СГ міг перейти на сплату ЄП за ставкою 3 %, йому потрібно подати реєстраційну заяву не пізніше 15.09.16 р. і зазначити в розд. 6 дату зміни ставки ЄП – 01.10.16 р.

ОБОВ'ЯЗКОВА ПДВ-РЕЄСТРАЦІЯ

Задача 3
Платник ЄП за ставкою 5 % з 01.10.16 р. переходить на загальну систему оподаткування, у нього обсяг оподатковуваних постачань на 26.09.16 р. становить 1 500 000 грн. Реєстраційну заяву він подав 27.09.16 р.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Визначити, з якої дати СГ уважатиметься платником ПДВ.

РІШЕННЯ

У цій ситуації реєстраційна заява була подана до 1-го числа місяця, з якого СГ переходить на загальну систему оподаткування і підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ. Тому він уважатиметься платником ПДВ починаючи з 01.10.16 р.

Задача 4
СГ-1 на загальній системі оподаткування 29.09.16 р. перевищив обсяг оподатковуваних постачань у 1 000 000 грн. Реєстраційна заява була ним подана 06.10.16 р.
СГ-2 переходить з 01.10.16 р. на загальну систему оподаткування з ЄП за ставкою 5 % і підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ. Реєстраційна заява була ним подана 02.10.16 р.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Визначити, з якої дати зазначені СГ уважатимуться платниками ПДВ.

РІШЕННЯ

У цій ситуації реєстраційна заява була подана обома СГ після 1-го числа місяця, що настає за тим місяцем:

 • у якому був досягнутий обсяг оподатковуваних постачань, що потребує обов'язкової реєстрації (для СГ-1);
 • починаючи з якого відбувся перехід на загальну систему оподаткування (для СГ-2).

Тому датою ПДВ-реєстрації цих СГ буде дата внесення запису до реєстру платників ПДВ. Тобто не пізніше 3 робочих днів, що настають за днем подання реєстраційної заяви.

Наведемо зразок заповнення реєстраційної заяви на прикладі підприємства, яке підлягає обов'яз­ковій реєстрації як платник ПДВ (причина – обсяг оподатковуваних постачань за останні 12 календарних місяців досяг 1 352 500 грн.).

1 из 2

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали