Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Визначаємо балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів

Нормативна база:

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Під балансовою вартістю основних засобів (далі – ОЗ) і нематеріальних активів (далі – НА) для цілей податкового обліку розуміють їх вартість на звітну дату, що підлягає податковій амортизації.

Припустимо, що підприємство з моменту своєї реєстрації знаходиться на загальній системі оподаткування і застосовує одні й ті самі правила податкового обліку (наприклад, починаючи з 2015 року розраховує різниці, передбачені розд. III ПК).

У такому разі у нашого підприємства не повинно бути проблем з визначенням балансової вартості необоротних активів (ОЗ та НА) для розрахунку податкової амортизації. Адже правила податкового обліку не мінялися з моменту взяття активів на такий облік. При цьому первісно визначена сума їх балансової вартості поступово зменшується в процесі нарахування амортизації за правилами пп. 138.3.1 ПК і фіксується кожний звітний період у податковій декларації (докладніше про визначення первісної амортизовуваної вартості див. «Визначаємо амортизовувану вартість основних засобів та нематеріальних активів»).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали