Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Загальні правила капіталізації фінансових витрат

Нормативна база:

  • Господарський кодекс (далі – ГК);
  • Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінфіну від 01.11.10 р. № 1300 (далі – Методрекомендації № 1300);
  • П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39;
  • П(С)БО 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну від 28.04.06 р. № 415.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Як відображаються в бухгалтерському обліку підприємства фінансові витрати?

Як випливає з п. 1.4 Методрекомендацій № 1300 і п. 4 П(С)БО 31, фінансові витрати після їх визнання в обліку (Дт 951 «Відсотки за кредит», 952 «Інші фінансові витрати» – Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками») можуть:

  • визнаватися витратами того звітного періоду, у якому вони нараховані. Запис в обліку: Дт 792 «Результат фінансових операцій» – Кт 951, 952;
  • капіталізуватися. При цьому під капіталізацією розуміють включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу (п. 3 П(С)БО 31). Запис в обліку: Дт 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво» – Кт 951, 952.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали