Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Готівкові розрахунки в єдинників, які не застосовують РРО

20.05.2016 37345 2 2

Шановні колеги!

Актуальний матеріал за даною темою читате:

«Як єдиннику-комісіонеру відобразити свій дохід у книзі обліку»


Фізособи-підприємці на єдиному податку (далі – єдинники) можуть застосовувати у своїй господарській діяльності різні види розрахунків з урахуванням норм діючого законодавства, зокрема Податковий кодекс України (далі - ПК). Так, за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) єдинники першої – третьої груп можуть розраховуватися виключно в грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 291.6 ПК). Про порядок таких розрахунків і йтиметься в цій консультації.

Види та порядок готівкових розрахунків

За загальним правилом порядок проведення єдинниками готівкових розрахунків регулюється Положенням № 637.

До готівкових розрахунків відносяться (п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правлiння НБУ від 15.12.04 р. № 637; далі - Положення № 637):

 • платежі за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) та інше майно (основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва);
 • позареалізаційні надходження (погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безплатно отримані кошти, відшкодування матеріальних збитків, платежі за надане в оренду (лізинг) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, інші надходження).

Єдинники проводять готівкові розрахунки із суб'єктами господарювання (далі – СГ) або фізособами – громадянами України (далі – фізособи) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок грошей, отриманих із поточних рахунків у банку. Уся готівка, що надходить у касу єдинника, повинна прибуткуватися в повній сумі і своєчасно, тобто в день її отримання (п. 2.6 Положення № 637). Сума готівки, що зберігається в касі єдинника, законодавчо не обмежена (тобто ліміт каси та строк здачі готівки в банк єдинникам не встановлюються) (п. 2.7 Положення № 637).

Під касою мається на увазі приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів. До касових документів, зокрема, відносяться відомості на виплату грошей, розрахункові документи, відомості закупівлі сільгосппродукції, книги обліку.

На відміну від юридичних осіб єдинники:

 • не зобов'язані вести касову книгу та Книгу обліку виданих і прийнятих старшим касиром коштів (п. 4.2, 4.6 Положення № 637);
 • не виписують прибуткові та видаткові касові ордери (це не передбачено Положенням № 637).

Документи про приймання (видачу) готівки

Згідно зі ст. 6 Закону України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів» продавець зобов'язаний на вимогу покупця видати йому розрахунковий документ, що підтверджує факт купівлі та захищає його права. Такими документами для єдинника можуть служити:

 • товарний чек (при реалізації товарів) (ст. 2 Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР  «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»). Як і будь-який інший розрахунковий документ, він повинен містити обов'язкові реквізити, передбачені п. 2 розд. II Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну 21.01.16 р. № 13, що дозволяють чітко ідентифікувати продавця, дату та місце здійснення розрахунків, товар (послугу), його кількість, ціну та суму операції;
 • квитанція (при наданні побутових послуг), що є документом суворої звітності. Типові форми квитанції наведено в Інструкції, затверджений наказом Укрсоюзсервісу від 29.09.95 р. № 8;
 • акт виконаних робіт (наданих послуг). Акт повинен оформлятися відповідно до вимог, пропонованих до первинних документів, і містити дані про замовника та виконавця, назву документа, місце й дату складання, зміст, ціну та вартість послуги (роботи), підписи сторін.

Документами, що підтверджують витрачання виданої з каси готівки, можуть бути: 

 • Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841) разом з оригіналами розрахункових документів – для підтвердження витрат, пов'язаних із веденням господарської діяльності, які відображаються в Книзі обліку доходів і витрат;
 • Заява на переказ готівки за формою додатка 8 до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правлiння НБУ від 01.06.11 р. № 174 (далі - Інструкція № 174) (при здачі готівки в банк на поточний рахунок);
 • Грошовий чек за формою додатка 13 до Інструкції № 174 (при знятті готівки з рахунка в банку);
 • Відомість на виплату коштів за формою додатка 1 до Положення № 637 або в довільній формі (для виплати зарплати найманим працівникам).

Відображення операцій із готівкою в Книгах обліку

Оприбуткуванням готівки для підприємців є облік виручки (пп. 296.1.1 ПК, п. 1.2 Положення № 637): 

 • для єдинників першої – третьої груп – у Книзі обліку доходів
 • для єдинників третьої групи (платників ПДВ) – у Книзі обліку доходів і витрат (далі – Книги обліку). 

Форми відповідних Книг обліку затверджені Наказом № 579. Книга обліку ведеться в хронологічному порядку шляхом щоденного відображення отриманих доходів (або отриманих доходів і понесених витрат) за підсумками робочого дня. Операції з готівкою, не пов'язані з доходами та витратами, у Книгах обліку не відображаються.

Доходом фізособи-єдинника є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПК. 

Дохід у грошовій формі (готівка, отримана за продані товари, виконані роботи, надані послуги) відображається в графах 2–6 Книг обліку в гривнях із копійками, причому окремо в готівковій і безготівковій формі (пп. 2 п. 6 Порядку ведення Книги доходів, пп. 3 п. 6 Порядку ведення Книги доходів і витрат, обидві книги затверджені наказом Мінфіну України від 19.06.15 р. № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення»). 

Доходи в готівковій і безготівковій формі, отримані протягом одного дня, відображають за підсумками дня окремими рядками (лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.02.16 р. № 1529/Л/26-15-12-02-14). Така позиція податківців пояснюється, очевидно, тим, що форма книг не передбачає окремі колонки для різних форм розрахунків, і якщо в паперовій формі можна вручну якось указати форму розрахунків, то в електронній формі книги зробити це неможливо.

У загальному випадку датою отримання єдинником доходу є дата надходження йому коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання ним акта приймання-передачі безплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПК).

Також слід урахувати особливості визначення дати отримання доходу в грошовій формі у випадках, коли єдинник використовує торговельні автомати або інше подібне обладнання, що не передбачає наявності РРО, жетони, картки та/або інші замінники грошових знаків (п. 292.7, 292.8 ПК). Докладніше про склад доходів єдинників і порядок їх відображення у відповідній Книзі обліку читайте на «Облік доходів і витрат у фізособи-єдинника».

Особливості відображення деякихвидів грошових доходів 

У єдинников, які виступають у ролі посередників, при виконанні робіт, наданні послуг за договорами комісії, доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами, доходом є сума винагороди (п. 292.4 ПК). Саме ця сума повинна потрапити до Книги обліку як реально отриманий дохід. 

Однак у єдинників-комісіонерів у касу надходить уся виручка, отримана від покупця. І така виручка повинна бути оприбуткована в повній сумі на дату її надходження, а значить, відображена в Книзі обліку, інакше контролюючі органи можуть уважати це порушенням вимог Указу Президента України від 06.07.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» і застосувати до єдинника штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми згідно зі ст. 1 даного Указу.

Тому рекомендуємо єдиннику-комісіонеру заповнити відповідну Книгу обліку таким чином. У день отримання готівкової виручки від покупця відобразити повну суму в графі 2, а в день перерахування цієї суми комітенту – у графі 3. Окремим рядком можна показати отримання доходу у вигляді комісійної винагороди (гр. 4). Тоді в графі 6 залишиться тільки сума винагороди комісіонера, тобто дохід, що підлягає оподаткуванню.

Приклад
Виручка, що надійшла від покупців, становить 10 000 грн. Винагорода комісіонера за договором комісії – 5 %.

На підставі цих даних заповнимо Книгу обліку доходів (див. фрагмент).

Фрагмент

<...>

Дата запису

Дохід від провадження діяльності

 

Дохід, що оподатковується за ставкою 15 %

 

вартість проданих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт,
послуг), грн., коп.

всього,
грн. коп.
(гр. 4 + гр. 5)

 

вид доходу

 

сума, грн. коп.

 

 

сума,
грн. коп.

 

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн. коп.

 

скоригована
сума доходу,
грн. коп.
(гр. 2 – гр. 3)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

12.04.16 р.

10 000,00

10 000,00

0

 

0

 

 

 

12.04.16 р.

500,00*

 

500,00

 

500,00

 

 

 

13.04.16 р.

10 000,00

9 500,00**

500,00

 

500,00

 

 

 

<...>

_____________________

* Варіант 1: винагороду в сумі 500 грн. показано окремим рядком (згідно з договором виплачується комісіонеру комітентом окремим платежем).
** Варіант 2: за умовами договору винагороду утримано із сум, виплачуваних комітенту: 
10 000 грн. – 9 500 грн. = 500 грн.

Відображення грошових витрат єдинника третьої групи (платника ПДВ)

Єдинники третьої групи – платники ПДВ відображають у розд. ІІ «Витрати» Книги обліку доходів і витрат:

 • у графах 2 і 3 – витрати, пов'язані із придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі суми, які сплачуються за договором постачальнику (продавцю), без урахування непрямих податків; ввізне мито; суми непрямих податків у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податків; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях;
 • графі 4 – витрати на оплату праці найманих осіб;
 • графі 5 – суму сплаченого ЄСВ;
 • графі 6 – інші витрати, понесені єдинником у зв'язку з веденням господарської діяльності, зокрема витрати на зв'язок, сплату орендних і комунальних платежів і т. п.

Витрати відображаються в Книзі обліку на дату фактичної сплати коштів (виплати зарплати, сплати ЕСВ до бюджету), яка повинна бути документально підтверджена, що випливає з п. 44.1 ПК (ЗІР, категорія 107.07). 

Обмеження суми готівкових розрахунків

На єдинників поширюються встановлені законодавством обмеження суми готівкових розрахунків протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами з необмеженою кількістю інших СГ або фізосіб. Зазначені обмеження стосуються також розрахунків за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, отриманої з використанням електронного платіжного засобу (далі – ЕПЗ), зокрема платіжної картки. 

Граничні суми готівкових розрахунків протягом одного дня становлять (п. 1 Постанови Правлiння НБУ від 06.03.13 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою»; далі - Постанова № 210):

 • для підприємств (підприємців) між собою – 10 000 грн.;
 • фізосіб із підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги) – 150 000 грн.

Зверніть увагу: згідно з Постановою № 210 обмеження «не більше 150 000 грн.» поширюється на випадок, коли фізособа є платником готівки. Водночас п. 2.3 Положення № 637 передбачено, що дане обмеження діє для зворотної операції, тобто коли фізособа є отримувачем готівки.

Таким чином, з урахуванням обох норм законодавства обмеження при розрахунках між фізособами та юрособами діє у двох напрямках: коли фізособа платить і коли отримує готівку.

Наприклад, єдинник надає фізособі послуги на суму 160 000 грн. Таку суму готівки від замовника підприємець не може отримати в касу протягом одного дня. Щоб не порушити норми Постанови № 210, можна:

 • запропонувати фізособі-замовнику внести гроші через касу банку на поточний рахунок підприємця або перерахувати їх зі свого поточного рахунка на поточний рахунок підприємця;
 • провести суму через платіжний термінал (при наявності в підприємця РРО).

Готівкові платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, що мають відповідну ліцензію НБУ, шляхом перерахування коштів з одного поточного рахунка на інший або внесення коштів у банк для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. 

Обмеження, установлені Постановою № 210, не поширюються (п. 2.3 Положення № 637):

 • на розрахунки СГ із бюджетами та державними цільовими фондами;
 • добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
 • використання коштів, виданих на відрядження.

Таке формулювання дозволяє контролюючим органам уводити обмеження за готівковими розрахунками на всі операції, що прямо не підпадають під зазначені винятки.

Дійсно, на думку НБУ (лист НБУ від 24.03.14 р. № 11-117/12189), згодом підкріплену думкою ДФС, висловленою в листі від 21.07.14 р. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415, обмеження «не більше 150 000 грн.» поширюється на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі за договорами, пов'язаними з корпоративними правами, наданням або поверненням позики, виплатою неустойки. В аналогічних роз'ясненнях у ЗІР (категорія 109.13) згадуються, зокрема, обмеження готівкових розрахунків у зв'язку з виплатою дивідендів і передачею внесків до статутного капіталу.

На думку ДФС, порушення граничної суми розрахунків виникає і в разі, якщо сукупний розмір грошової готівки, яку протягом одного дня СГ приймає від фізособи і видає такій особі, перевищує 150 000 грн. Також під обмеження «не більше 150 000 грн.» підпадають і розрахунки підприємця із самозайнятою особою. Водночас обмеження «10 000 грн. на день» на розрахунки з такою особою не поширюється (ЗІР, категорія 109.13).

За порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги), у тому числі перевищення підприємцем граничних сум розрахунків готівкою, ст. 16315 КУпАП передбачена серйозна адміністративна відповідальність: штраф у розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн.), а за повторне порушення протягом року – у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн.). Застосовувати такий штраф можна тільки протягом двох місяців із моменту вчинення порушення або його виявлення (ст. 38, 2342 КУпАП).

Висновки

Готівкові розрахунки єдинників включають платежі за реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження, а також витрати, пов'язані з веденням господарської діяльності.

Єдинники оформляють операції з руху готівкових коштів відповідними первинними документами.

У Книги обліку єдинники включають тільки суми доходів (або доходів і витрат). Позареалізаційні надходження та вибуття коштів у них не відображаються.
 

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 2

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали