Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Чи може підприємець виплатити працівникові премію?

Між підприємцем і працівником укладено трудовий договір за встановленою законодавством типовою формою. У цьому типовому договорі прямо не прописано порядку преміювання працівника. Чи має право підприємець заохотити свого працівника, виписавши йому премію? Які документи необхідно скласти додатково до трудового договору для преміювання працівника?

Так, підприємець має право преміювати свого працівника.

Нагадаємо, що типову форму договору між підприємцем і працівником затверджено наказом Мінпраці та соцполітики від 08.06.01 р. № 260 (далі – Наказ № 260).

Зверніть увагу на два пункти у формі договору:

  • п. 3 – підприємець зобов'язується щомісячно оплачувати працю працівника у фіксованій сумі, але не меншій від законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати;
  • п. 7 – у вирішенні питань, не передбачених цим договором, підприємець і працівник керуються нормами законодавства про працю.

Трудове законодавство – це всі законодавчі та нормативні акти, що регулюють трудові відносини між роботодавцем і працівником. У цьому випадку нам допоможе Закон від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108), який регулює питання оплати праці.

У ст. 2 Закону № 108 сказано, що до поняття «заробітна плата» входять такі виплати, як:

  • основна зарплата – це тарифна ставка чи оклад без доплат, надбавок та інших заохочувальних виплат. Як у нас прийнято говорити, «гола ставка», «голий оклад»;
  • додаткова зарплата та інші заохочувальні виплати, у тому числі премії, що виплачуються згідно із законодавством або на підставі локальних актів роботодавця.

Таким чином, підприємець, керуючись ст. 2 Закону № 108 і п. 7 типового договору, має право виплатити працівникові премію як додаткову заробітну плату або як іншу заохочувальну виплату. При цьому підприємцеві слід розробити локальний акт, про який сказано в ст. 2 Закону № 108. І не забути видати наказ про виплату премії.

Отже, радимо підприємцеві:

1. Скласти в довільній формі та затвердити положення про преміювання (див. зразок 1).

Зазвичай у такому положенні зазначається коло працівників, на яких поширюється дія системи преміювання, умови преміювання, строки виплати премій, порушення, за які працівника може бути позбавлено премії. Погоджувати положення про преміювання з будь-ким немає необхідності, оскільки ні КЗпП, ні Закон № 108 не покладає такий обов'язок на підприємця. Звісно, треба ознайомити з цим документом працівників, щоб вони знали, кому та за що належить премія, за що її можуть зняти.

2. Рішення про преміювання працівника оформити наказом або розпорядженням (теж у довільній формі). У наказі треба зазначити період роботи, за який працівник преміюється, та розмір премії (див. зразок 2).

Ці документи дозволять підприємцеві уникнути спорів:

  • із контролюючими органами (ДПІ, інспекцією з праці, соціальними фондами). Адже вони можуть засумніватися в правомірності виплати премії працівникові через те, що в трудовому договорі не конкретизовано розмір премії та періодичність преміювання;
  • із працівниками (не виникатиме непорозумінь щодо розміру премії чи її відсутності тощо).

ЗРАЗОК 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
фізична особа – підприємець
Грицуняк І. М.

Положення про преміювання
працівників фізичної особи – підприємця Грицуняка І. М.

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене згідно з нормами КЗпП, Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та відповідно до п. 7 типової форми трудового договору, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики від 08.06.01 р. № 260 (далі – трудовий договір).

1.2. Це положення визначає основні принципи преміювання працівників, які працюють у підприємця Грицуняка І. М. (далі – роботодавець) на умовах, передбачених трудовим договором (далі – працівники).

1.3. Преміювання працівників здійснюється на підставі рішення роботодавця, оформленого наказом (розпорядженням).

1.4. Преміювання працівників здійснюється щомісячно.

1.5. Розмір щомісячної премії становить від 5 до 200 % фіксованої заробітної плати працівника, зазначеної в п. 3 трудового договору.

1.4. За порушення трудової дисципліни працівників може бути позбавлено премії. Працівник повністю позбавляється премії за місяць, у якому до нього було застосовано дисциплінарне стягнення.

1.5. Премії не нараховуються працівникам за період відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядження.

1.6. Розмір премії встановлює роботодавець залежно від результатів роботи конкретного працівника (виконання працівником трудових обов'язків і досягнутого результату в роботі).

1.7. Премії нараховуються працівникам, які працюють у роботодавця понад три місяці.

1.8. Премія виплачується одночасно із заробітною платою.

1.9. За відсутності фінансової можливості роботодавець має право не нараховувати працівникам премію.

Фізична особа – підприємець (підпис) І. М. Грицуняк


ЗРАЗОК 2

Наказ (розпорядження) № 7

06.10.14 р. м. Дніпропетровськ

Я, фізична особа – підприємець Грицуняк Ігор Михайлович, керуючись п. 7 трудового договору від 09.12.13 р. № 756, укладеного між мною та Балабановим Л. Р. і зареєстрованого Кіровським районним центром зайнятості м. Дніпропетровська 09.12.13 р. (далі – трудовий договір), ст. 2 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, Положенням про преміювання працівників фізичної особи – підприємця Грицуняка І. М., за зразкове виконання трудових обов'язків і досягнення високих результатів у роботі НАКАЗУЮ:

Преміювати за вересень 2014 року в розмірі 20 % розміру заробітної плати, установленої п. 3 трудового договори, водія Балабанова Леоніда Романовича.

Фізична особа – підприємець (підпис) І. М. Грицуняк

Ознайомлений (підпис) Л. Р. Балабанов

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права

4428 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали